Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 28. februar 2018 - BruxellesRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (indstilling af kandidater): se protokollen
 6.Parlamentets sammensætning
 7.Valgs prøvelse: se protokollen
 8.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 10.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 11.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 12.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 13.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 14.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 15.Modtagne dokumenter: se protokollen
 16.Arbejdsplan
 17.Den humanitære situation i Syrien, især i Ghouta (forhandling)
 18.Det Europæiske Råds uformelle møde den 23. februar 2018 (forhandling)
 19.Kommissionens beslutning om at tage artikel 7, stk. 1, i TEU i anvendelse i forbindelse med situationen i Polen (forhandling)
 20.EU's prioriteter for for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2018 (forhandling)
 21.Definition, præsentation og mærkning af spiritus og beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (forhandling)
 22.Situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016 (forhandling)
 23.Arbejdet i og arven efter Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien (forhandling)
 24.Tidligere kommissionsformand Barrosos forbudte lobbyaktiviteter såsom mødet med kommissær Katainen (forhandling)
 25.Fjernelse af flere tredjelande fra EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner (forhandling)
 26.Fremtidsudsigter og problemer inden for biavlen i EU (forhandling)
 27.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 28.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 29.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave
 
Forhandlinger
Revideret udgave
Seneste opdatering: 13. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik