Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 8. februar 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Situationen i Venezuela (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Situationen for UNRWA (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Modtagne dokumenter: se protokollen
 6.Andragender (jf. protokollen)
 7.Sommertidsordninger (forhandling)
 8.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  8.1.Rusland, sagen Oyub Titiev og menneskerettighedscentret Memorial
  8.2.Henrettelser i Egypten
  8.3.Børneslaveri i Haiti
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Erklæring fra formanden
 11.Parlamentets sammensætning
 12.Afstemningstid
  12.1.Rusland, sagen Oyub Titiev og menneskerettighedscentret Memorial (RC-B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018, B8-0106/2018) (afstemning)
  12.2.Henrettelser i Egypten (RC-B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018) (afstemning)
  12.3.Børneslaveri i Haiti (RC-B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018, B8-0110/2018) (afstemning)
  12.4.Sammensætningen af det særlige udvalg om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider (afstemning)
  12.5.Overvågning og rapportering af nye tunge erhvervskøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli) (afstemning)
  12.6.Oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (afstemning)
  12.7.Garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (afstemning)
  12.8.EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (afstemning)
  12.9.Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (afstemning)
  12.10.Den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018) (afstemning)
  12.11.Situationen i Venezuela (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018) (afstemning)
  12.12.Situationen for UNRWA (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018) (afstemning)
  12.13.Sommertidsordninger (B8-0070/2018, B8-0071/2018) (afstemning)
 13.Stemmeforklaringer
  13.1.Garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)
  13.2.EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)
  13.3.Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)
  13.4.Den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018)
  13.5.Situationen i Venezuela (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018)
  13.6.Situationen for UNRWA (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018)
  13.7.Sommertidsordninger (B8-0070/2018, B8-0071/2018)
 14.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 15.Genoptagelse af mødet
 16.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 17.Større forespørgsler (forhandling)
 18.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 19.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 20.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
 22.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (652 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2797 kb)
Seneste opdatering: 15. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik