Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2018. gada 7. februāris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 3.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 4.Eiropas Parlamenta sastāvs (debates)
 5.Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām pārskatīšana (debates)
 6.Sēdes atsākšana
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka (Ryszard Czarnecki) priekšlaicīga amata pilnvaru izbeigšana (balsošana)
  7.2.Eiropas Parlamenta sastāvs (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) (balsošana)
  7.3.Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām pārskatīšana (A8-0006/2018 - Esteban González Pons) (balsošana)
  7.4.Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizēta apmaiņa Portugālē (A8-0017/2018 - Ignazio Corrao) (balsošana)
  7.5.ES dalībvalstu minoritāšu aizsardzība un nediskriminēšana (B8-0064/2018) (balsošana)
  7.6.Iebildumu izteikšana pret deleģēto aktu: Šrilankas, Trinidādas un Tobāgo un Tunisijas iekļaušana augsta riska trešo valstu sarakstā (B8-0074/2018) (balsošana)
  7.7.Nulles tolerance pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (B8-0068/2018) (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
  8.1.Eiropas Parlamenta sastāvs (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)
  8.2.Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām pārskatīšana (A8-0006/2018 - Esteban González Pons)
  8.3.Nulles tolerance pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (B8-0068/2018)
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Sēdes atsākšana
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 12.Komiteju sastāvs (sk. protokolu)
 13.Pieaugošās sociālekonomiskās nevienlīdzības ietekme uz Eiropas iedzīvotājiem (debates par aktuāliem jautājumiem)
 14.Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma (debates)
 15.Rumānijas tiesu sistēmas reformas radītais apdraudējums tiesiskumam (debates)
 16.Garantiju fonds ārējai darbībai - Eiropas Investīciju bankai piešķirtā ES garantija attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības (debates)
 17.Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats (debates)
 18.Pilsoniskās sabiedrības rīcības iespēju mazināšanās (debates)
 19.Cilvēktiesību aizstāvju sieviešu situācija un ES atbalsts viņām (debates)
 20.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 21.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 22.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 23.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 25.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (935 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (4479 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika