Retour au portail Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (sélectionné)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Ce document n'est pas disponible dans votre langue. Il vous est proposé dans une autre langue parmi celles disponibles dans la barre des langues.

 Index 
 Texte intégral 
Rozpravy
Štvrtok, 1. marca 2018 - Brusel Revidované vydanie

Odstrihnutie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu terorizmu (rozprava)
MPphoto
 
 

  Monika Beňová (S&D), písomne – Účinný boj proti terorizmu a prevencia súvisiacich hrozieb si vyžaduje cielené opatrenia zamerané na zastavenie jednotlivých foriem jeho financovania. Odstrihnutie teroristických sietí od peňažných zdrojov je z pohľadu posilňovania bezpečnosti kľúčové. Nevyhnutnou súčasťou týchto snáh je ďalší rozvoj spolupráce spravodajských zložiek jednotlivých členských štátov Európskej únie. Cieľom nie je vytváranie nových inštitúcií či orgánov na európskej úrovni, ale posilnenie koordinácie v rámci existujúcich systémov výmeny informácií. Terorizmus je ohrozením pre slobodu európskych krajín a ich obyvateľov. Efektívny boj proti organizovaným skupinám, ale aj jednotlivcom ohrozujúcim bezpečnosť občanov je preto najvyššou prioritou. Nesmieme pripustiť, aby bol naďalej ohrozovaný systém práv a istôt, ktorý je dôležitou súčasťou európskeho integračného projektu. Hlavným cieľom všetkých extrémistov a radikálov bez rozdielu je šírenie zmätku, nárast strachu a chaosu v spoločnosti. Akékoľvek prijímané opatrenia preto musia byť komplexné a racionálne, a to aj z dôvodu, že vždy predstavujú istú mieru záťaže pre verejné rozpočty.

 
Dernière mise à jour: 17 mai 2018Avis juridique - Politique de confidentialité