Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 6 februari 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Debatt med Kroatiens premiärminister Andrej Plenković om Europas framtid (debatt)
 4.Meddelande från talmannen
 5.Omröstning
  5.1.Begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet (A8-0011/2018 - Evelyn Regner) (omröstning)
  5.2.Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien (A8-0004/2018 - Angelo Ciocca) (omröstning)
  5.3.Tillsättning av ett särskilt utskott för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel och fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod (B8-0077/2018) (omröstning)
  5.4.Geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden (A8-0172/2017 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (omröstning)
  5.5.Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar (A8-0003/2017 - Julie Girling) (omröstning)
  5.6.Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 (A8-0383/2017 - Jonás Fernández) (omröstning)
  5.7.Att påskynda innovationer för ren energi (A8-0005/2018 - Jerzy Buzek) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
  6.1.Geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden (A8-0172/2017 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)
  6.2.Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar (A8-0003/2017 - Julie Girling)
  6.3.Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 (A8-0383/2017 - Jonás Fernández)
  6.4.Att påskynda innovationer för ren energi (A8-0005/2018 - Jerzy Buzek)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Utskottens sammansättning: se protokollet
 11.Nolltolerans mot kvinnlig könsstympning (debatt)
 12.Beslutet om EU:s utvidgningsstrategi – västra Balkan (debatt)
 13.Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 105.6 och 106.4 d i arbetsordningen): se protokollet
 14.Situationen i Zimbabwe (debatt)
 15.Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet - Situationen i Afrin (Syrien) (debatt)
 16.Situationen i Venezuela (debatt)
 17.Situationen för UNWRA (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (956 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4465 kb)
Senaste uppdatering: 12 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy