Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 1. maaliskuuta 2018 - BrysselLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2017 (keskustelu)
 3.Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla (keskustelu)
 4.Jihadistien tulonlähteiden katkaiseminen - terrorismin rahoittamiseen puuttuminen (keskustelu)
 5.EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 62. istuntoa varten (keskustelu)
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Äänestykset
  8.1.Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali (Ryszard Czarneckin korvaaminen) (äänestys)
  8.2.Vakuutusten tarjoaminen: jäsenvaltioiden täytäntöönpanosäädösten soveltamispäivä (A8-0024/2018 - Werner Langen) (äänestys)
  8.3.EU:n ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen sopimus vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavista toimenpiteistä (A8-0008/2018 - Roberto Gualtieri) (äänestys)
  8.4.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Annemie Turtelboom (A8-0027/2018 - Indrek Tarand) (äänestys)
  8.5.Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen (A8-0030/2018 - Roberto Gualtieri) (äänestys)
  8.6.Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän erityisvaliokunnan TAX3 asettaminen (B8-0125/2018) (äänestys)
  8.7.Tislattujen alkoholijuomien määritelmät, esittely ja merkinnät sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (äänestys)
  8.8.Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel) (äänestys)
  8.9.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen maissin 59122 (DAS-59122-7) markkinoille saattamisen salliminen (B8-0122/2018) (äänestys)
  8.10.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen maissin MON 87427 × MON 89034 × NK603 sekä kahdesta geenimuunnostapahtumasta MON 87427, MON 89034 ja NK603 muodostetun muuntogeenisen maissin markkinoille saattamisen salliminen (B8-0124/2018) (äänestys)
  8.11.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/006 ES/Galicia, vaatteiden valmistus (A8-0033/2018 - Esteban González Pons) (äänestys)
  8.12.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/007 SE/Ericsson (A8-0032/2018 - Urmas Paet) (äänestys)
  8.13.Komission päätös käynnistää SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely Puolan tilanteen johdosta (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018) (äänestys)
  8.14.EU:n perusoikeustilanne vuonna 2016 (A8-0025/2018 - Frank Engel) (äänestys)
  8.15.EU:n mehiläishoitoalan näkymät ja haasteet (A8-0014/2018 - Norbert Erdős) (äänestys)
  8.16.Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2017 (A8-0019/2018 - Sander Loones) (äänestys)
  8.17.Jihadistien tulonlähteiden katkaiseminen - terrorismin rahoittamiseen puuttuminen (A8-0035/2018 - Javier Nart) (äänestys)
  8.18.EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 62. istuntoa varten (A8-0022/2018 - Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina) (äänestys)
 9.Valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 10.Äänestysselitykset
  10.1.Tislattujen alkoholijuomien määritelmät, esittely ja merkinnät sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso)
  10.2.Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel)
  10.3.Komission päätös käynnistää SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely Puolan tilanteen johdosta (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018)
  10.4.EU:n perusoikeustilanne vuonna 2016 (A8-0025/2018 - Frank Engel)
  10.5.EU:n mehiläishoitoalan näkymät ja haasteet (A8-0014/2018 - Norbert Erdős)
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 13.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 14.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 15.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 16.Istunnon päättäminen
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (564 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2889 kb)
Päivitetty viimeksi: 17. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö