Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2018. gada 1. marts - BriselePārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Banku savienība — 2017. gada ziņojums (debates)
 3.Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā (debates)
 4.Džihādistu ienākumu avotu likvidēšana — vēršanās pret terorisma finansēšanu (debates)
 5.ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 62. sesijā (debates)
 6.Sēdes atsākšana
 7.Sēdes atsākšana
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (Ryszard Czarnecki aizstāšana) (balsošana)
  8.2.Apdrošināšanas izplatīšana: dalībvalstu transponēšanas pasākumu piemērošanas datums (A8-0024/2018 - Werner Langen) (balsošana)
  8.3.ES un ASV divpusējais nolīgums par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu (A8-0008/2018 - Roberto Gualtieri) (balsošana)
  8.4.Revīzijas palātas locekļa iecelšana: Annemie Turtelboom (A8-0027/2018 - Indrek Tarand) (balsošana)
  8.5.Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšana (A8-0030/2018 - Roberto Gualtieri) (balsošana)
  8.6.Īpašas komitejas finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas (TAX3) jautājumos izveide (B8-0125/2018) (balsošana)
  8.7.Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, noformēšana un marķēšana un to ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (balsošana)
  8.8.Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel) (balsošana)
  8.9.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas 59122 (DAS-59122-7) atļaušana (B8-0122/2018) (balsošana)
  8.10.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas MON 87427 × MON 89034 × NK603 un ģenētiski modificētas kukurūzas, kurā kombinēti divi no šādiem gadījumiem: MON 87427, MON 89034 un NK603, atļaušana (B8-0124/2018) (balsošana)
  8.11.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (A8-0033/2018 - Esteban González Pons) (balsošana)
  8.12.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2017/007 SE/Ericsson (A8-0032/2018 - Urmas Paet) (balsošana)
  8.13.Komisijas lēmums piemērot LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz stāvokli Polijā (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018) (balsošana)
  8.14.Pamattiesību stāvoklis ES 2016. gadā (A8-0025/2018 - Frank Engel) (balsošana)
  8.15.ES biškopības nozares perspektīvas un izaicinājumi (A8-0014/2018 - Norbert Erdős) (balsošana)
  8.16.Banku savienība — 2017. gada ziņojums (A8-0019/2018 - Sander Loones) (balsošana)
  8.17.Džihādistu ienākumu avotu likvidēšana — vēršanās pret terorisma finansēšanu (A8-0035/2018 - Javier Nart) (balsošana)
  8.18.ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 62. sesijā (A8-0022/2018 - Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina) (balsošana)
 9.Delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 10.Balsojumu skaidrojumi
  10.1.Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, noformēšana un marķēšana un to ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso)
  10.2.Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel)
  10.3.Komisijas lēmums piemērot LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz stāvokli Polijā (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018)
  10.4.Pamattiesību stāvoklis ES 2016. gadā (A8-0025/2018 - Frank Engel)
  10.5.ES biškopības nozares perspektīvas un izaicinājumi (A8-0014/2018 - Norbert Erdős)
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 12.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 13.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 14.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 15.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 16.Sēdes slēgšana
 17.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (564 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (2889 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 17. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika