Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 8 lutego 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Obecna sytuacja w zakresie praw człowieka w Turcji (złożone projekty rezolucji): patrz protokól
 3.Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji): patrz protokól
 4.Sytuacja UNRWA (złożone projekty rezolucji): patrz protokól
 5.Składanie dokumentów: patrz protokół
 6.Petycje: patrz protokół
 7.Ustalenia dotyczące czasu letniego (debata)
 8.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  8.1.Rosja – sprawa Ojuba Titiewa i Centrum Praw Człowieka „Memoriał”
  8.2.Egzekucje w Egipcie
  8.3.Niewolnictwo dzieci na Haiti
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Oświadczenie Przewodniczącego
 11.Skład Parlamentu
 12.Głosowanie
  12.1.Rosja – sprawa Ojuba Titiewa i Centrum Praw Człowieka „Memoriał” (RC-B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018, B8-0106/2018) (głosowanie)
  12.2.Egzekucje w Egipcie (RC-B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018) (głosowanie)
  12.3.Niewolnictwo dzieci na Haiti (RC-B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018, B8-0110/2018) (głosowanie)
  12.4.Skład osobowy komisji specjalnej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu (głosowanie)
  12.5.Monitorowanie i raportowanie emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe pojazdy ciężkie (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli) (głosowanie)
  12.6.Ustanowienie scentralizowanego systemu identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (głosowanie)
  12.7.Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (głosowanie)
  12.8.Gwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (głosowanie)
  12.9.Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (głosowanie)
  12.10.Obecna sytuacja w zakresie praw człowieka w Turcji (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018) (głosowanie)
  12.11.Sytuacja w Wenezueli (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018) (głosowanie)
  12.12.Sytuacja UNRWA (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018) (głosowanie)
  12.13.Ustalenia dotyczące czasu letniego (B8-0070/2018, B8-0071/2018) (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  13.1.Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)
  13.2.Gwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)
  13.3.Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)
  13.4.Obecna sytuacja w zakresie praw człowieka w Turcji (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018)
  13.5.Sytuacja w Wenezueli (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018)
  13.6.Sytuacja UNRWA (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018)
  13.7.Ustalenia dotyczące czasu letniego (B8-0070/2018, B8-0071/2018)
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 17.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
 18.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 19.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : patrz protokól
 20.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokól
 21.Zamknięcie posiedzenia
 22.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (652 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2797 kb)
Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności