Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 6 lutego 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Debata z premierem Chorwacji Andrejem Plenkoviciem na temat przyszłości Europy (debata)
 4.Komunikat Przewodniczącego
 5.Głosowanie
  5.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Steeve’a Brioisa (A8-0011/2018 - Evelyn Regner) (głosowanie)
  5.2.Umowa o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii (A8-0004/2018 - Angelo Ciocca) (głosowanie)
  5.3.Powołanie komisji specjalnej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu, jej zakres odpowiedzialności, skład liczbowy i czas trwania mandatu (B8-0077/2018) (głosowanie)
  5.4.Blokowanie geograficzne oraz inne formy dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności (A8-0172/2017 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (głosowanie)
  5.5.Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne (A8-0003/2017 - Julie Girling) (głosowanie)
  5.6.Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r. (A8-0383/2017 - Jonás Fernández) (głosowanie)
  5.7.Przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii (A8-0005/2018 - Jerzy Buzek) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  6.1.Blokowanie geograficzne oraz inne formy dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności (A8-0172/2017 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)
  6.2.Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne (A8-0003/2017 - Julie Girling)
  6.3.Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r. (A8-0383/2017 - Jonás Fernández)
  6.4.Przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii (A8-0005/2018 - Jerzy Buzek)
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokól
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokól
 10.Skład komisji: patrz protokól
 11.Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet (debata)
 12.Decyzje przyjęte w sprawie strategii rozszerzenia UE – Bałkany Zachodnie (debata)
 13.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 105 ust. 6 oraz art. 106 ust. 4 lit. d) Regulaminu): Patrz protokól
 14.Sytuacja w Zimbabwe (debata)
 15.Obecna sytuacja w zakresie praw człowieka w Turcji - Sytuacja w Afrinie (Syria) (debata)
 16.Sytuacja w Wenezueli (debata)
 17.Sytuacja UNRWA (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 19.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (956 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (4465 kb)
Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności