Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 7 februari 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 4.Samenstelling van het Europees Parlement (debat)
 5.Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie (debat)
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Stemmingen
  7.1.Voortijdige ambtsbeëindiging van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (Ryszard Czarnecki) (stemming)
  7.2.Samenstelling van het Europees Parlement (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) (stemming)
  7.3.Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie (A8-0006/2018 - Esteban González Pons) (stemming)
  7.4.Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Portugal (A8-0017/2018 - Ignazio Corrao) (stemming)
  7.5.Bestrijding van discriminatie ten aanzien van minderheden in de EU-lidstaten (B8-0064/2018) (stemming)
  7.6.Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: Toevoeging van Sri Lanka, Trinidad en Tobago en Tunesië aan delijst van derde landen met een hoog risico (B8-0074/2018) (stemming)
  7.7.Nultolerantie tegenover genitale verminking van vrouwen (B8-0068/2018) (stemming)
 8.Stemverklaringen
  8.1.Samenstelling van het Europees Parlement (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)
  8.2.Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie (A8-0006/2018 - Esteban González Pons)
  8.3.Nultolerantie tegenover genitale verminking van vrouwen (B8-0068/2018)
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Samenstelling commissies: zie notulen
 13.De gevolgen van de toenemende sociaal-economische ongelijkheden voor de Europese burgers (actualiteitendebat)
 14.Hervorming van de kieswet van de EU (debat)
 15.Bedreiging van de rechtsstaat door de hervorming van het Roemeens rechtsstelsel (debat)
 16.Garantiefonds voor extern optreden - EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie (debat)
 17.Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (debat)
 18.Minder plaats voor het maatschappelijk middenveld (debat)
 19.Situatie van vrouwelijke mensenrechtenactivisten en steun van de EU (debat)
 20.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 21.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 22.Ingekomen stukken: zie notulen
 23.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 24.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 25.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (935 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (4479 kb)
Laatst bijgewerkt op: 8 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid