Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 6. veebruar 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Arutelu Euroopa tuleviku üle Horvaatia peaministri Andrej Plenkovićiga (arutelu)
 4.Presidentuuri teatis
 5.Hääletused
  5.1.Steeve Briois’ puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0011/2018 - Evelyn Regner) (hääletus)
  5.2.ELi ja Brasiilia vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping (A8-0004/2018 - Angelo Ciocca) (hääletus)
  5.3.Pestitsiidele ELis lubade andmise menetlust käsitleva erikomisjoni moodustamine, selle ülesanded, liikmete arv ja ametiaeg (B8-0077/2018) (hääletus)
  5.4.Asukohapõhine tõkestus ja muul viisil diskrimineerimine kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel (A8-0172/2017 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (hääletus)
  5.5.Heitkoguste kulutõhus vähendamine ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavad investeeringud (A8-0003/2017 - Julie Girling) (hääletus)
  5.6.Euroopa Keskpanga 2016. aasta aruanne (A8-0383/2017 - Jonás Fernández) (hääletus)
  5.7.Puhta energia alase innovatsiooni kiirendamine (A8-0005/2018 - Jerzy Buzek) (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
  6.1.Asukohapõhine tõkestus ja muul viisil diskrimineerimine kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel (A8-0172/2017 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)
  6.2.Heitkoguste kulutõhus vähendamine ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavad investeeringud (A8-0003/2017 - Julie Girling)
  6.3.Euroopa Keskpanga 2016. aasta aruanne (A8-0383/2017 - Jonás Fernández)
  6.4.Puhta energia alase innovatsiooni kiirendamine (A8-0005/2018 - Jerzy Buzek)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Istungi jätkamine
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 11.Täisleppimatus naiste suguelundite moonutamise suhtes (arutelu)
 12.ELi laienemisstrateegia kohta vastu võetud otsus – Lääne-Balkani riigid (arutelu)
 13.Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 105 lõige 6 ja artikli 106 lõike 4 punkt d) (vt protokoll)
 14.Olukord Zimbabwes (arutelu)
 15.Inimõiguste hetkeolukord Türgis - Olukord Afrinis (Süüria) (arutelu)
 16.Olukord Venezuelas (arutelu)
 17.Palestiina pagulaste abiorganisatsiooni olukord (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 19.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (956 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4465 kb)
Viimane päevakajastamine: 12. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika