Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 5 februari 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.In memoriam
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 5.Mededeling van de fungerend voorzitter van de Raad
 6.Samenstelling Parlement: zie notulen
 7.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 8.Verzoek om verdediging van de immuniteit: zie notulen
 9.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 10.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 11.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 12.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 105, lid 6, en artikel 106, lid 4, onder d), van het Reglement): zie notulen
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 14.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening): zie notulen
 15.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 16.Ingekomen stukken: zie notulen
 17.Regeling van de werkzaamheden
 18.Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank (debat)
 19.Manipulatie van wetenschappelijk onderzoek door multinationals in de nasleep van de emissietests op apen en mensen door de Duitse auto-industrie (debat)
 20.Geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging (debat)
 21.Vastgesteld besluit over het pakket eerlijke belastingen II en III (debat)
 22.Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen (debat)
 23.Versnelling van de innovatie op het gebied van schone energie (debat)
 24.Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: Toevoeging van Sri Lanka, Trinidad en Tobago en Tunesië aan delijst van derde landen met een hoog risico (debat)
 25.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 26.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 27.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave
 
Debatten
Herziene uitgave
Laatst bijgewerkt op: 28 maart 2018Juridische mededeling - Privacybeleid