Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 1. marts 2018 - BruxellesRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Bankunionen - årsberetning 2017 (forhandling)
 3.Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (forhandling)
 4.Foranstaltninger til at afskære jihadister fra deres indtægtskilder – en målrettet indsats mod finansiering af terrorisme (forhandling)
 5.EU's prioriteter for den 62. samling i FN's Kommission for Kvinders Status (forhandling)
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Afstemningstid
  8.1.Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (i stedet for Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  8.2.Forsikringsdistribution: Anvendelsesdatoen for medlemsstaternes gennemførelsesforanstaltninger (A8-0024/2018 - Werner Langen) (afstemning)
  8.3.Den bilaterale aftale mellem EU og USA om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring (A8-0008/2018 - Roberto Gualtieri) (afstemning)
  8.4.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Annemie Turtelboom (A8-0027/2018 - Indrek Tarand) (afstemning)
  8.5.Udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans (A8-0030/2018 - Roberto Gualtieri) (afstemning)
  8.6.Nedsættelse af et særligt udvalg om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse (TAX3) (B8-0125/2018) (afstemning)
  8.7.Definition, præsentation og mærkning af spiritus og beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (afstemning)
  8.8.Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel) (afstemning)
  8.9.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: Genetisk modificeret majs 59122 (DAS-59122-7) (B8-0122/2018) (afstemning)
  8.10.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: Genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 89034 × NK603 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to af transformationsbegivenhederne MON 87427, MON 89034 og NK603 (B8-0124/2018) (afstemning)
  8.11.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (A8-0033/2018 - Esteban González Pons) (afstemning)
  8.12.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2017/007 SE/Ericsson (A8-0032/2018 - Urmas Paet) (afstemning)
  8.13.Kommissionens beslutning om at tage artikel 7, stk. 1, i TEU i anvendelse i forbindelse med situationen i Polen (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018) (afstemning)
  8.14.Situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016 (A8-0025/2018 - Frank Engel) (afstemning)
  8.15.Fremtidsudsigter og problemer inden for biavlen i EU (A8-0014/2018 - Norbert Erdős) (afstemning)
  8.16.Bankunionen - årsberetning 2017 (A8-0019/2018 - Sander Loones) (afstemning)
  8.17.Foranstaltninger til at afskære jihadister fra deres indtægtskilder – en målrettet indsats mod finansiering af terrorisme (A8-0035/2018 - Javier Nart) (afstemning)
  8.18.EU's prioriteter for den 62. samling i FN's Kommission for Kvinders Status (A8-0022/2018 - Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina) (afstemning)
 9.Delegationernes sammensætning: se protokollen
 10.Stemmeforklaringer
  10.1.Definition, præsentation og mærkning af spiritus og beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso)
  10.2.Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel)
  10.3.Kommissionens beslutning om at tage artikel 7, stk. 1, i TEU i anvendelse i forbindelse med situationen i Polen (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018)
  10.4.Situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016 (A8-0025/2018 - Frank Engel)
  10.5.Fremtidsudsigter og problemer inden for biavlen i EU (A8-0014/2018 - Norbert Erdős)
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Modtagne dokumenter: se protokollen
 13.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 14.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 15.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 16.Hævelse af mødet
 17.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (564 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2889 kb)
Seneste opdatering: 17. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik