Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 8 februari 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Situationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Situationen för UNRWA (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.Inkomna dokument: se protokollet
 6.Framställningar: se protokollet
 7.Bestämmelserna beträffande sommartid (debatt)
 8.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  8.1.Ryssland, fallet Oyub Titiev och Human Rights Center Memorial
  8.2.Avrättningar i Egypten
  8.3.Barnslaveri i Haiti
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Uttalande av talmannen
 11.Parlamentets sammansättning
 12.Omröstning
  12.1.Ryssland, fallet Oyub Titiev och Human Rights Center Memorial (RC-B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018, B8-0106/2018) (omröstning)
  12.2.Avrättningar i Egypten (RC-B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018) (omröstning)
  12.3.Barnslaveri i Haiti (RC-B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018, B8-0110/2018) (omröstning)
  12.4.De personer som ingår i det särskilda utskottet för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel (omröstning)
  12.5.Övervakning och rapportering av koldioxidutsläpp från och bränsleförbrukning hos nya tunga fordon (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli) (omröstning)
  12.6.Inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (omröstning)
  12.7.Garantifonden för åtgärder avseende tredje land (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (omröstning)
  12.8.EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (omröstning)
  12.9.Årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (omröstning)
  12.10.Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018) (omröstning)
  12.11.Situationen i Venezuela (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018) (omröstning)
  12.12.Situationen för UNWRA (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018) (omröstning)
  12.13.Bestämmelserna beträffande sommartid (B8-0070/2018, B8-0071/2018) (omröstning)
 13.Röstförklaringar
  13.1.Garantifonden för åtgärder avseende tredje land (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)
  13.2.EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)
  13.3.Årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)
  13.4.Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018)
  13.5.Situationen i Venezuela (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018)
  13.6.Situationen för UNWRA (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018)
  13.7.Bestämmelserna beträffande sommartid (B8-0070/2018, B8-0071/2018)
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 17.Större interpellationer (debatt)
 18.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 19.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 20.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
 22.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (652 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2797 kb)
Senaste uppdatering: 15 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy