Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2054(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0007/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0007/2018

Συζήτηση :

PV 07/02/2018 - 4
CRE 07/02/2018 - 4

Ψηφοφορία :

PV 07/02/2018 - 7.2
CRE 07/02/2018 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0029

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

7.2. Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
 

– Dopo la votazione sulla proposta di decisione:

 
  
MPphoto
 

  Mercedes Bresso (S&D). – Lei ha creato una grande confusione, non ha spiegato cosa stava accadendo e quindi la gente non sapeva cosa votava. Guardi che è così. Noi abbiamo delle liste di voto. Lei non ha spiegato cosa stavamo votando.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – On. Bresso, se mi sta ad ascoltare le rispondo.

 
  
MPphoto
 

  Brando Benifei (S&D). – Mr President, you did not explain that the Article 4(2) and Article 4(3) amendments would fall. You did not say that, so we thought we were voting on those, and not on Article 5.

Non lo ha detto, quindi non l'abbiamo capito.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Nelle liste di voto è indicato che, in caso di approvazione dell'emendamento, i paragrafi 2 e 3 decadono. In tutte le liste di voto è scritto così.

Io sono stato molto chiaro, ho parlato di votazioni di proposte di decisione seguite da votazione. Mi dispiace, on. Bresso, sono stato chiaro, parlo in italiano che è anche la sua lingua madre, credo che lei dovrebbe capirla meglio di altri.

 
  
MPphoto
 

  James Carver (EFDD). – Mr President, you have obviously put the cat amongst the pigeons among colleagues. Perhaps a simple solution to this is that we actually take a vote on the proposal for a decision again.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – E' stato già controllato, passiamo alla proposta di risoluzione.

On. Gualtieri, prego.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri (S&D). – Mr President, Article 5 was put to the vote immediately after the adoption of the amendment on Article 4(1), but many of us were actually voting contrary to what was on our voting list because we were not aware that we were voting on Article 5. The screen was indicating something else. So we are simply asking you to repeat the vote on Article 5 and to continue on. A lot of colleagues and I have voted as if it was for the previous text.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Ma le votazioni sono state svolte. Non ho capito questo battere sui tavoli che cosa significa. Io sono stato molto chiaro per quanto riguarda l'emendamento. Prego, onorevole Reid.

 
  
MPphoto
 

  Julia Reid (EFDD). – Mr President, the board said ‘four’.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Un attimo, ho capito. Io non vedo lo schermo dietro e mi hanno detto che c'è stato un errore sullo schermo per quanto riguarda l'articolo 4 e l'articolo 5. Quindi rivotiamo dall'articolo 5. Votiamo l'articolo 5, il testo originale per appello nominale.

 
Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου