Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2936(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000003/2018 (B8-0005/2018)

Debatten :

PV 06/02/2018 - 11
CRE 06/02/2018 - 11

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 6 februari 2018 - Straatsburg Herziene uitgave

11. Nultolerantie tegenover genitale verminking van vrouwen (debat)
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 

  President. – The next item is the debate on the oral question to the Commission, on zero tolerance of female genital mutilation (FGM), by Vilija Blinkevičiūtė on behalf of the Committee on Women’s Rights and Gender Equality (O—000003/2018 – B8—0005/2018) (2017/2936(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė, Autorė. – Šiandien minėdami Tarptautinę kovos su moterų organų žalojimu dieną privalome imtis platesnių kovos su visų formų smurto prieš moteris ir mergaites veiksmų, nes Europos Sąjunga yra įsipareigojusi dirbti kartu, kad būtų sustabdytas moterų lytinių organų žalojimas, ir kartu remti valstybių narių pastangas šioje srityje.

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, šiuo metu visame pasaulyje moters lytinių organų žalojimo pasekmes išgyvena apie du šimtai milijonų moterų ir mergaičių, o Europos lyčių lygybės institutas praneša apie nuo šio žalojimo nukentėjusias moteris ir mergaites mažiausiai trylikoje Europos Sąjungos valstybių narių. Taigi moterų lyties organų žalojimas kartu su kitomis smurto dėl lyties formomis yra būdas kontroliuoti moters kūną ir juo pažeidžiama moterų teisė į sveikatą, saugumą, kūno neliečiamybę ir tam tikrais atvejais net teisė į gyvybę.

Visų Europos Sąjungos valstybių narių baudžiamojoje teisėje tiesiogiai arba netiesiogiai yra numatyta mergaičių ir moterų apsauga nuo moters lytinių organų žalojimų, bet mes Europos Parlamente esame itin susirūpinę dėl to, kad ji atrodo neveiksminga, nes Europos Sąjungoje buvo iškelta vos keletas bylų. Tai gali būti ir dėl daugelio priežasčių. Todėl yra labai svarbu, kad šalintume kliūtis valstybių narių teisėse iškelti bylas dėl moterų lyties organų žalojimo, atsižvelgiant, pirmiausia, į vaiko interesus, nes šį gėdingą procedūra yra vykdoma mergaitėms dar nesulaukus pilnametystės. Žinoma, prevencija būtų kur kas efektyvesnis ir labiau pageidaujamas būdas kovoti su šiuo reiškiniu. Deja, tai ne visada yra įmanoma. Todėl ir turime užtikrinti, kad baudžiamasis persekiojimas galėtų vykti, kad tai tarnautų kaip atgrasymas ir apsaugotų bent jau būsimas aukas.

Kalbant apie prevenciją reikia pažymėti, kad moterų lyties organų žalojimas yra viena iš labiausiai nuspėjamų smurto dėl lyties formų. Todėl noriu paraginti ir Komisiją ir valstybes nares užtikrinti ryžtingus prevencinius veiksmus pabėgėlių stovyklose. O taip pat raginu ir gerbiama Komisiją ir toliau įtraukti moterų lyties organų žalojimo ir kitų žalingų praktikų prevenciją į integracijos procedūras ir Prieglobsčio migracijos integracijos fondą bei teikti svarbią informaciją per ES prieglobsčio agentūra. Kita prevencinė priemonė būtų aukščiausio lygio prieglobsčio prašytojo apsaugos nustatymas, kai prieglobsčio prašomasi dėl priežasčių, susijusių su moterų lyties organų žalojimu, žinoma, atsižvelgiant į Europos prieglobsčio sistemos reformą ir prieglobsčio direktyvų peržiūrą. Šią praktiką siekiantys panaikinti suinteresuoti subjektai laikosi požiūrio, kad reikia stiprinti tarpsektorininį bendradarbiavimą, o moterų lyties organų žalojimo problemą įtraukti į visus sektorius: sveikatos, socialinio darbo, prieglobsčio, švietimo, teisėsaugos, teisingumo, vaiko apsaugos, žiniasklaidos ir komunikacijos, nes vykstantis moters lytinių organų žalojimas ar jo pavojus daro daugialypį poveikį mergaičių ir moterų gyvenimams. Visuose šiuose sektoriuose turi būti parengtos priemonės, kad nukentėjusiems moterims, mergaitėms ar galimoms aukoms būtų suteikiama tinkama apsauga ir paslaugos. Dar penkioliktais metais Komisija informavo Parlamentą apie savo veiksmus siekiant atsisakyti moters lytinių organų žalojimo. Tačiau, šiandien dar kartą prašau Komisijos pateikti padarytos pažangos ir veiksmų, kurių buvo imtasi iki dabar, apžvalgą. Būtent ką nuveikė Komisija, kad įtrauktų moterų lyties organų žalojimo prevencijos klausimą į visas susijusias įvairių generalinių direktoratų politikos ir teisėkūros programas, siekiant užtikrinti, kad šis klausimas būtų sprendžiamas visuose minėtuose sektoriuose? Kokių tolesnių veiksmų imamasi dėl integruotų politikos priemonių ir kokie bendradarbiavimo mechanizmai yra įgyvendinami? Be to, kaip Komisija integruos savo pastangas ir koordinuos valstybių narių kovos su moterų lytinių organų žalojimu veiksmus įgyvendinant platesnę kovos su smurtu dėl lyties programą pagal Stambulo konvenciją? Ir kaip bus sprendžiamas moterų lyties organų žalojimo klausimas įgyvendinant naujai pradėtą ES ir Jungtinių Tautų pavyzdinę iniciatyvą dėl smurto prieš moteris ir merginas panaikinimo? Ačiū ir laukiame atsakymų.

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Madam President, let me start by thanking the European Parliament, and in particular the Committee on Women’s Rights and Gender Equality, and its Chair, Ms Blinkevičiūtė, for putting this important topic on the agenda today, on the occasion of the International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation. I remember our past discussions on this subject, and I am happy that the European Parliament is shedding light again on this evil practice.

I want to say a few words about statistics, but whenever we start speaking about figures, we forget that we are speaking about real people and real tragedies of women and children, women and girls. So let me share two stories with you. Last year, I met Ms Assiatou Diallo. She is now 49. She underwent FGM when she was 3 years old. Now, she is the mother of two teenage girls aged 16 and 18. She arrived in Belgium from Guinea 10 years ago: she escaped in order to save her girls from undergoing female genital mutilation.

I wish you could all meet her. Her life has not been easy. But she is active in the Groupe pour l’Abolition des mutilations sexuelles féminines, a Belgian NGO, and she speaks loudly about the need to stop the practice. I have also read the story of Jaha Dukureh, who is 24. As an infant growing up in Gambia, she experienced female genital mutilation. As she describes, it took away a part of her femininity, her ownership of her body. Some girls, including her half-sister, who died from complications resulting from being cut, even lose their lives.

We must keep in mind these real stories of real women and girls. We must think about them. We must work for them and we must fight those who are committing this horrible crime. Neither custom, tradition, culture, privacy, religion nor so-called honour can justify violence.

Let me come back to statistics. Estimates show that at least half a million of the girls and women who have suffered female genital mutilation live in Europe in 13 EU Member States. The Commission has been active in working towards prevention, as well as ensuring adequate support for victims since 2013, mainstreaming the importance of preventing and eradicating female genital mutilation, and actively contributing to several services.

We believe that it is important to work on different areas at the same time and to tackle the issue from different angles and across the portfolios. This is why the communication is an Action Plan built around five priority areas: the first is improving knowledge and data; the second, supporting sustainable social change; the third, priority protection; the fourth, prosecution; and the fifth priority is combating FGM worldwide.

Within our rights, equality and citizenship programme we have issued a specific call on projects relating to female genital mutilation and other harmful practices. The last call, worth EUR 9.7 million, closed in November 2017, and a new call, worth EUR 10.6 million, will open on 8 March this year. Moreover, the European Institute for Gender Equality has developed a common methodology and indicators to estimate the risk of FGM.

Under the heading of development policy outreach outside the EU we are one of the main contributors to the United Nations Joint Programme on the Abandonment of FGM. Through the programme, to which the EU contributes EUR 11 million, more than 1.5 million girls and women have received mutilation-related protection and care services. In addition, since 2016 the EU has supported seven projects implemented by civil society organisations in third countries to put an end to this practice.

The ‘Spotlight Initiative’ intends to target specific issues and prevalent forms of gender-based violence in different global regions, in a comprehensive manner and on the basis of evidence. In Africa, for example, the priority is to eliminate female genital mutilation.

The role of the Commission also consists of disseminating training materials for legal practitioners through the European e-Justice portal. One thing must be emphasised here. FGM is a crime in all EU Member States. Its criminalisation is also required under the Istanbul Convention, and its victims therefore also fall within the scope of the Convention’s prevention, support and protection measures in those Member States that have ratified the Convention. So far, there have been 17 within the EU. All the others, which have started the process of accession through signing, are now assessing their legal frameworks. The way to ratification is not always easy, and recently we have seen very worrying signals in several Member States whereby the issues of ideology and religion have been brought into the discussion. But the Convention is clearly about protecting girls and women from violence based on the fact that they are women, nothing else, and nothing less.

The efforts to combat FGM and support its victims are integrated into EU legislation, notably the Victims’ Rights Directive. The reform of the Common European Asylum System put forward by the Commission in 2016 aims to reinforce the protection safeguards available to persons with special needs seeking asylum in Europe. Relevant provisions of the Reception Conditions Directive stipulate that victims should receive the necessary medical and psychological treatment, and staff working with them should have appropriate training.

Female genital mutilation has to stop in Europe. It is a crime in all Member States, but girls continue to be cut. The legal framework is important, but it is not enough, unfortunately. The research by the European Institute for Gender Equality for the new study to be published in May clearly shows that in order for the rules to work, the police and the courts must enforce them and prosecute those responsible for crimes. Training for people implementing the law is vital, combined with raising awareness of the legislation amongst the communities involved. We must work together with all stakeholders at all levels, from our political dialogues with national administrations to our support for doctors, religious leaders and parents determined to eradicate female genital mutilation once and for all.

 
  
MPphoto
 

  President. – Commissioner, thank you for putting real people behind those statistics. I think that is very important in this debate.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt, on behalf of the PPE Group. – Madam President, today on International Day against Female Genital Mutilation we give a voice to the hundreds of millions of girl victims. Let’s join forces and say loud and clear: ‘my issue too. For everyone, everywhere’.

FGM is a harmful practice that can have serious consequences, including physical and psychological damage on girls. We are talking about little girls as young as four to eight years old. And no culture, no tradition can justify this terrible violence. As co-rapporteur on the Istanbul Convention, as you mentioned Madam Commissioner, we call once again on all Member States to ratify and enforce the Convention fully.

It criminalises FGM. It provides strict sanctions and medical and psychological support for victims. Member States must do more faster and better to combat impunity, bring perpetrators to justice, work on prevention, identify girls at risk at an early stage, provide access to health care and reproductive services and train professionals. Member States should also fully implement the Directive on protection of victims and consider, as you said, FGM in the asylum process. The victims should be considered vulnerable groups.

Madam Commissioner, I fully support the EU commitment to step up cooperation with third countries, providing technical assistance to encourage the adoption of laws banning FGM, and ensuring that these laws are fully enforced. But no sustainable change can happen without involving the local communities, and we need to work hand in hand with civil society at grass-root level to empower girls to speak up and to change behaviour, to promote changed behaviour, including in refugee camps, as was said here, for girls on the move.

I fully support the FGM European network and many other children’s rights champions and I welcome them to the European Parliament today. Let’s support their campaign wholeheartedly. It is about girls’ dignity, it is about the integrity of their bodies, it is about gender equality. With the EPP Group and the Intergroup on Children’s Rights, we continue to be committed to zero tolerance of FGM and all forms of violence against women and girls.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, en nombre del Grupo S&D. – Señora presidenta, señora comisaria, ya hemos hablado aquí de cifras y de rostros humanos de mujeres y niñas: 200 millones de niñas y mujeres que han visto destruida su integridad física tras sufrir la mutilación de sus genitales. Esta práctica tan brutal no es exclusiva de otros continentes. También en Europa hay 500 000 mujeres y niñas que han sufrido estas prácticas, incluso a nivel de países: en el caso del mío, de España, hay 17 000 niñas en riesgo de sufrir la mutilación genital femenina.

Hablamos de una práctica brutal. Hablamos de la peor forma de violencia de género que existe en estos momentos y —como digo— no somos ajenas a ello. Por lo tanto, la comisaria ha estado hablando de esa estrategia en la Unión Europea en la que debemos volcar todos nuestros esfuerzos y nuestra voluntad para mejorar la calidad de las acciones que se están llevando a cabo en estos momentos: la formación del personal médico; la formación del personal de educación; posibilitar la prevención de esta situación para que no se dé en Europa.

Pero, también a través de la política de cooperación y la política exterior de la Unión Europea debemos mantener firmes nuestras propuestas en esta materia para evitar que las mujeres en el mundo sufran esta perversión tan inmensa, porque hablamos —vuelvo a decir— de la peor forma de violencia de género. Y es también una razón por la que las mujeres están pidiendo asilo en la Unión Europea y por lo tanto necesitamos agilizar los trámites en este sentido y garantizar que todas las mujeres peticionarias de asilo en la Unión Europea puedan tener su estatus de mujeres refugiadas para evitar que esta realidad continúe y se siga planteando como una realidad inevitable en el mundo.

Es la peor manifestación de la violencia de género y debe haber una estrategia europea en la materia. Las Naciones Unidas dicen que podemos acabar con esta realidad en una generación. Si realmente hay voluntad, en nuestras manos está que podamos acabar con ello.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Zarówno klitoridektomia, najbardziej rozpowszechniona forma ekscyzji, jak i inne tego typu zabiegi są klasyfikowane z punktu widzenia medycyny jako ciężkie uszkodzenia ciała zagrażające nie tylko zdrowiu, ale także życiu kobiet z powodu poważnych powikłań fizycznych i psychicznych. Co prawda w Europie tego rodzaju praktyki są karane, jednak na razie bez konsekwencji dla osób przybywających z krajów pozaeuropejskich. Konieczne wydaje się, aby zarówno Parlament Europejski, jak i inne instytucje wpływały na państwa, gdzie proceder ten jest dopuszczalny, i mu przeciwdziałały, eliminując go całkowicie z porządku prawnego i praktyki społecznej. Szacunki mówią o około 200 milionach okaleczonych kobiet, szczególnie w krajach afrykańskich, a to wymaga uświadamiania i edukacji, także w kwestii odpowiedzialności karnej rodziców i opiekunów, którzy podają swoje nieletnie, nieświadome dzieci tego rodzaju przemocy.

Poza edukacją za pomocą wszelkich form przekazu i możliwością zapobiegania należy zwracać uwagę na konsekwencje zdrowotne i cierpienia okaleczanych kobiet przez całe życie oraz łamanie praw człowieka. Nadużyciom seksualnym, które podawane są jako obyczajowe powody okaleczeń, warto byłoby zapobiegać nie poprzez edukację seksualną (mającą czasem cechy pornograficzne), ale w ramach wychowania do życia w rodzinie, promując czystość przedmałżeńską czy w małżeństwie, gdyż świadczy ona o duchowym rozwoju człowieka i jego człowieczeństwie.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Mlinar, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, the inhuman practice of cutting female genitals in fact reflects a deep-rooted inequality between the sexes and constitutes an extreme form of discrimination against women and girls. There is no place for such a practice in a civilised society.

Today is the International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation (FGM). However, it is important to remember that we have to fight this human rights violation every single day of the year. This is not just happening outside our continent. This is a practice – as we heard from our colleagues here in the House – also inside the EU, probably in most of our Member States. I want Member States to mainstream the prevention of FGM into all sectors: health, social work, asylum, education, child protection and media. Cross—sectoral cooperation is the key to fighting this inhuman practice.

This cooperation will serve to disseminate acquired knowledge and foster an enabling environment for collective social change and, above all, it will contribute to an improvement in the well—being of young women and girls where FGM is practised. Actions speak louder than words. We have a shared responsibility to fight this practice, and I thank the Commissioner for presenting to us the concrete measures taken in order to mainstream FGM prevention.

The Istanbul Convention is the first treaty to recognise that FGM exists in Europe and that it needs to be systematically addressed. Therefore, I urge the Member States which have still not ratified the Istanbul Convention finally to do so. I call on the Bulgarian Presidency to accelerate the process on their side, because it is their issue too. It is highly important that the EU cooperates in this matter and finds a unified approach to fighting violence against women and to fighting female genital mutilation. The time for zero tolerance is now.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Malin Björk, för GUE/NGL-gruppen. – Fru Talman! Vi är mycket eniga här i kammaren, fru kommissionär, om att vi måste göra mer för att bekämpa kvinnlig könsstympning, både i våra hemländer och globalt. Men om vi vill nå framgång med det så måste vi se att kvinnlig könsstympning är en form av våld mot kvinnor, bland andra. En patriarkal attack mot kvinnors kroppar och sexualitet, precis som så mycket annat våld, precis som andra attacker på våra kroppar.

I den bemärkelsen är arbetet mot kvinnlig könsstympning för mig en del av det feministiska systerskapet; kampen för våra kroppar, vår rätt att bestämma över dem, rätten till vår sexualitet. Och i den bemärkelsen så borde kvinnlig könsstympning vara del av en övergripande strategi för att bekämpa våld mot kvinnor och flickor. En strategi som vi fortfarande väntar på, fru kommissionär.

Det vi också måste göra för att bli framgångsrika är att lära av de organisationer och aktörer som i olika länder arbetat i årtionden med mycket små medel för att bekämpa kvinnlig könsstympning, och det är ofta i andra delar av världen. Vi måste också kräva, som några kolleger har sagt, att kvinnor och flickor som utsätts eller riskerar att utsättas för kvinnlig könsstympning får asyl här hos oss.

Och sist, men kanske störst av allt: ge mer stöd till kvinnoorganisationer som arbetar outtröttligt, men med allt för små medel. Vad vi inte behöver, kolleger – vi kommer säkert höra det från högerextrema aktörer senare här – vad vi inte behöver är att rasister runt om i Europa instrumentaliserar en eller annan form av våld mot kvinnor för att piska upp mer av sin rasistiska eller flyktingfientliga politik. Det kommer vi i vänstern aldrig acceptera. Att bekämpa kvinnlig könsstympning handlar om feministiskt systerskap, och det är någonting vi kommer att göra tillsammans.

 
  
MPphoto
 

  Jordi Solé, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, female genital mutilation is without a doubt a form of violence against girls and women. It is a violation of women’s rights. Therefore there must be no place at all for that practice in our societies and no tolerance towards those who still carry it out or justify it.

But do we want to eradicate it only with law enforcement and criminal proceedings? Working together with communities is key to achieving the abandonment of this practice. Families from practising communities who live in Europe must have the opportunity to participate in debates about sexuality, women’s rights and female mutilation. We know that the active involvement of schools, professionals and men in this debate is fundamental to break the silence that surrounds this harmful practice. Let me give Catalonia as a clear example of working hand-in-hand with communities to eradicate FGM. In our country we have taken great steps in this direction and we have it in mind to keep doing so.

We know that building trust between communities and professionals is a slow process that needs commitment from every stakeholder, and sound interprofessional and inter—administrative coordination to detect, analyse and intervene in cases of risk. It is also vital to establish contacts with NGOs working in the countries of origin and to support them so that they can follow up on the girls who live in Europe when they travel to visit their families, when the risk of genital mutilation is higher. So let us together put an end to FGM. It is our issue too.

 
  
MPphoto
 

  Daniela Aiuto, a nome del gruppo EFDD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario Jourová, oggi, nella giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili, rinnoviamo alla Commissione europea la richiesta di politiche concrete per fermare questo disumano crimine. Un abuso vile che perpetua la sottomissione femminile lesionando permanentemente l'apparato riproduttivo e provocando, per tutta la vita della donna, dolore durante l'atto sessuale e spesso morte al momento del parto, colpendola nel corpo e nell'intimo, privandola del piacere stesso che può derivare dalla sessualità e trasformandola da essere umano ad un semplice contenitore di riproduzione ad uso e consumo dell'uomo.

Non è accettabile che tutto ciò sia praticato né all'interno dell'Unione europea né nel resto del mondo, ma soprattutto non si possono giustificare tali azioni imputandole a mere convinzioni religiose, sessuali, sociologiche e culturali distorte. Mettiamo fine in maniera definitiva a questo problema, perché è di tutti noi, come afferma lo slogan di oggi "IsMyIssueToo".

 
  
MPphoto
 

  Mylène Troszczynski, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, les chiffres et les statistiques qui concernent les mutilations génitales féminines (MGF) sont terribles, dans le monde, mais également en Europe. Madame la Commissaire, vous l’avez dit, un million de victimes dans treize pays membres. Cette réalité est bien trop présente aujourd’hui en Europe. Notre devoir est de tout mettre en œuvre pour enrayer cette menace qui pèse sur nos jeunes filles européennes.

Chose rare, vous admettez dans votre résolution que ces pratiques barbares sont le fait de civilisations et de populations immigrées. Très bien, mais que proposez-vous pour y remédier? Une réforme des procédures d’immigration de l’Union pour faire des mutilations un motif automatique d’asile. Ne pensez-vous pas que cela va créer un nouvel appel d’air pour l’immigration venue d’Afrique et l’utilisation, par les passeurs, des mutilations pour s’assurer le passage en Europe?

Cela n’offrira pas aux femmes victimes que vous pensez défendre avec ce texte des solutions, bien au contraire. Vous leur offrez cruellement un nouvel espoir en sachant pertinemment qu’il n’est qu’illusoire. J’imagine déjà votre prochaine résolution qui proposera sans doute le regroupement familial pour les proches des victimes. La France de M. Macron vous devance d’ailleurs sur le sujet, puisque le projet de loi du gouvernement français sur l’immigration facilite l’arrivée de la famille des victimes.

Combattre les mutilations génitales en collaboration au niveau international est une solution, effectivement, pour contribuer à éradiquer ces horreurs, notamment dans les pays d’origine des MGF, par exemple aider à l’installation d’hôpitaux, offrir des soins, une écoute psychologique, mais également de la chirurgie réparatrice ou encore de la formation et un accès à l’éducation pour tous les jeunes, filles et garçons.

(L’oratrice refuse une question «carton bleu» de Mme Corraza Bildt)

 
  
MPphoto
 

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE). – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Szanowni Państwo! Co roku trzy miliony dziewcząt jest drastycznie okaleczanych. Zabieg okaleczania narządów płciowych wykonuje się już na kilku- lub kilkunastoletnich dziewczynkach, często podczas pierwszej miesiączki. Zabieg polega na wycięciu łechtaczki, w drastycznych przypadkach także warg sromowych mniejszych i części warg sromowych większych. Tę operację wykonują znachorki, często w warunkach urągających higienie, w wielu krajach Afryki i Azji, ale też w Europie, w środowiskach imigrantów z tych rejonów. Ocenia się, że w roku 2016 żyło na świecie dwieście milionów kobiet okaleczonych w ten sposób. W kulturach, w których stosuje się te okrutne zwyczaje, zabieg ma wprowadzić dziewczynkę w świat dorosłości, zintegrować ze społecznością, uczynić ją czystą i wierną przyszłemu mężowi. W rzeczywistości to tortury, źródło zakażeń, poważnych chorób, nerwic, a nawet śmierci dziewcząt i kobiet.

Próby zlikwidowania tego zjawiska w Afryce i w Azji poprzez zakazy prawne jak dotąd nie przyniosły satysfakcjonujących rezultatów. Także w Unii Europejskiej, gdzie żyje pięćset tysięcy okaleczonych kobiet i gdzie w każdym kraju członkowskim mamy przepisy karne pozwalające ścigać sprawców tych okrutnych czynów, miało miejsce tylko kilka procesów karnych.

Pytanie do Komisji Europejskiej brzmi: dlaczego nie potrafimy sobie wciąż poradzić z tym zjawiskiem? Dlaczego nie potrafimy ani skutecznie stosować prawa, ani skutecznie stosować prewencji? I dlaczego ten okrutny zwyczaj, ten okrutny rodzaj przemocy wobec kobiet wciąż trwa także w naszych krajach, gdzie – zdawałoby się – mamy wszelkie sposoby, żeby ten zwyczaj ograniczyć?

Jeszcze tylko jedno zdanie: Uważam, że medykalizacja, która jest stosowana przez niektóre kraje jako próba wyjścia z tego kryzysu, jako ograniczanie szkód, jest bardzo złym rozwiązaniem i że powinniśmy jednak stosować inne polityki, które skutecznie nas wyprowadzą z tej katastrofy.

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh (S&D). – Fru talman! Fru kommissionär! Kvinnlig könsstympning är ett av de grövsta uttrycken för mäns förtryck av kvinnor. Män tar makt över kvinnor genom att förneka dem rätten till sin egen kropp och sin egen sexualitet. Det är ett fruktansvärt övergrepp mot flickor och kvinnors sexuella frihet och integritet samt mot deras fysiska och psykiska hälsa. Övergreppen görs inte enbart genom fysiskt våld utan också psykiskt och sexuellt.

Problemet bottnar inte bara i religion eller identitet utan är ett uttryck för patriarkatet och mäns överordning över kvinnor. En uppskattning är att en halv miljon kvinnor i EU lever med ärren av kvinnlig könsstympning och 90 000, en femtedel av dem, lever i mitt eget hemland Sverige. Dessa kvinnor måste få rätt till en bra och välfungerande klinisk vård men också rätten att träffa psykiatrin.

Insatser måste också göras för att stärka det förebyggande arbetet så att dessa övergrepp aldrig mer sker. Vi behöver stärka samarbetet mellan alla samhällets institutioner för att komma åt problemet. Vi behöver utbilda oss i frågan, samla in uppgifter på nationellt plan och EU-nivå om problemets omfattning. Vi behöver lyfta barnperspektivet på en bredare front, då det i första hand är unga flickor som drabbas av övergreppet.

Frågan får inte isoleras, den får inte stå ensam utan vi måste sätta den i ett större sammanhang och förstå att kvinnlig könsstympning är en fråga om våld. Det är 2018 nu, det är mer än hög tid att medlemsländerna börjar respektera flickor och kvinnors egna kroppar.

 
  
MPphoto
 

  Arne Gericke (ECR). – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Weibliche Genitalverstümmelung, das bedeutet die teilweise oder vollständige Entfernung der äußeren weiblichen Geschlechtsorgane, das Zerfetzen der Klitoris, das Abschneiden der Schamlippen oder gar das Zunähen der Vulva. Alles schrecklich! Doch wir müssen es benennen, um klarzumachen, welches Leid Mädchen und junge Frauen weltweit erleben. Weltweit? Ja, rund 200 Millionen Frauen sind Opfer dieser abscheulichen Praktiken. Aber nicht nur in Afrika und im Mittleren Osten, nein, auch bei uns in Europa.

Ich danke meiner Parteikollegin Annette Walter-Kilian, die mich dazu mit Informationen des Arbeitskreises Gesundheit versorgt hat. 180 000 Mädchen trifft dieses schreckliche Schicksal jährlich in Europa, und selbst in Deutschland sind mindestens 25 000 Frauen davon betroffen – bei einer hohen Dunkelziffer. Unmissverständlich: Weibliche Genitalverstümmelung ist eine Gewalttat, die einem Mord entspricht – kein religiöser Akt, keine Tradition. Sie gehört verboten und verfolgt, die Aufklärungs- und Vermeidungsarbeit vor Ort entschieden gestärkt und der Schutz Betroffener garantiert – in Europa und der Welt. Kämpfen wir gemeinsam dafür.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – Señora presidenta, comisaria, erradicar la mutilación genital es un trabajo de largo recorrido que solo tendrá éxito si lo enfocamos desde la perspectiva de los derechos humanos, la protección de la infancia y las políticas de género. La clave es la prevención. Para que sea eficaz, es imprescindible que las comunidades que incorporen las poblaciones de riesgo participen en una tarea que nos atañe a todas. Debe centrarse en la integración comunitaria e intercultural y apoyarse mediante el trabajo en red de los profesionales de la asistencia social, sanitaria y educativa. No podemos caer en el error de estigmatizar o generar una doble victimización de las personas amenazadas por la mutilación genital. Convencer y empoderar desde un trabajo que se centre en desactivar las creencias que dan origen a esta práctica son las claves de una guía de actuación profesional elaborada por el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, que está ofreciendo buenos resultados.

Señora comisaria, ¿cómo se está organizando el intercambio de buenas prácticas en este campo para poder enriquecer el enfoque con el que actuamos frente a la mutilación genital en la Unión Europea?

 
  
MPphoto
 

  Terry Reintke (Verts/ALE). – Madam President, women know best what to do with their bodies. Neither the state nor the church nor husbands nor parents nor anybody else should tell them what to do with their bodies. This is the very basic of sexual self-determination, and female genital mutilation is one of the most massive attacks on this sexual self-determination. It is violence and it can never be justified by tradition or religion or anything else. We know what is best for our bodies. We know when to have sex, we know when not to have sex. We know when to have babies and we know when to have a relationship, and with whom. In order to end female genital mutilation, we need to ratify the Istanbul Convention all over the European Union.

It is high time, we need to step up. We need to stop this horrible practice and we need to stop telling women what to do with their bodies, because they themselves know best.

 
  
MPphoto
 

  Margot Parker (EFDD). – Madam President, today is the international day of zero tolerance of female genital mutilation, a day with which to raise awareness of this barbaric practice. This appalling violation of the human rights of millions of women and young girls is being applied to our most vulnerable.

There were 5 391 newly reported cases in the United Kingdom for the period of 2016 to 2017. The NHS recorded that the most common age range for this vile practice were children between the ages of five and nine years old. However, we know that FGM is carried out on those as young as new-born girls.

These are just the reported figures. The scale of this is far greater: 200 million girls and women globally have undergone FGM. This form of torture is damaging both physically, psychologically and can result in death. We cannot accept such a crime in the name of tolerance, political correctness or cultural sensibilities. This crime cannot go unpunished in the name of humanity.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei iniziare leggendovi delle parole: "Senza essere circoncisa io non sarei mai stata considerata donna, non mi sarei mai sposata, né avrei avuto mai figli. Un essere inutile, per loro potevo anche morire." Queste sono le forti parole di Nice Nailantei Leng'ete.

Nice, a soli nove anni, decise di opporsi alla volontà della sua famiglia, di opporsi alle sue tradizioni. Nice ha visto molte sue coetanee perdere la vita dopo il taglio. Nice è una giovane donna masai che, dopo essere sfuggita all'infibulazione, ha deciso di dedicare tutta la sua vita alla lotta contro questa pratica dannosa e violenta.

Con l'aiuto della NGO Amref è riuscita a studiare, diventando educatrice per la salute riproduttiva delle donne. Con queste conoscenze è riuscita a convincere gli anziani della sua comunità che un cambiamento era necessario. Nuove pratiche più sicure che hanno salvato migliaia di donne. Oggi Nice è ambasciatrice Amref per la lotta in tutto il mondo contro le mutilazioni genitali femminili. Questa piccola grande donna ha voluto cambiare le cose e con lo studio l'ha potuto fare.

I fenomeni migratori in aumento portano con sé tradizioni e culture che non possono essere ignorate. Si pensi a tutte quelle donne e ragazze di seconda generazione, donne europee nate e cresciute con le nostre usanze, schiacciate tra due culture. Allora diamogli voce, diamogli centri di supporto e di informazione per loro e per le loro famiglie, diamogli la possibilità di fare la differenza, come Nice ha insegnato a tutti quanti noi.

 
  
MPphoto
 

  Maria Noichl (S&D). – Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Es war richtig, dass Sie alle, die jetzt gesprochen haben, den Blick auf die Opfer gerichtet haben. Es ist richtig. Ich möchte jetzt ganz konkret den Blick auf die Täter richten, und ich meine bei den Tätern nicht die Mütter, die oftmals bei den Verstümmelungen dabei sind und die Mädchen der Verstümmelung zuführen, sondern ich meine die eigentlichen Täter. Die eigentlichen Täter sind die Männer, die der Meinung sind, dass Genitalverstümmelung von Frauen die Vorbereitung für die Ehe ist. Ich meine die Männer, die nicht willens sind, eine gleichgestellte Frau zu heiraten, sondern nur eine Frau, die vielleicht teilweise getötet ist.

Jetzt wende ich mich ganz speziell an Sie, Frau Kommissarin: Natürlich ist es unsere erste Pflicht, die Opfer in den Blick zu nehmen. Aber unsere zweite Pflicht ist es, dafür zu sorgen, dass Aufklärung, Prävention, all diese Dinge auch auf der Männerseite passieren. Solange es die Nachfrage gibt – und bitte verzeihen Sie mir dieses schwierige Wort in diesem Zusammenhang –, aber solange es die Nachfrage nach beschnittenen Frauen gibt, solange es Männer gibt, die sagen: „Ich heirate nur eine Frau, die beschnitten ist!“, solange wird es Beschneidung geben.

Ich fordere auch die Männer hier im Parlament auf, sich endlich mal dafür einzusetzen, dass sie mit ihren Geschlechtsgenossen reden und dafür sorgen, dass auch die Männer sich stark machen. Nur ein ganz, ganz, ganz schwacher Mann – ein ganz, ganz schwacher Mann – wünscht sich als Ehefrau eine verstümmelte Frau. Ein starker Mann wünscht sich eine Frau, die ihm gegenübersteht, die Lust empfinden, die Liebe empfinden, die gesunde Kinder gebären kann. Das ist ein starker Mann. Helfen Sie uns, dafür zu sorgen, dass deutlich wird, wer hier schwach ist und wer stark ist.

(Die Rednerin lehnt es ab, eine Frage von Herrn O'Flynn nach dem Verfahren der „blauen Karte“.)

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR). – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Kobiecych Narządów Płciowych. Statystyki dotyczące tego przestępstwa są przerażające: dwieście milionów kobiet na świecie. Od tego problemu nie są wolne kobiety i dziewczynki również w Unii Europejskiej. Ten problem narasta wraz z narastającym kryzysem migracyjnym, i dzisiaj debatujemy o tej kwestii w Parlamencie Europejskim. Część z nas wykazuje empatię i wrażliwość w stosunku do kobiet i dziewczynek, które są brutalnie okaleczane. Dziękuję pani komisarz za przedstawienie programu, jaki Komisja wdraża mniej lub bardziej skutecznie, ale podejmuje działania na rzecz ochrony dziewczynek i kobiet, na rzecz edukacji i dobrej profilaktyki.

Ale popatrzmy na siebie: jak my dyskutujemy o sprawach kobiet? Lewa strona gniewa się na prawą stronę, a prawa niekoniecznie chce z lewą stroną sali dyskutować o tym problemie. Nawet wspólne stanięcie do zdjęcia w imię piętnowania tego procederu wywołuje irytację lewej strony Parlamentu Europejskiego. Szanowne Panie! Mniej ideologii, mniej zacietrzewienia, więcej refleksji! Tylko razem możemy doprowadzić do tego, aby wzmocnienie ekonomiczne kobiet spowodowało, że one naprawdę poczują się silne i wolne, i aby nie było przyzwolenia dla tak brutalnego ich traktowania.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (ALDE). – Madame la Présidente, nous sommes nombreux, j’espère même unanimes, dans cette enceinte à vouloir mettre fin aux mutilations génitales, qui constituent des horreurs encore trop souvent présentes dans nombre de pays.

L’interdiction par la loi est le minimum que l’on peut et doit faire en l’occurrence. Mais l’interdiction seule ne suffit pas à abolir ces crimes. Oui, il s’agit bien d’un crime. Il faut aller au-delà de l’interdiction légale. Il faut se donner les moyens juridiques et financiers, notamment, pour traduire en réalité cette ambition et mettre en place des stratégies visant à l’abolition de ces violences auxquelles des filles, par millions, sont encore exposées sans défense.

Il importe donc de mobiliser, dans le cadre d’une stratégie à engager par la Commission, tous les moyens, et notamment un appui sans faille aux acteurs des Nations unies, comme par exemple le Fonds des Nations unies pour la population, dont les interventions sont très prometteuses. Je le sais pour avoir cofinancé ce genre de programme.

Aussi, et je terminerai sur ce point, me semble-t-il judicieux de brandir la menace de faire dépendre l’aide publique au développement de la volonté du pays bénéficiaire de mettre un terme à des crimes pour lesquels il n’y a pas la moindre circonstance atténuante.

 
  
MPphoto
 

  Linnéa Engström (Verts/ALE). Fru talman! Tänk dig att någon skulle ta ett rostigt rakblad och sedan skära i ditt underliv – det är omöjligt att föreställa sig, eller hur? Ändå är det här verklighet för miljontals kvinnor världen över. Varje dag könsstympas 8000 flickor. I Sverige befinner sig 10 000-tals flickor i riskzonen. Det handlar om våld mot kvinnor i dess allra hemskaste form, allt för att stävja kvinnors möjlighet till njutning och självbestämmande över den egna kroppen.

Vi i EU-parlamentet, vi tar upp den här kampen i dag mot den urgamla traditionen som är ett fortsatt övergrepp mot flickors och kvinnors sexuella frihet och deras fysiska och psykiska hälsa. Kvinnlig könsstympning är också ett fullgott skäl att få asyl. Det finns en samsyn att det här är ett brott mot mänskliga rättigheter.

Ändå gör flera EU-länder bedömningen att kvinnor som könsstympats inte ska få stanna i unionen. Vi behöver en global samling mot den här vedervärdiga sedvänjan, och att allt fler länder ratificerar Istanbulkonventionen. Det handlar verkligen om våld. Först då kommer vi att komma till rätta med det här problemet.

 
  
MPphoto
 

  Mireille D’Ornano (EFDD). – Madame la Présidente, l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes fait état de victimes de mutilations génitales féminines dans environ la moitié des États de l’Union européenne.

En 2015, la Commission affirmait qu’«il est essentiel de sensibiliser l’opinion publique, en particulier dans les communautés qui procèdent à de telles mutilations». Cet aveu pointait du doigt l’origine de ces pratiques effroyables, passibles d’emprisonnement dans mon pays, la France.

En 2016, l’ONU dénombrait 200 millions de femmes victimes de mutilations génitales. La moitié des 55 États d’Afrique sont encore touchés, ainsi que le Yémen, l’Iraq ou l’Indonésie. Chaque année, 3 millions de jeunes femmes sont excisées, soit six par minute.

Aussi, la coopération entre les services publics de la santé, de la justice et de l’enfance est-elle plus que jamais nécessaire afin de prévenir, de soigner et, bien entendu, de punir les faits pour protéger d’éventuelles autres victimes.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE). – Señora presidenta, efectivamente han sido víctimas de la mutilación genital femenina 200 millones de mujeres y niñas, de las cuales 500 000 viven aquí, en nuestro continente europeo.

Este año tres millones de niñas pueden volver a ser víctimas de esta atrocidad. No puede justificarse nunca ni por religión ni por honor ni por tradición ni por costumbre. Es violencia y es un crimen. Es la violencia más extrema contra los derechos humanos.

Una habitación oscura, una choza oscura en el campo, un cristal roto, una cuchilla, una hojita de afeitar, unas espinas de un arbusto silvestre son suficientes para esta atrocidad, que provoca —lo hemos dicho aquí— dolor insuperable toda la vida, que la mujer sea insensible a partir de ese momento al placer sexual, infecciones, traumas, dolor físico y psíquico, dolores menstruales insoportables en algunos casos y, en muchos, también la muerte como resultado.

Han sido las mujeres africanas las que pidieron a las Naciones Unidas tolerancia cero contra la mutilación genital femenina y han sido ellas las que se han puesto en primera línea para la erradicación y por esto acabo con unas palabras de una de estas mujeres africanas: «Mi hija tiene cinco años y va a seguir intacta. No se perderá ni un día de colegio porque la menstruación la consuma de dolor. Podrá jugar y correr sin miedo a que se le rompan los puntos. Jamás maldecirá haber nacido mujer».

Hoy tenemos una oportunidad aquí para cooperar, para proteger y para erradicar en el mundo la mutilación genital femenina. Tenemos una oportunidad para apostar por la cultura de la paz y acabar con la cultura de la violencia.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Madam President, Hibo Wardere is a Somali-born British woman. At six years old, she was subjected to type 3 female genital mutilation (FGM), the most extreme form of cutting. Fahma Mohamed is a Bristol teenager who, together with her friends and teacher, famously worked with Integrate UK to take a stance against FGM by singing and rapping. I am proud of these women and others in my country who have overcome the stigma of FGM and who campaign to end the practice, whilst also fighting racism and Islamophobia.

FGM is a totally unacceptable practice, and in order to bring it to an end we must understand the complexity of the phenomenon. FGM is a part of a continuum of violence against women. It’s an extreme manifestation of patriarchy but it is not the only one. In order to eradicate FGM, it is important to view it as a form of violence against women and girls, and as one of the multiple avatars of society’s policing of women’s bodies and sexuality.

FGM must also be understood as a cultural practice often viewed as beneficial for the victim. FGM is more common in families where the parents’ background includes a low level of education, and this demonstrates the importance of empowering women, not only when it comes to sexual and reproductive health but also from an economic, political and educational perspective. Involvement in political and social processes is always beneficial but it holds particular relevance when it comes to ending all forms of violence against women and girls.

Lastly, we must bear in mind that FGM is practised in many countries, including in Europe. In the UK, many girls are at risk of falling victim of mutilation. It is time the EU and Member States embraced a real and viable strategy to end FGM on their territory, and therefore the ratification and implementation of the Istanbul Convention is our best hope. We must join up the dots and understand the reasons for all forms of violence against women and girls.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR). – Madam President, the oral question talks about the best way to mainstream FGM prevention. I would like to say that best way to do that is through prosecution, and I am going to do confine my remarks to that subject. In France, I understand, over 120 parents and two practitioners have been prosecuted in over 50 criminal cases. By contrast, in the UK no successful convictions have been brought to date, despite the existence of a specific Female Genital Mutilation Act, from 2005.

We don’t see enough emphasis placed on securing successful prosecution. It is not enough to have legislation in place if it is not used. Indeed, a landmark UK case collapsed due to lack of preparedness by the Crown Prosecution Service.

There is clear evidence that if a mother has been cut then a daughter has an 80% chance of being subjected to mutilation. These women are fellow Europeans. Their problems are our problems and I would ask you specifically, Madam Commissioner, to request information from Member States on prosecutions and ask them why it is not happening quickly enough and what they are going to do to improve it. Because, in my view this has been going on a long time, it is the only way we are going to make it stop.

(The speaker declined to take a blue-card question from Patrick O’Flynn)

Madam President, I make it a policy not to accept blue—card questions from UKIP. I don’t give them any more oxygen.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Štětina (PPE). – Paní předsedající, ženská obřízka je barbarský zvyk. Na světě dnes žije asi 140 milionů žen, které byly někdy této potupné a nebezpečné operaci podrobeny. Asi před 15 lety, když jsem jako filmař žil v Keni, dostal jsem za úkol o ženské obřízce natočit film. 90minutový dokument jsem tenkrát spolu s malým štábem v jedné vesnici kmene Samburu natočil. Jmenuje se „Josefína – africký příběh“.

K vlastní obřízce neměli přístup muži. Zde náleží ocenění naší ženské kameramance, jejíž profesionalita dokázala přehlušit otřes, kterému byla vystavena. Josefína – dvanáctiletá Samburu holčička – ležela na mlatu před chýší, plakala bolestí a ponížením. Vlastní „operaci“ dělala babice tupou žiletkou. Trvalo to asi pět minut. Poté odnesly ženy Josefínu do chýše vyzdobené květinami. Muži mezitím opodál tančili a oslavovali událost pitím čaje s mlékem.

Proč vám to všechno říkám, dámy a pánové. V Evropě převládá pověra, že v Africe praktikují tento středověký zvyk pouze muslimové. Není to pravda. Josefína byla křesťanka, její rodiče byli křesťané, bába s žiletkou byla křesťanka. Stejně jako ostatní Samburu pokřesťanštění před desítkami let italskými misionáři. Barbarství ženské obřízky není konfesně podmíněno. Nemá s vírou nic společného. Je projevem primitivního zvykového práva.

 
  
MPphoto
 

  Edouard Martin (S&D). – Madame la Présidente, les mutilations génitales féminines sont des actes barbares qu’il faut évidemment condamner et que je condamne. Mais j’ai entendu, ici, des propos tout aussi barbares, et à ceux-là je veux leur crier la chose suivante: «la souffrance n’a ni frontière ni couleur politique. La souffrance est comme le droit, elle est universelle.»

Puis, je voudrais dire à Mme la Commissaire que les années se suivent et se ressemblent. Nous avons toujours les mêmes débats et, pour autant, malgré nos discours empreints de bons sentiments, cela a été dit, ces actes barbares continuent et c’est criminel. D’ici 2030, hélas, 15 millions de nouvelles victimes viendront grossir ces rangs. Alors que faisons-nous?

Je regarde l’initiative Spotlight de la Commission avec beaucoup d’espoir, avec l’espoir d’être rassuré sur les effets réels qu’elle aura sur ces femmes et ces filles laissées pour compte. Une société peut-elle perdurer quand une partie de sa jeunesse, a priori force vive du développement, est mise de côté et fait l’objet de souffrances.

Par conséquent, il y a deux investissements majeurs qui n’ont pas de prix! Deux! Le premier, c’est l’accès à la santé. Il nous faut accentuer le financement des plannings familiaux. La Commission doit donc revoir à la hausse son engagement financier dans le programme «planning familial 2020». Nous devons inscrire les droits sexuels et reproductifs dans nos prévisions budgétaires et donc faire cesser l’hypocrisie.

Le deuxième investissement, c’est l’éducation, partout et pour tous, puisqu’aucune tradition ne saurait justifier quelque violence sexuelle que ce soit. C’est aussi la raison pour laquelle le financement du planning familial est une priorité cruciale. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est Salamita, cette jeune Malienne de 14 ans, qui dit: «Au centre de santé, j’apprends beaucoup. J’ai appris les conséquences de l’excision, par exemple. Je n’osais pas en parler chez moi. Maintenant je suis écoutée par ma famille parce que l’information vient du centre de santé.» C’est en éduquant les filles que nous pourrons sauver toutes les générations à venir.

Par conséquent, Madame la Commissaire, de grâce, assez de discours, des actes. C’est urgent et c'est maintenant!

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE). – Señora presidenta, prestamos hoy nuestra voz a los más de doscientos millones de mujeres y niñas que han sufrido mutilación genital femenina, porque es la más grave violación de los derechos humanos. Y no solo de uno, sino de varios: el derecho a la seguridad, a la salud, a la integridad física, y el más importante de todos ellos, el derecho a la vida. No valen más excusas.

Me da igual si es algo cultural, pero ¿cómo unos padres pueden decirle a una niña que la van a mutilar y poner a sus cuatro hermanos de centinelas para que la vigilen? ¿Cómo la pueden golpear con un cable eléctrico y reducirla para que llegue la mutiladora y le quite el clítoris? El cuerpo de esta niña, Janeth, sobrevivió, pero su alma se quedó en el camino. En más de veintinueve países de África y Asia se sigue practicando. Y las leyes no se cumplen. Y no podemos decir que es algo lejano. Hay más de quinientas mil niñas que la han sufrido en suelo europeo. En mi país, España, dieciocho mil niñas están en riesgo de ser mutiladas.

Por eso, hay que luchar con firmeza. Y no se trata solo de tolerancia cero, sino de impunidad cero. Para ello es muy importante la formación de policías, jueces, funcionarios de asilo, doctores, educadores... En la prevención, la educación y la sensibilización está la clave. Pero todo ello debe ir de la mano del Derecho penal. Las víctimas, en su mayoría menores, tienen derecho a vivir protegidas y el Estado debe velar por ellas. No es un problema local, señorías, es un problema mundial, y por ello necesitamos estar todos a bordo para evitar que millones de niñas sigan perdiendo a diario no solo su dignidad, sino también la vida.

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, è già stato detto che mezzo milione di donne nell'Unione europea e 200 milioni nel mondo hanno subito il trauma della mutilazione genitale. Queste mutilazioni riflettono profonde disuguaglianze di genere e sono una forma estrema di discriminazione nei confronti delle donne e delle ragazze. Queste pratiche violano anche i loro diritti alla salute e alla sicurezza e all'integrità fisica, ed è fondamentale che la comunità internazionale, i governi e la società civile si mobilitino contro questa forma di violenza.

Io penso che la prevenzione di queste violenze debba rimanere una priorità per l'Unione europea. Occorre garantire sostegno alle ONG attive in questo campo, promuovere iniziative coordinate e sistematiche con i paesi terzi nei quali si praticano le mutilazioni genitali femminili e continuare a praticare progetti concreti di prevenzione e sensibilizzazione.

Ad esempio, una buona pratica portata avanti in Europa è lo studio condotto l'anno scorso dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, inteso a fornire una stima del numero di ragazze a rischio di mutilazione in sei paesi dell'Unione. Continuiamo dunque a lavorare su progetti concreti che portino allo sradicamento di questa atroce pratica e bisogna investire in assistenza, in cultura e in istruzione, con maggiore determinazione. L'Europa non può non tener conto dei dati preoccupanti che emergono ogni giorno e deve rafforzare la cooperazione intersettoriale.

Infine, io credo che sia giusto sottolineare che questo delle MGF è solo un aspetto delle grandi questioni che investono le donne e le politiche discriminatorie nei loro confronti. E questo non possiamo assolutamente dimenticarlo.

 
  
MPphoto
 

  Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy (S&D). – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, le message sur nos tee-shirts est clair: faisons cesser au plus vite les mutilations génitales féminines. Ou devrions-nous plutôt dire «mutilations sexuelles»? En effet – j’insiste sur ce point –, ce sont les organes sexuels de ces femmes qui sont détruits et c’est le reflet d’une inégalité entre les sexes profondément enracinée.

Au mois d’octobre, au Parlement, j’ai entendu le récit d’une victime d’excision expliquant comment elle a surveillé ses deux jeunes filles jour et nuit, dans la rue, devant l’école, devant sa maison pour éviter qu’elles ne se fassent enlever et exciser. C’est un récit glaçant. Que devons-nous faire pour ces millions de victimes, aussi en Europe? Investir dans l’éducation, évidemment, changer les mentalités, aussi, promouvoir les droits sexuels et reproductifs et adapter notre arsenal législatif.

La convention d’Istanbul est un traité international juridiquement contraignant qui appelle à la pénalisation des mutilations sexuelles afin qu’elles soient dûment sanctionnées. La ratification, par les États membres qui ne l’auraient pas encore fait – et ils sont encore trop nombreux – et par l’Union européenne, sera donc une étape fondamentale. Il faut la ratifier et la mettre en œuvre au plus vite pour que les auteurs soient punis.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Michela Giuffrida (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, in questa sede la tutela dei diritti umani deve sempre avere una posizione prioritaria. Le mutilazioni genitali femminili sono tutt'altro che una pratica riconducibile a motivi di salute, come qualcuno dice, ma al contrario possono avere spesso effetti terribili sulla salute e sul benessere anche psichico delle bambine che le subiscono. Vengono effettuate per ragioni culturali, religiose e sociali. Si tratta di violenza pura e sola su chi le subisce.

Ritengo fondamentale il richiamo ad uno sforzo congiunto tra Commissione e Stati membri, perché questa pratica barbara abbia fine, in ossequio a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul sulla lotta contro la violenza di genere. Dobbiamo impegnarci, oltre che per porre fine a questa pratica tribale, ancora oggi in uso anche in paesi evoluti, per dare un efficace sostegno alle vittime e per agevolare quel cambiamento culturale che ci compete tra i nostri compiti, necessario perché non si debba più parlare di MGF.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Gospođo predsjednice, genitalno sakaćenje brutalan je oblik nasilja nad ženama i djevojčicama kojemu ne smije biti mjesta u Europi 21. stoljeća. Vjerujem da svi u ovome domu dijelimo stajalište o potrebi bolje prevencije i edukacije, važnosti osnaživanja žena, ali i nužnosti strožeg sankcioniranja onih koji žene i djevojčice prisilno podvrgavaju tom zvjerskom postupku.

No sigurna sam da se nećemo složiti u tome kako je to pitanje uopće postalo važan Europski izazov. U pokušaju razvodnjavanja dominantne kršćanske kulture i vrijednosnog udaljavanja Europe od njezinih korijena, liberali su desetljećima zagovarali labavu imigracijsku politiku i pravo kulturnih i vjerskih manjina na život prema vlastitim pravilima. Pošast genitalnog sakaćenja žena u Europi tek je jedna od manifestacija takve štetne politike.

Nisu sve svjetske kulture u svom izvornom obliku spojive s europskim sustavom vrijednosti i od njihovih se pripadnika mora zahtijevati da se po dolasku...

(Predsjednica je govornici oduzela riječ.)

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans (ALDE). – Voorzitter, commissaris, collega's, vandaag op de Internationale Dag tegen genitale verminking ben ik heel blij dat we hier in het Europees Parlement onze stem heel hard laten horen. De stem in het debat hier is heel luid en duidelijk geweest.

De cijfers zijn hallucinant: 200 miljoen meisjes wereldwijd, maar ook 180 000 meisjes per jaar in Europa. Dus we moeten inspanningen leveren om dit te stoppen. Deze praktijken zijn hallucinant. Ik heb slachtoffers ontmoet in Afrika. Ik heb een meisje ontmoet die dacht dat ze naar een feestje ging. Maar toen ze daar aankwam, werd ze naar de achterkamer geleid en werd ze met een heel bot, vuil scheermes ontdaan van haar clitoris. Infecties volgden. Gruwelijke taferelen!

Eigenlijk mogen we dit in 2018 niet toelaten. En we weten dat een multidisciplinaire aanpak nodig is. We moeten inzetten op preventie en repressie, op aanpak in Afrikaanse landen, maar ook hier in Europa.

(De spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE). – Pri pohabljanju ženskih spolovil ne moremo drugače govoriti o tem kot o nečem nedopustnem, zavrženem. Gre za poseg v digniteto posameznika, poseg v temeljne pravice, v pravico do normalne prihodnosti.

Za tako ravnanje seveda ni opravičila in ne moremo poiskati ne v verski ne v sami tradiciji. Gre torej za dejanje, ki mu ne moremo drugače reči kot nasilje, in skupaj seveda moramo končati s to bolečo prakso v Evropi, pa tudi skupaj z Združenimi narodi v okviru drugih držav.

To dejanje seveda je potrebno obsoditi, ker če pomislimo, da najmanj 200 milijonov deklic in žensk živi s temi poškodbami, moramo ravnati takoj, ker bo ta številka v prihodnosti še višja, in veliko moramo delati na izobraževanju, na ozaveščanju in tudi na področju zdravstva in poskrbeti za kazenski okvir in kaznovanje.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI). – Κυρία Πρόεδρε, η Waris Dirie με τη διάσημη αυτοβιογραφία της «Λουλούδι της ερήμου» το 1997, έσπασε τη σιωπή σχετικά με το βάρβαρο έθιμο της κλειτοριδεκτομής. Από τότε έχουν περάσει 21 χρόνια, ο δυτικός κόσμος ευαισθητοποιήθηκε, ο ΟΗΕ διεξήγαγε επίμονες καμπάνιες ενημέρωσης, όμως το έθιμο -αν μπορεί κάποιος να το χαρακτηρίσει έτσι- δεν ξεριζώθηκε. Η παράδοση επιβιώνει σε 28 αφρικανικές χώρες, σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, κυρίως στην Υεμένη, το ιρακινό Κουρδιστάν και στην Ινδονησία. Επεκτείνεται όμως από τις αφρικανικές χώρες και σε περιοχές που δεν είχαν μέχρι σήμερα τέτοια παράδοση, όπως στο Ιράκ. Κορίτσια ανήξερα, ανήμπορα και τρομοκρατημένα δεν αντιστέκονται στο ξυράφι, στο μαχαίρι, στο κομμάτι γυαλί ή σε ό,τι αποτελεί το όργανο του μαρτυρίου. Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ηλικία των δεκαπέντε ετών υφίστανται την επέμβαση, κάτω από άθλιες συνθήκες, υπό την πίεση ολόκληρης της κοινότητάς τους και κυρίως της οικογένειας. Δυστυχώς και σήμερα, στις χώρες της Ευρώπης όπου υπάρχουν μεγάλες κοινότητες μεταναστών, εξακολουθούν να γίνονται κλειτοριδεκτομές, ακόμα και από γιατρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι 150 εκατομμύρια γυναίκες στον πλανήτη έχουν υποστεί κλειτοριδεκτομή και ότι κάθε χρόνο ο αριθμός αυξάνεται κατά 2 εκατομμύρια.

 
  
MPphoto
 

  Gabriela Zoană (S&D). – Doamnă președintă, domnilor comisari, dragi colegi, în data de 6 februarie este marcată Ziua Internațională a Toleranței Zero față de Mutilarea Genitală a Femeilor. Cred că aceasta este o zi importantă, în care toate femeile din Uniunea Europeană ne dorim să creștem gradul de conștientizare a cetățenilor, indiferent de vârstă sau categorie socială, cu privire la încălcarea drepturilor omului în aceste situații, care pun în pericol grav viața și demnitatea femeii. O mai bună înțelegere a fenomenului va ajuta la prevenirea și combaterea lui.

Statisticile sunt îngrijorătoare. Cel puțin 200 de milioane de fete care sunt astăzi în viață, din 30 de state, au suferit mutilarea organelor genitale. Consider că la nivelul Uniunii nu există suficiente date care să arate dimensiunea și natura acestui fenomen, cu atât mai mult cu cât majoritatea femeilor nu raportează cazurile respective și nici nu se simt încurajate să facă acest lucru. Este și motivul pentru care datele oficiale ale sistemului judiciar penal înregistrează puține cazuri care sunt raportate.

Nu trebuie să uităm totodată că, de multe ori, autoritățile au considerat organizațiile neguvernamentale drept...

(oratorul a fost întrerupt de către președinte).

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, με αφορμή τη διεθνή ημέρα κατά του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η Ένωση οφείλει να στείλει αποφασιστικό μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε όσους επιβάλλουν τέτοιες πρακτικές. Στην παρούσα φάση, 140 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια στον κόσμο υφίστανται αυτή τη μορφή έμφυλης βίας. Απαιτείται, λοιπόν, η επιβολή σκληρών ποινών στους υπεύθυνους. Επιπλέον, χρειάζεται προστασία των θυμάτων. Κυρίως όμως, πρέπει να δρομολογηθεί μια εκτεταμένη εκστρατεία πρόληψης, μια και ο γενετήσιος ακρωτηριασμός εφαρμόζεται λόγω συγκεκριμένων αναχρονιστικών παραδόσεων, ως επί το πλείστον σε χώρες της Αφρικής. Συνακόλουθα, τα κράτη μέλη οφείλουν να κυρώσουν και να θέσουν σε άμεση εφαρμογή τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Επιπλέον μέτρα απαιτείται να ληφθούν από την Ένωση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς όμως τα μέτρα αυτά να αποτελούν άλλοθι ή ακόμη και κίνητρο για την ενθάρρυνση της παράνομης μετανάστευσης γυναικών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE). – Señora presidenta, hoy en la Unión Europea las cuchillas amenazan con mutilar a más de 180 000 niñas, aquí en nuestro territorio. La mutilación genital femenina es una terrible amenaza para la salud y para la integridad de las niñas y las mujeres que la sufren, porque no solamente tiene enormes consecuencias, como quistes, infecciones, infertilidad, sino que es una gravísima vulneración de los derechos humanos, que procede, además, de una visión aberrante de la mujer: se las ve como propiedad de padres y maridos y se las considera como objetos que incitan al pecado. Ignorarlo o atenuarlo es todo menos progresista, compañeros.

Las Naciones Unidas contemplan la erradicación de esta práctica en su Agenda 2030 y el Convenio de Estambul obliga a todos los países firmantes a criminalizar la ablación y proteger a las niñas, es decir, nos obliga a nosotros, a la Unión Europea, a prevenir y proteger y a perseguir y penalizar a los que perpetran cualquier forma de violencia contra la mujer.

Señores, yo creo que la causa feminista debe ser global, no local, y les animo a todos a compartir este rechazo porque también es nuestro problema.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Madam President, I think it is extremely important that we have had this debate, and I thank all the honourable Members for their contributions because we need to understand what we are facing when we talk about female genital mutilation. What we are facing is not just habit or stereotype or tradition: it is the problem of taboo, and taboo is something which is deeply rooted in society and is sustainable over centuries.

Some of you spoke about the need to change the culture. I fully agree with that, but it will need more time and more intensive action, and also public debate because one of the features of the taboo is that it is something we do not speak about, something we do not want to hear about, something which we close our eyes to, and we don’t want to deal with the problem. That is why it is so important to discuss it.

Also, I want to thank all of you who emphasised the importance of the Istanbul Convention and its ratification in all the Member States. I can tell you I feel a certain bitterness after some recent debates in certain Member States, because I heard opinions from some national parliaments that the Istanbul Convention goes against the traditional family, or against the best traditions in the EU. We have to fight that opinion and we have to convince those who want to defend traditional family, by saying that it is not a good tradition to accept and tolerate violence against women and children. We still have many Member States which have not yet ratified the convention, so I want to ask all of you, who can influence public opinion and political decision making in your states, to please do that, because we need it.

The Istanbul Convention is a very efficient legislative instrument, not only against female genital mutilation but also against forced marriages, forced abortions and forced sterilisation – all those horrible things which women in the EU still have to face. We must help to ensure they are not exposed to such practices, and female genital mutilation is a particularly barbaric habit that we have to get rid of.

Let’s protect good traditions in the EU. Let’s not protect traditions which serve as an excuse for barbaric habits.

I agree with all of you who spoke about the need to come forward with efficient actions along the lines of prevention, protection and prosecution. I fully agree. I am sure that the Commission will propose a series of actions along those lines.

To conclude, I would like to share with you some experience from practice, taking the example of the field of prevention. We try to involve men, as well as women, in prevention, and we have heard many good reflections from fathers who have started to fight against this practice, saying that their daughters must not be exposed to it. This is a good sign, although we need many more to get on board.

As for prosecution, it has some downsides because what see in practice is that girls are taken for a holiday to Africa, where this procedure is done. The crime has thus been committed outside the EU, where there is no European jurisdiction, and it is extremely difficult to prove that those who took the girls to Africa knew what was going on. It is difficult to prove, and we have to do much better in that regard.

There is also a connection with prevention and the need to ensure that society does not turn a blind eye, because very often it is known beforehand that a girl is planning to go to Africa. At school, or in the neighbourhood, people may be aware of this. We therefore need society too to be active and to help potential victims of this horrible practice.

My last comment is on prosecution. Some of you spoke about female genital mutilation being both physical and psychological torture. We have horrible cases in which family members – mothers, grandmothers, fathers – have been prosecuted for this practice, or for assisting with it on their daughter or granddaughter. Then the victims have experienced further trauma by seeing their mothers or fathers prosecuted. These are the reflections from practice which show that this is an extremely complex phenomenon, requiring a very careful but proactive approach. I am sure that, when we join forces in making the links between prevention, protection and prosecution, we can change a lot, but we have to work together.

Thank you very much, once again, for this debate.

 
  
MPphoto
 

  President. – I have received one motion for a resolution tabled in accordance with Rule 128(5) of the Rules of Procedure.

The debate is closed.

The vote will take place on Wednesday, 7 February 2017.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – A Mutilação Genital Feminina é um crime que não pode encontrar justificação na cultura ou tradição. É uma violação dos direitos humanos de mais de 200 milhões de mulheres e raparigas em todo o mundo. Estima-se que mais de 500 mil mulheres na Europa tenham sido vítimas desta prática, com mais de seis mil casos em Portugal. Não podemos aceitar estes números, que nos devem instar a agir de forma mais determinada, quando passa mais um Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina.

Se nada fizermos, o número de vítimas não parará de crescer e mais milhões de mulheres verão a sua vida afetada por uma prática bárbara que impede a sua plena afirmação e prejudica a igualdade. Na União Europeia há medidas que temos de tomar. No quadro do Sistema Europeu Comum de Asilo temos de garantir refúgio a quem foge desta prática bárbara. Na cooperação para o desenvolvimento temos de considerar políticas de erradicação. No interior da Europa, temos de garantir que à criminalização corresponde uma fiscalização mais eficaz e uma prevenção e sensibilização mais eficiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. – El 6 de febrero celebramos el Día internacional contra la mutilación genital femenina, una práctica brutal que sufren 200 millones de niñas y mujeres en todo el mundo, también en la UE, donde se estima que 500 000 mujeres y niñas han sido víctimas de esta barbarie. Este año tres millones de niñas pueden convertirse en nuevas víctimas de esta atrocidad, que no admite justificación por tradición, religión, honor y mucho menos para aumentar el valor de una mujer como una mera mercancía. Es la peor forma de violencia de género que existe en estos momentos. Es un crimen contra derechos humanos fundamentales como son la integridad física y la salud sexual y reproductiva, porque estas mujeres sufren terribles dolores durante toda su vida. La ONU afirma que podemos acabar con esta realidad en una generación. Necesitamos una estrategia europea que tenga como objetivo mejorar la prevención y la formación del personal médico y educativo, y que apoye la lucha contra esta práctica inhumana como parte integrante de las Políticas Exterior y de Cooperación y Desarrollo de la UE. También es importante agilizar los trámites para la concesión de asilo a las mujeres que lo solicitan huyendo de esta perversión.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. – Praksa genitalnog sakaćenja žena trebala bi što prije postati stvar prošlosti. Živeći u modernom svijetu, takvih praksi i situacija nekad uopće nismo ni svjesni, a one se događaju u našoj bliskoj okolini.

Podržavam Istanbulsku konvenciju u kojoj se utvrđuje da kultura, običaji, vjera, tradicija ili takozvana „čast” ne mogu biti opravdanje ni za jedan čin nasilja nad ženama te u skladu s člankom 38. iste Konvencije države su članice obvezne kriminalizirati genitalno sakaćenje žena kao i poticanje, prisilu ili utjecanje na djevojčice da se podvrgnu tom postupku. Ta praksa nanosi fizičke, psihičke i emocionalne posljedice koje djevojčice i žene mogu osjećati cijeli život.

Smatram da međunarodne organizacije i države trebaju pojačati svoje napore, prvenstveno stvaranjem poveznica i veza među različitim regijama, dionicima i sektorima radi aktivne međusobne suradnje kako bi se uspjela napustiti nepotrebna praksa. Bitan je rad organizacija koje sa zajednicama na terenu u EU-u i izvan njega rade na prevenciji i podizanju razine osviještenosti naroda.

Integracija sprečavanja genitalnog sakaćenja žena u sve sektore, osobito u zdravstvo (područje spolnog i reproduktivnog zdravlja), socijalni rad, azil, obrazovanje (spolni odgoj), izvršavanje zakonodavstva, pravosuđe, zaštitu djece te medije i komunikaciju pridonijelo bi bržem iskorjenjivanju ove užasne, nepotrebne i za žene štetne, prakse.

 
  
MPphoto
 
 

  Miapetra Kumpula-Natri (S&D), kirjallinen. – EU:ssa on tehtävä kahdenlaista työtä tyttöjen silpomisen lopettamiseksi: silpomista ehkäisevää ja silpomisen uhreja auttavaa. Puhun jälkimmäisestä.

Monissa EU-maissa ympärileikkauksesta puhuminen on silpomista harjoittavissa yhteisöissä tabu ja julkisella tasolla vähäistä. Kenen puoleen esimerkiksi lapsi voi kääntyä siinä tapauksessa, että hänet on silvottu joko hyvin nuorena tai myöhemmin? Koulukavereiden joukossa ei ehkä ole ketään, joka voisi ymmärtää, eikä kouluterveydenhoitajalle tai opettajalle kertominen välttämättä tunnu hyvältä. EU-maiden täytyy aktiivisesti edistää vertaistukiverkostoja. Erityisesti teini-iässä olevat silvotut ihmiset tarvitsevat muita samassa tilanteessa olevia sekä aikuisia, joiden kanssa voivat käydä asiaa läpi.

Tämän lisäksi on kaikkien jäsenmaiden velvollisuus kartoittaa silpomisen yleisyys sekä kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia kohtaamaan silvottuja ja neuvomaan silpomiseen liittyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden asioissa. Tämän lisäksi on varmistettava, että silvotut tietävät, mistä apua ja tietoa saa. Kaikkein tärkeintä on tietenkin silpomisen lopettaminen!

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), por escrito. – El 6 de febrero celebramos el Día internacional contra la mutilación genital femenina, una práctica brutal que sufren 200 millones de niñas y mujeres en todo el mundo, también en la UE, donde se estima que 500 000 mujeres y niñas han sido víctimas de esta barbarie. Este año tres millones de niñas pueden convertirse en nuevas víctimas de esta atrocidad, que no admite justificación por tradición, religión, honor y mucho menos para aumentar el valor de una mujer como una mera mercancía. Es la peor forma de violencia de género que existe en estos momentos. Es un crimen contra derechos humanos fundamentales como son la integridad física y la salud sexual y reproductiva, porque estas mujeres sufren terribles dolores durante toda su vida. La ONU afirma que podemos acabar con esta realidad en una generación. Necesitamos una estrategia europea que tenga como objetivo mejorar la prevención y la formación del personal médico y educativo, y que apoye la lucha contra esta práctica inhumana como parte integrante de las Políticas Exterior y de Cooperación y Desarrollo de la UE. También es importante agilizar los trámites para la concesión de asilo a las mujeres que lo solicitan huyendo de esta perversión.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. – Naiste suguelundite moonutamine on mitmes ühiskonnas siiani äärmiselt levinud, olles samas tervistkahjustav, ohtlik ning alandav. Hoolimata sellest, et suguelundite moonutamise esinemissagedus on vähenenud, on see siiski suur probleem, mis vajab lahendamist.

Resolutsioon kutsub üles pidama kinni ÜRO kestliku arengu tegevuskavast aastani 2030, millega võideldakse soopõhise vägivalla vastu, ning pöörama probleemile tähelepanu eelkõige sellistes valdkondades nagu tervishoid, sotsiaaltöö, varjupaigamenetlus, haridus, õiguskaitse, lastekaitse ning meedia ja kommunikatsioon.

Probleemi teadvustamiseks ja kaotamiseks nendes ühiskondades on oluline inimesi harida, teha ennetus- ja selgitustööd. Lisaks tütarlaste ja naiste harimisele on oluline koolitada ka sotsiaal- ja meditsiinitöötajaid, kogukonna- ja usujuhte ning politsei- ja õiguskaitseametnikke. Ning mõistagi on oluline, et ELi liikmesriigid, kes ei ole veel ratifitseerinud Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise Istanbuli konventsiooni, seda viivitamatult teeksid.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. – Segundo a UNICEF, cerca de 200 milhões de meninas no mundo terão sido vítimas de Mutilação Genital Feminina, havendo relatos de 80 casos de meninas vítimas em Portugal no ano de 2016.

A mutilação genital feminina é uma das mais sórdidas formas de violência contra as mulheres, praticada na infância, que inflige danos emocionais para toda a vida e atinge os mais vulneráveis: raparigas até aos 15 anos. Constitui uma grave violação dos seus direitos, que provoca infeções, doenças, complicações no parto e lesões irreparáveis à sua saúde física, sexual e psicológica, podendo mesmo provocar a sua morte.

É importante definir objetivos, medidas e compromissos concretos para a erradicação da mutilação genital feminina, com uma forte ênfase na saúde e nos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres em todo o mundo. É fundamental criminalizar e punir os criminosos, mas também prevenir. Levar ações de sensibilização e consciencialização às comunidades onde se perpetram estes crimes. Educar novas gerações para os direitos das mulheres.

A luta pela erradicação da mutilação genital feminina é inseparável da luta pela proteção e pelo reforço dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, pelo acesso à educação e, em particular, à educação sexual, e pela melhoria da saúde materno-infantil, por um caminho de progresso e justiça social.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich.Female genital mutilation, die weibliche Genitalverstümmelung, ist eine grausame Verletzung der Menschenrechte von Mädchen und Frauen. Weltweit sind über 200 Millionen von dieser folgenschweren Form der Gewalt betroffen. Jährlich werden bis zu 3 Millionen Mädchen beschnitten. Weibliche Genitalverstümmelung bedeutet lebenslange, teils lebensgefährliche Folgen für die Opfer. Es ist ein weltweites Problem, das auch vor den Toren Europas nicht Halt macht. Schätzungsweise leben über 500 000 Frauen in Europa, die von dieser Gewalt betroffen sind. Weibliche Genitalverstümmelung muss ein Ende haben! Sorgen wir gemeinsam dafür, Mädchen genau so zu lassen, wie sie geboren wurden: perfekt!

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. – Genitale verminking bij vrouwen (VGV), waarbij met opzet de vrouwelijke geslachtsdelen worden verwond zonder medische redenen, is ingegeven vanuit culturele, religieuze of sociale motieven, en gebeurt bij jonge meisjes tot 15 jaar. Gezondheidsvoordelen zijn er niet. Integendeel, het kan ernstige problemen veroorzaken. Infecties op korte termijn, maar ook seksuele problemen op latere leeftijd. Volgens Unicef zijn zo’n 200 miljoen meisjes en vrouwen wereldwijd slachtoffer van genitale verminking. De helft van deze vrouwen woont in drie landen: Egypte, Ethiopië en Indonesië.

Vandaag is het internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking. De vraag aan de Commissie voor nultolerantie is dus terecht en ik steun de bijbehorende resolutie ten volle. In de resolutie worden de EU en de lidstaten die het Verdrag van Istanbul omtrent de bestrijding van gendergerelateerd geweld nog niet hebben ondertekend, opgeroepen dit alsnog te doen. Dat verdrag bevat een grond om VGV strafbaar te maken. Verder wordt erop aangedrongen om de medicalisering van VGV uitdrukkelijk strafbaar te stellen en om de hoogste normen van bescherming in te stellen voor asielzoekers die op aan VGV gerelateerde gronden asiel aanvragen, in het kader van de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en de herziening van de asielrichtlijnen, en via het nieuwe EU-Asielagentschap.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. – Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation leben derzeit weltweit 140 Millionen Frauen und Mädchen mit den Folgen von weiblicher Genitalverstümmelung. Dies ist eine folgenschwere Form von Gewalt an Frauen und Mädchen und bedeutet lebenslange, teils lebensgefährliche Folgen für die Opfer. Jahr für Jahr werden bis zu 3 Millionen Mädchen zusätzlich beschnitten. Diese grausame Verletzung der Menschenrechte der Frauen macht auch vor Europa nicht halt. Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen geht von Opfern in mindestens 13 EU-Ländern und mehr als 500 000 betroffenen Frauen aus. Weibliche Genitalverstümmelung ist eine Straftat in allen EU-Mitgliedstaaten. Dennoch braucht es mehr als Gesetze, um dieser aus Traditionen heraus begründeten Gewalt an Frauen und Mädchen endlich ein Ende zu setzen.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristina Winberg (EFDD), skriftlig. – Dags att ta krafttag mot kvinnlig könsstympning, en gång för alla! Det medvetna våldet mot flickor och kvinnor genom könsstympning kan ej längre få förekomma i medlemsländerna.

Medlemsländerna kan agera på ett enat sätt i denna viktiga fråga. FN och WHO uppskattar att 125-140 miljoner kvinnor och flickor har blivit könsstympade och är skadade för livet, för alltid. Den så kallade EIGE-rapporten visar att 13 medlemsstater i EU på ett eller annat sätt tillåter att detta sker. Sverige är ett av de länderna med den största delen migranter som härrör från så kallade FGM/C-riskområden. Detta måste få ett slut.

Det är viktigt att poängtera att detta inte är en fråga som ligger till grund för asylrätt, främst för att detta kommer att uppmuntra könsstympning i syfte att få asyl. Könsstympning är endast att se som ett grovt brott och inget annat.

Medlemsländerna kan gå samman för att visa att detta inte är acceptabelt, då det inte är värdigt ett modernt Europa, att unga flickor blir könsstympade.

 
Laatst bijgewerkt op: 12 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid