Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 7. februára 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Zloženie Európskeho parlamentu (rozprava)
 5.Revízia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (rozprava)
 6.Pokračovanie prerušeného rokovania
 7.Hlasovanie
  7.1.Predčasné ukončenie výkonu funkcie podpredsedu Európskeho parlamentu (Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  7.2.Zloženie Európskeho parlamentu (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) (hlasovanie)
  7.3.Revízia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (A8-0006/2018 - Esteban González Pons) (hlasovanie)
  7.4.Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Portugalsku (A8-0017/2018 - Ignazio Corrao) (hlasovanie)
  7.5.Ochrana a nediskriminácia menšín v členských štátoch EÚ (B8-0064/2018) (hlasovanie)
  7.6.Námietka voči delegovanému aktu: Pridanie Srí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do zoznamu vysokorizikových tretích krajín (B8-0074/2018) (hlasovanie)
  7.7.Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (B8-0068/2018) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Zloženie Európskeho parlamentu (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)
  8.2.Revízia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (A8-0006/2018 - Esteban González Pons)
  8.3.Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (B8-0068/2018)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Pokračovanie prerušeného rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 13.Dôsledky prehlbovania sociálno-ekonomických rozdielov pre európskych občanov (tematická rozprava)
 14.Reforma volebného práva Európskej únie (rozprava)
 15.Ohrozenie právneho štátu reformou rumunského systému justície (rozprava)
 16.Garančný fond pre vonkajšie opatrenia - Záruka EÚ pre Európsku investičnú banku za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie (rozprava)
 17.Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (rozprava)
 18.Zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť (rozprava)
 19.Situácia obhajkýň ľudských práv a ich podpora zo strany EÚ (rozprava)
 20.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 21.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 22.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 23.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 24.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 25.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (935 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (4479 kb)
Posledná úprava: 8. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia