Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 5 februari 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Parentation
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 5.Meddelande från ordförandeskapet
 6.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 7.Valprövning: se protokollet
 8.Begäran om fastställelse av immunitet: se protokollet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 10.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 12.Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 105.6 och 106.4 d i arbetsordningen): se protokollet
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 14.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument): se protokollet
 15.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 16.Inkomna dokument: se protokollet
 17.Arbetsplan
 18.Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 (debatt)
 19.Multinationella företags manipulation av vetenskaplig forskning i kölvattnet av den tyska bilindustrins avgasutsläppstester på apor och människor (debatt)
 20.Geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden (debatt)
 21.Beslutet om andra paketet om rättvis beskattning (debatt)
 22.Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar (debatt)
 23.Att påskynda innovationer för ren energi (debatt)
 24.Invändning mot en genomförandeakt: Tillägg av Sri Lanka, Trinidad och Tobago och Tunisien på förteckningen över högrisktredjeländer (debatt)
 25.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 27.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga
 
Debatter
Reviderad upplaga
Senaste uppdatering: 28 mars 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy