Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 8 februari 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.De huidige mensenrechtensituatie in Turkije (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Situatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Situatie van de UNRWA (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.Ingekomen stukken: zie notulen
 6.Verzoekschriften: zie notulen
 7.Zomertijd (debat)
 8.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  8.1.Rusland, de zaak van Oyub Titiev en het mensenrechtencentrum Memorial
  8.2.Executies in Egypte
  8.3.Kinderslavernij in Haïti
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Verklaring van de Voorzitter
 11.Samenstelling Parlement
 12.Stemmingen
  12.1.Rusland, de zaak van Oyub Titiev en het mensenrechtencentrum Memorial (RC-B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018, B8-0106/2018) (stemming)
  12.2.Executies in Egypte (RC-B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018) (stemming)
  12.3.Kinderslavernij in Haïti (RC-B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018, B8-0110/2018) (stemming)
  12.4.Nominale samenstelling van de bijzondere commissie voor de vergunningsprocedure van de Unie voor pesticiden (stemming)
  12.5.Het toezicht op en de verslaglegging inzake de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli) (stemming)
  12.6.Invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS-TCN) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (stemming)
  12.7.Garantiefonds voor extern optreden (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (stemming)
  12.8.EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (stemming)
  12.9.Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (stemming)
  12.10.De huidige mensenrechtensituatie in Turkije (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018) (stemming)
  12.11.Situatie in Venezuela (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018) (stemming)
  12.12.Situatie van de UNRWA (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018) (stemming)
  12.13.Zomertijd (B8-0070/2018, B8-0071/2018) (stemming)
 13.Stemverklaringen
  13.1.Garantiefonds voor extern optreden (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)
  13.2.EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)
  13.3.Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)
  13.4.De huidige mensenrechtensituatie in Turkije (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018)
  13.5.Situatie in Venezuela (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018)
  13.6.Situatie van de UNRWA (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018)
  13.7.Zomertijd (B8-0070/2018, B8-0071/2018)
 14.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 17.Uitgebreide interpellaties (debat)
 18.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 19.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 20.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
 22.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (652 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2797 kb)
Laatst bijgewerkt op: 15 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid