Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 7 lutego 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 4.Skład Parlamentu Europejskiego (debata)
 5.Przegląd porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską (debata)
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Głosowanie
  7.1.Wcześniejsze odwołanie ze stanowiska wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (Ryszarda Czarneckiego) (głosowanie)
  7.2.Skład Parlamentu Europejskiego (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) (głosowanie)
  7.3.Przegląd porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską (A8-0006/2018 - Esteban González Pons) (głosowanie)
  7.4.Zautomatyzowana wymiana danych w Portugalii w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów (A8-0017/2018 - Ignazio Corrao) (głosowanie)
  7.5.Ochrona i przeciwdziałanie dyskryminowaniu obywateli UE należących do mniejszości w państwach członkowskich UE (B8-0064/2018) (głosowanie)
  7.6.Sprzeciw wobec aktu delegowanego: Dodanie Sri Lanki, Trynidadu i Tobago oraz Tunezji do wykazu krajów trzecich wysokiego ryzyka (B8-0074/2018) (głosowanie)
  7.7.Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet (B8-0068/2018) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Skład Parlamentu Europejskiego (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)
  8.2.Przegląd porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską (A8-0006/2018 - Esteban González Pons)
  8.3.Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet (B8-0068/2018)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokól
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokól
 12.Skład komisji: patrz protokól
 13.Konsekwencje dla obywateli europejskich pogłębiania się nierówności społeczno-gospodarczych (debata na aktualny temat)
 14.Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej (debata)
 15.Zagrożenie dla praworządności w związku z reformą rumuńskiego wymiaru sprawiedliwości (debata)
 16.Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych - Gwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii (debata)
 17.Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (debata)
 18.Pogarszające się warunki działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego (debata)
 19.Sytuacja obrończyń praw człowieka oraz wsparcie udzielane im przez UE (debata)
 20.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 21.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 22.Składanie dokumentów: patrz protokół
 23.Przesunięcie środków: patrz protokół
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 25.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (935 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4479 kb)
Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności