Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 8. veebruar 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste hetkeolukord Türgis (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 3.Olukord Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 4.ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni olukord (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 5.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 6.Petitsioonid (vt protokoll)
 7.Suveaja kord (arutelu)
 8.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  8.1.Venemaa, Ojub Titijevi ja inimõiguste keskuse Memorial juhtum
  8.2.Hukkamised Egiptuses
  8.3.Laste orjus Haitis
 9.Istungi jätkamine
 10.Presidentuuri avaldus
 11.Parlamendi koosseis
 12.Hääletused
  12.1.Venemaa, Ojub Titijevi ja inimõiguste keskuse Memorial juhtum (RC-B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018, B8-0106/2018) (hääletus)
  12.2.Hukkamised Egiptuses (RC-B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018) (hääletus)
  12.3.Laste orjus Haitis (RC-B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018, B8-0110/2018) (hääletus)
  12.4.Pestitsiidele ELis lubade andmise menetlust käsitleva erikomisjoni nimeline koosseis (hääletus)
  12.5.Uute raskeveokite CO2-heite ja kütusekulu seire ja aruandlus (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli) (hääletus)
  12.6.Kesksüsteemi loomine nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (hääletus)
  12.7.Välistegevuse tagatisfond (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (hääletus)
  12.8.ELi tagatis Euroopa Investeerimispangale liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantstehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (hääletus)
  12.9.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (hääletus)
  12.10.Inimõiguste hetkeolukord Türgis (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018) (hääletus)
  12.11.Olukord Venezuelas (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018) (hääletus)
  12.12.Palestiina pagulaste abiorganisatsiooni olukord (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018) (hääletus)
  12.13.Suveaja kord (B8-0070/2018, B8-0071/2018) (hääletus)
 13.Selgitused hääletuse kohta
  13.1.Välistegevuse tagatisfond (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)
  13.2.ELi tagatis Euroopa Investeerimispangale liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantstehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)
  13.3.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)
  13.4.Inimõiguste hetkeolukord Türgis (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018)
  13.5.Olukord Venezuelas (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018)
  13.6.Palestiina pagulaste abiorganisatsiooni olukord (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018)
  13.7.Suveaja kord (B8-0070/2018, B8-0071/2018)
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 15.Istungi jätkamine
 16.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 17.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
 18.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 19.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 20.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 21.Istungi lõpp
 22.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (652 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2797 kb)
Viimane päevakajastamine: 15. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika