Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 1. března 2018 - BruselRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2017 (rozprava)
 3.Povinná automatická výměna informací v oblasti daní (rozprava)
 4.Odstřižení zdrojů příjmů pro džihádisty – cílená opatření proti financování terorismu (rozprava)
 5.Priority EU pro 62. zasedání Komise OSN pro postavení žen (rozprava)
 6.Pokračování denního zasedání
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Hlasování
  8.1.Volba místopředsedy Evropského parlamentu (nahrazení Ryszarda Czarneckého) (hlasování)
  8.2.Distributoři pojištění: lhůta uplatňování prováděcích opatření členských států (A8-0024/2018 - Werner Langen) (hlasování)
  8.3.Dvoustranná dohoda mezi EU a USA o obezřetnostních opatřeních týkajících se pojišťoven a zajišťoven (A8-0008/2018 - Roberto Gualtieri) (hlasování)
  8.4.Jmenování člena Účetního dvora – Annemie Turtelboom (A8-0027/2018 - Indrek Tarand) (hlasování)
  8.5.Jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí (A8-0030/2018 - Roberto Gualtieri) (hlasování)
  8.6.Zřízení zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAXE 3) (B8-0125/2018) (hlasování)
  8.7.Definice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení lihovin (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (hlasování)
  8.8.Povinná automatická výměna informací v oblasti daní (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel) (hlasování)
  8.9.Námitka podle článku 106: povolení geneticky modifikované kukuřice 59122 (DAS-59122-7) (B8-0122/2018) (hlasování)
  8.10.Námitka podle článku 106: povolení geneticky modifikované kukuřice MON 87427 × MON 89034 × NK603 a geneticky modifikovaná kukuřice spojující dvě z genetických modifikací MON 87427, MON 89034 a NK603 (B8-0124/2018) (hlasování)
  8.11.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (A8-0033/2018 - Esteban González Pons) (hlasování)
  8.12.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/007 SE/Ericsson (A8-0032/2018 - Urmas Paet) (hlasování)
  8.13.Rozhodnutí Komise aktivovat čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v souvislosti se situací v Polsku (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018) (hlasování)
  8.14.Výroční zpráva o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2016 (A8-0025/2018 - Frank Engel) (hlasování)
  8.15.Vyhlídky a výzvy pro odvětví včelařství EU (A8-0014/2018 - Norbert Erdős) (hlasování)
  8.16.Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2017 (A8-0019/2018 - Sander Loones) (hlasování)
  8.17.Odstřižení zdrojů příjmů pro džihádisty – cílená opatření proti financování terorismu (A8-0035/2018 - Javier Nart) (hlasování)
  8.18.Priority EU pro 62. zasedání Komise OSN pro postavení žen (A8-0022/2018 - Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina) (hlasování)
 9.Členství v delegacích: viz zápis
 10.Vysvětlení hlasování
  10.1.Definice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení lihovin (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso)
  10.2.Povinná automatická výměna informací v oblasti daní (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel)
  10.3.Rozhodnutí Komise aktivovat čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v souvislosti se situací v Polsku (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018)
  10.4.Výroční zpráva o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2016 (A8-0025/2018 - Frank Engel)
  10.5.Vyhlídky a výzvy pro odvětví včelařství EU (A8-0014/2018 - Norbert Erdős)
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 12.Předložení dokumentů: viz zápis
 13.Převod prostředků: viz zápis
 14.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 15.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 16.Ukončení zasedání
 17.Přerušení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (564 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (2889 kb)
Poslední aktualizace: 17. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí