Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Η σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατάσταση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA) (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Διατάξεις για τη θερινή ώρα (συζήτηση)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  8.1.Ρωσία, η υπόθεση του Oyub Titiev και του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial
  8.2.Εκτελέσεις στην Αίγυπτο
  8.3.Παιδική δουλεία στην Αϊτή
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Δήλωση της Προεδρίας
 11.Σύνθεση του Κοινοβουλίου
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1.Ρωσία, η υπόθεση του Oyub Titiev και του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial (RC-B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018, B8-0106/2018) (ψηφοφορία)
  12.2.Εκτελέσεις στην Αίγυπτο (RC-B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018) (ψηφοφορία)
  12.3.Παιδική δουλεία στην Αϊτή (RC-B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018, B8-0110/2018) (ψηφοφορία)
  12.4.Ονομαστική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης των φυτοφαρμάκων (ψηφοφορία)
  12.5.Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli) (ψηφοφορία)
  12.6.Θέσπιση κεντρικού συστήματος για τον εντοπισμό των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες ποινικού μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών και απάτριδες (TCN) προς συμπλήρωση και υποστήριξη του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών ποινικού μητρώου (σύστημα ECRIS-TCN) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (ψηφοφορία)
  12.7.Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (ψηφοφορία)
  12.8.Εγγύηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (ψηφοφορία)
  12.9.Ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (ψηφοφορία)
  12.10.Η σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018) (ψηφοφορία)
  12.11.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018) (ψηφοφορία)
  12.12.Κατάσταση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA) (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018) (ψηφοφορία)
  12.13.Διατάξεις για τη θερινή ώρα (B8-0070/2018, B8-0071/2018) (ψηφοφορία)
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
  13.1.Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)
  13.2.Εγγύηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)
  13.3.Ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)
  13.4.Η σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018)
  13.5.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018)
  13.6.Κατάσταση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA) (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018)
  13.7.Διατάξεις για τη θερινή ώρα (B8-0070/2018, B8-0071/2018)
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Επανάληψη της συνεδρίασης
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 18.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 22.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (652 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2797 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου