Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 6. februar 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Erklæring fra formanden
 3.Drøftelse med Kroatiens premierminister, Andrej Plenković, om Europas fremtid (forhandling)
 4.Meddelelse fra formanden
 5.Afstemningstid
  5.1.Anmodning om ophævelse af Steeve Briois' immunitet (A8-0011/2018 - Evelyn Regner) (afstemning)
  5.2.Aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og Brasilien (A8-0004/2018 - Angelo Ciocca) (afstemning)
  5.3.Nedsættelse af et særligt udvalg om Unionens godkendelsesprocedure for pestidicer, dets beføjelser, medlemstal og funktionsperiode (B8-0077/2018) (afstemning)
  5.4.Geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked (A8-0172/2017 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (afstemning)
  5.5.Omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer (A8-0003/2017 - Julie Girling) (afstemning)
  5.6.Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2016 (A8-0383/2017 - Jonás Fernández) (afstemning)
  5.7.Hurtigere innovation inden for ren energi (A8-0005/2018 - Jerzy Buzek) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
  6.1.Geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked (A8-0172/2017 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)
  6.2.Omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer (A8-0003/2017 - Julie Girling)
  6.3.Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2016 (A8-0383/2017 - Jonás Fernández)
  6.4.Hurtigere innovation inden for ren energi (A8-0005/2018 - Jerzy Buzek)
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 10.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 11.Nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse (forhandling)
 12.Afgørelse truffet om EU's udvidelsesstrategi - Vestbalkan (forhandling)
 13.Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 105, stk. 6, og artikel 106, stk. 4, litra d): se protokollen
 14.Situationen i Zimbabwe (forhandling)
 15.Den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet - Situationen i Afrin (Syrien) (forhandling)
 16.Situationen i Venezuela (forhandling)
 17.Situationen for UNRWA (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (956 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (4465 kb)
Seneste opdatering: 12. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik