Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 5 februarie 2018 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Omagiu postum
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 5.Comunicarea Preşedintelui
 6.Componenţa Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 7.Verificarea prerogativelor: consultaţi procesul-verbal
 8.Cerere de apărare a imunității parlamentare: consultaţi procesul-verbal
 9.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 10.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 11.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 12.Acte delegate și măsuri de punere în aplicare [articolul 105 alineatul (6) și articolul 106 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 14.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere): consultaţi procesul-verbal
 15.Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 16.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 17.Ordinea lucrărilor
 18.Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 (dezbatere)
 19.Manipularea cercetărilor științifice de către companiile multinaționale în cadrul testelor de emisii efectuate pe maimuțe și pe oameni de către industria germană de automobile (dezbatere)
 20.Geoblocarea și alte forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților (dezbatere)
 21.Decizie adoptată cu privire la pachetul privind impozitarea echitabilă II și III (dezbatere)
 22.Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu (dezbatere)
 23.Accelerarea inovării în domeniul energiei curate (dezbatere)
 24.Obiecțiune la un act de punere în aplicare: Adăugarea țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia pe lista țărilor terțe cu grad înalt de risc (dezbatere)
 25.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 26.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 27.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită
 
Dezbateri
Ediţie revizuită
Ultima actualizare: 28 martie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate