Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 1. märts 2018 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Pangandusliit – 2017. aasta aruanne (arutelu)
 3.Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas (arutelu)
 4.Džihadistide sissetulekuallikate ja terrorismi rahastamise tõkestamine (arutelu)
 5.ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 62. istungjärguks (arutelu)
 6.Istungi jätkamine
 7.Istungi jätkamine
 8.Hääletused
  8.1.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (Ryszard Czarnecki asemele) (hääletus)
  8.2.Kindlustustoodete turustamine: liikmesriikide ülevõtmismeetmete kohaldamise kuupäev (A8-0024/2018 - Werner Langen) (hääletus)
  8.3.ELi ja USA vaheline kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitlev kahepoolne leping (A8-0008/2018 - Roberto Gualtieri) (hääletus)
  8.4.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Annemie Turtelboom (A8-0027/2018 - Indrek Tarand) (hääletus)
  8.5.Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikme ametissenimetamine (A8-0030/2018 - Roberto Gualtieri) (hääletus)
  8.6.Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitleva erikomisjoni (TAXE3) moodustamine (B8-0125/2018) (hääletus)
  8.7.Piiritusjookide määratlemine, esitlemine ja märgistamine ning nende geograafiliste tähiste kaitse (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (hääletus)
  8.8.Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel) (hääletus)
  8.9.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: luba lasta turule geneetiliselt muundatud maisi 59122 (DAS-59122-7) (B8-0122/2018) (hääletus)
  8.10.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: luba lasta turule geneetiliselt muundatud maisi MON 87427 × MON 89034 × NK603 ja geneetiliselt muundatud maisi, milles on kombineeritud kaks MON 87427, MON 89034 ja NK603 transformatsiooni (B8-0124/2018) (hääletus)
  8.11.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (A8-0033/2018 - Esteban González Pons) (hääletus)
  8.12.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/007 SE/Ericsson (A8-0032/2018 - Urmas Paet) (hääletus)
  8.13.Komisjoni otsus kohaldada Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõiget 1 seoses olukorraga Poolas (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018) (hääletus)
  8.14.Põhiõiguste olukord ELis 2016. aastal (A8-0025/2018 - Frank Engel) (hääletus)
  8.15.ELi mesindussektori väljavaated ja probleemid (A8-0014/2018 - Norbert Erdős) (hääletus)
  8.16.Pangandusliit – 2017. aasta aruanne (A8-0019/2018 - Sander Loones) (hääletus)
  8.17.Džihadistide sissetulekuallikate ja terrorismi rahastamise tõkestamine (A8-0035/2018 - Javier Nart) (hääletus)
  8.18.ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 62. istungjärguks (A8-0022/2018 - Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina) (hääletus)
 9.Delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 10.Selgitused hääletuse kohta
  10.1.Piiritusjookide määratlemine, esitlemine ja märgistamine ning nende geograafiliste tähiste kaitse (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso)
  10.2.Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel)
  10.3.Komisjoni otsus kohaldada Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõiget 1 seoses olukorraga Poolas (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018)
  10.4.Põhiõiguste olukord ELis 2016. aastal (A8-0025/2018 - Frank Engel)
  10.5.ELi mesindussektori väljavaated ja probleemid (A8-0014/2018 - Norbert Erdős)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 13.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 14.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 15.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 16.Istungi lõpp
 17.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (564 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2889 kb)
Viimane päevakajastamine: 17. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika