Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2018 m. vasario 7 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (žr. protokola)
 4.Europos Parlamento sudėtis (diskusijos)
 5.Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių peržiūra (diskusijos)
 6.Posėdžio atnaujinimas
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Parlamento pirmininko pavaduotojo (Ryszard Czarnecki) įgaliojimų panaikinimas pirma laiko (balsavimas)
  7.2.Europos Parlamento sudėtis (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) (balsavimas)
  7.3.Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių peržiūra (A8-0006/2018 - Esteban González Pons) (balsavimas)
  7.4.Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Portugalijoje (A8-0017/2018 - Ignazio Corrao) (balsavimas)
  7.5.Mažumų apsauga ir nediskriminavimas ES valstybėse narėse (B8-0064/2018) (balsavimas)
  7.6.Prieštaravimas deleguotajam aktui: Šri Lankos, Trinidado ir Tobago ir Tuniso įtraukimas į didelės rizikos valstybių sąrašą (B8-0074/2018) (balsavimas)
  7.7.Visiškas moters lytinių organų žalojimo (MLOŽ) netoleravimas (B8-0068/2018) (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
  8.1.Europos Parlamento sudėtis (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)
  8.2.Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių peržiūra (A8-0006/2018 - Esteban González Pons)
  8.3.Visiškas moters lytinių organų žalojimo (MLOŽ) netoleravimas (B8-0068/2018)
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 10.Posėdžio atnaujinimas
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 12.Komitetų sudėtis (žr. protokola)
 13.Didėjančios socialinės ir ekonominės nelygybės pasekmės Europos piliečiams (diskusija aktualia tema)
 14.Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma (diskusijos)
 15.Teisinei valstybei keliamos grėsmės dėl Rumunijos teisingumo sistemos reformos (diskusijos)
 16.Išorės veiksmų garantijų fondas - Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti (diskusijos)
 17.Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita (diskusijos)
 18.Mažėjanti erdvė pilietinei visuomenei (diskusijos)
 19.Žmogaus teisių gynėjų moterų padėtis ir joms teikiama ES parama (diskusijos)
 20.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 21.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 22.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 23.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 24.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 25.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (935 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (4479 kb)
Atnaujinta: 2019 m. balandžio 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika