Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 5 lutego 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.In Memoriam
 4.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokól
 5.Komunikat Przewodniczącego
 6.Skład Parlamentu: patrz protokół
 7.Weryfikacja mandatów: patrz protokól
 8.Wniosek o skorzystanie z immunitetu: patrz protokól
 9.Skład komisji i delegacji: patrz protokól
 10.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): patrz protokól
 11.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): patrz protokól
 12.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 105 ust. 6 oraz art. 106 ust. 4 lit. d) Regulaminu): Patrz protokól
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 14.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (złożenie): Patrz protokól
 15.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 16.Składanie dokumentów: patrz protokół
 17.Porządek obrad
 18.Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r. (debata)
 19.Manipulowanie badaniami naukowymi przez korporacje wielonarodowe w następstwie badań emisji przeprowadzonych na małpach i ludziach przez niemiecki przemysł motoryzacyjny (debata)
 20.Blokowanie geograficzne oraz inne formy dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności (debata)
 21.Decyzja podjęta w sprawie pakietu dotyczącego sprawiedliwego opodatkowania (II I III) (debata)
 22.Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne (debata)
 23.Przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii (debata)
 24.Sprzeciw wobec aktu wykonawczego: Dodanie Sri Lanki, Trynidadu i Tobago oraz Tunezji do wykazu krajów trzecich wysokiego ryzyka (debata)
 25.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 27.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona
 
Debaty
Wersja poprawiona
Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności