Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 28. februar 2018 - BruseljPregledana izdaja
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjave predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (vložitev kandidatur): gl. zapisnik
 6.Sestava parlamenta
 7.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev: gl. zapisnik
 8.Članstvo v političnih skupinah: gl. zapisnik
 9.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 10.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika): gl. zapisnik
 11.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika): gl. zapisnik
 12.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta: gl. zapisnik
 13.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik: gl. zapisnik
 14.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 15.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 16.Razpored dela
 17.Humanitarne razmere v Siriji, zlasti v Guti (razprava)
 18.Neformalno srečanje Evropskega sveta 23. februarja 2018 (razprava)
 19.Sklep Komisije o uporabi člena 7(1) PEU glede razmer na Poljskem (razprava)
 20.Prednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2018 (razprava)
 21.Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih geografskih označb (razprava)
 22.Razmere na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 (razprava)
 23.Delo in zapuščina Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (razprava)
 24.Prepovedane lobistične dejavnosti nekdanjega predsednika Komisije Barrosa, na primer srečanje s komisarjem Katainenom (razprava)
 25.Umik številnih tretjih držav s seznama EU nesodelujočih jursidikcij za davčne namene (razprava)
 26.Možnosti in izzivi za čebelarski sektor EU (razprava)
 27.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 28.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 29.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja
 
Razprave
Pregledana izdaja
Zadnja posodobitev: 13. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov