Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Joi, 8 februarie 2018 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Situația actuală a drepturilor omului în Turcia (propuneri de rezoluție depuse): consultaţi procesul-verbal
 3.Situația din Venezuela (propuneri de rezoluție depuse): consultaţi procesul-verbal
 4.Situația UNRWA (propuneri de rezoluție depuse): consultaţi procesul-verbal
 5.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 6.Petiţii: a se vedea procesul-verbal
 7.Orarul de vară (dezbatere)
 8.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  8.1.Rusia, cazul lui Oyub Titiev și Centrul pentru drepturile omului Memorial
  8.2.Execuțiile din Egipt
  8.3.Sclavia copiilor în Haiti
 9.Reluarea şedinţei
 10.Declarația Președintelui
 11.Componenţa Parlamentului
 12.Votare
  12.1.Rusia, cazul lui Oyub Titiev și Centrul pentru drepturile omului Memorial (RC-B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018, B8-0106/2018) (vot)
  12.2.Execuțiile din Egipt (RC-B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018) (vot)
  12.3.Sclavia copiilor în Haiti (RC-B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018, B8-0110/2018) (vot)
  12.4.Componența nominală a Comisiei speciale pentru procedura Uniunii de autorizare a pesticidelor (vot)
  12.5.Monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli) (vot)
  12.6.Instituirea unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (vot)
  12.7.Fondul de garantare pentru acțiuni externe (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (vot)
  12.8.Garanția acordată de UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (vot)
  12.9.Raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (vot)
  12.10.Situația actuală a drepturilor omului în Turcia (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018) (vot)
  12.11.Situația din Venezuela (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018) (vot)
  12.12.Situația UNRWA (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018) (vot)
  12.13.Orarul de vară (B8-0070/2018, B8-0071/2018) (vot)
 13.Explicații privind votul
  13.1.Fondul de garantare pentru acțiuni externe (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)
  13.2.Garanția acordată de UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)
  13.3.Raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)
  13.4.Situația actuală a drepturilor omului în Turcia (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018)
  13.5.Situația din Venezuela (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018)
  13.6.Situația UNRWA (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018)
  13.7.Orarul de vară (B8-0070/2018, B8-0071/2018)
 14.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 15.Reluarea şedinţei
 16.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 17.Interpelări majore (dezbatere)
 18.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 19.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 20.Calendarul următoarelor ședințe: consultaţi procesul-verbal
 21.Ridicarea ședinței
 22.Întreruperea sesiunii
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (652 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (2797 kb)
Ultima actualizare: 15 mai 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate