Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 8. februára 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3.Situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 4.Situácia UNRWA (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 5.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 6.Petície: pozri zápisnicu
 7.Úprava letného času (rozprava)
 8.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  8.1.Rusko, prípad Ojuba Titijeva a Centra pre ľudské práva Memorial
  8.2.Popravy v Egypte
  8.3.Detské otroctvo na Haiti
 9.Pokračovanie prerušeného rokovania
 10.Vyhlásenie Predsedníctva
 11.Zloženie Parlamentu
 12.Hlasovanie
  12.1.Rusko, prípad Ojuba Titijeva a Centra pre ľudské práva Memorial (RC-B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018, B8-0106/2018) (hlasovanie)
  12.2.Popravy v Egypte (RC-B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018) (hlasovanie)
  12.3.Detské otroctvo na Haiti (RC-B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018, B8-0110/2018) (hlasovanie)
  12.4.Menovité zloženie osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov (hlasovanie)
  12.5.Monitorovanie a nahlasovanie emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli) (hlasovanie)
  12.6.Zriadenie centralizovaného systému na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN), s cieľom doplniť a podporiť Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS-TCN) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (hlasovanie)
  12.7.Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasovanie)
  12.8.Záruka EÚ pre Európsku investičnú banku za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasovanie)
  12.9.Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasovanie)
  12.10.Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018) (hlasovanie)
  12.11.Situácia vo Venezuele (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018) (hlasovanie)
  12.12.Situácia UNRWA (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018) (hlasovanie)
  12.13.Úprava letného času (B8-0070/2018, B8-0071/2018) (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
  13.1.Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)
  13.2.Záruka EÚ pre Európsku investičnú banku za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)
  13.3.Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)
  13.4.Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018)
  13.5.Situácia vo Venezuele (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018)
  13.6.Situácia UNRWA (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018)
  13.7.Úprava letného času (B8-0070/2018, B8-0071/2018)
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 15.Pokračovanie prerušeného rokovania
 16.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 17.Väčšie interpelácie (rozprava)
 18.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 19.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 20.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
 22.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (652 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2797 kb)
Posledná úprava: 15. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia