Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 7. února 2018 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu): viz zápis
 4.Složení Evropského parlamentu (rozprava)
 5.Revize rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí (rozprava)
 6.Pokračování denního zasedání
 7.Hlasování
  7.1.Předčasné ukončení výkonu funkce místopředsedy Evropského parlamentu (Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  7.2.Složení Evropského parlamentu (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) (hlasování)
  7.3.Revize rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí (A8-0006/2018 - Esteban González Pons) (hlasování)
  7.4.Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v Portugalsku (A8-0017/2018 - Ignazio Corrao) (hlasování)
  7.5.Ochrana a nepřípustnost diskriminace menšin v členských státech EU (B8-0064/2018) (hlasování)
  7.6.Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: Identifikace vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (B8-0074/2018) (hlasování)
  7.7.Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů (B8-0068/2018) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
  8.1.Složení Evropského parlamentu (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)
  8.2.Revize rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí (A8-0006/2018 - Esteban González Pons)
  8.3.Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů (B8-0068/2018)
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 12.Členství ve výborech: viz zápis
 13.Důsledky prohlubujících se socioekonomických nerovností pro evropské občany (rozprava na aktuální téma)
 14.Reforma volebního práva Evropské unie (rozprava)
 15.Hrozby pro právní stát, které představuje reforma rumunského soudního systému (rozprava)
 16.Záruční fond pro vnější vztahy - Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii (rozprava)
 17.Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky (rozprava)
 18.Zmenšující se prostor pro občanskou společnost (rozprava)
 19.Situace obhájkyň lidských práv a jejich podpora ze strany EU (rozprava)
 20.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 21.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 22.Předložení dokumentů: viz zápis
 23.Převod prostředků: viz zápis
 24.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 25.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (935 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (4479 kb)
Poslední aktualizace: 8. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí