Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Τραπεζική ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2017 (συζήτηση)
 3.Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (συζήτηση)
 4.Μείωση των πηγών εσόδων των τζιχαντιστών – βάζοντας στο στόχαστρο τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (συζήτηση)
 5.Προτεραιότητες της ΕΕ για την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (συζήτηση)
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σε αντικατάσταση του Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  8.2.Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων: ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών (A8-0024/2018 - Werner Langen) (ψηφοφορία)
  8.3.Διμερής συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση (A8-0008/2018 - Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  8.4.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Annemie Turtelboom (A8-0027/2018 - Indrek Tarand) (ψηφοφορία)
  8.5.Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (A8-0030/2018 - Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  8.6.Σύσταση ειδικής επιτροπής για τα χρηματοοικονομικά εγκλήματα, τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας θητείας της (B8-0125/2018) (ψηφοφορία)
  8.7.Ορισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (ψηφοφορία)
  8.8.Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel) (ψηφοφορία)
  8.9.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 59122 (DAS-59122-7) (B8-0122/2018) (ψηφοφορία)
  8.10.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Έγκριση γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου MON 87427 × MON 89034 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένων αραβοσίτων που συνδυάζουν δύο από τα συμβάντα MON 87427, MON 89034 και NK603 (B8-0124/2018) (ψηφοφορία)
  8.11.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (A8-0033/2018 - Esteban González Pons) (ψηφοφορία)
  8.12.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/007 SE/Ericsson (A8-0032/2018 - Urmas Paet) (ψηφοφορία)
  8.13.Απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018) (ψηφοφορία)
  8.14.Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 (A8-0025/2018 - Frank Engel) (ψηφοφορία)
  8.15.Προοπτικές και προκλήσεις για τον τομέα μελισσοκομίας στην ΕΕ (A8-0014/2018 - Norbert Erdős) (ψηφοφορία)
  8.16.Τραπεζική ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2017 (A8-0019/2018 - Sander Loones) (ψηφοφορία)
  8.17.Μείωση των πηγών εσόδων των τζιχαντιστών – βάζοντας στο στόχαστρο τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (A8-0035/2018 - Javier Nart) (ψηφοφορία)
  8.18.Προτεραιότητες της ΕΕ για την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (A8-0022/2018 - Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina) (ψηφοφορία)
 9.Σύνθεση των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
  10.1.Ορισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso)
  10.2.Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel)
  10.3.Απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018)
  10.4.Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 (A8-0025/2018 - Frank Engel)
  10.5.Προοπτικές και προκλήσεις για τον τομέα μελισσοκομίας στην ΕΕ (A8-0014/2018 - Norbert Erdős)
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Λήξη της συνεδρίασης
 17.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (564 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2889 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 17 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου