Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 1 maart 2018 - BrusselHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Bankenunie - jaarverslag 2017 (debat)
 3.Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (debat)
 4.De drooglegging van inkomstenbronnen voor jihadi's - bestrijding van de financiering van terrorisme (debat)
 5.EU-prioriteiten voor de 62e zitting van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw (debat)
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Stemmingen
  8.1.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (ter vervanging van Ryszard Czarnecki) (stemming)
  8.2.Verzekeringsdistributie: toepassingsdatum van de omzettingsmaatregelen van de lidstaten (A8-0024/2018 - Werner Langen) (stemming)
  8.3.Bilaterale overeenkomst tussen de EU en de VS inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering (A8-0008/2018 - Roberto Gualtieri) (stemming)
  8.4.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Annemie Turtelboom (A8-0027/2018 - Indrek Tarand) (stemming)
  8.5.Benoeming van een lid van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (A8-0030/2018 - Roberto Gualtieri) (stemming)
  8.6.Instelling van een bijzondere commissie financiële misdrijven, belastingontwijking en belastingontduiking (TAX3) (B8-0125/2018) (stemming)
  8.7.Definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (stemming)
  8.8.Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel) (stemming)
  8.9.Bezwaar op grond van artikel 106: verlening van een vergunning voor genetisch gemodificeerde mais 59122 (DAS-59122-7) (B8-0122/2018) (stemming)
  8.10.Bezwaar op grond van artikel 106: verlening van een vergunning voor genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × NK603 en genetisch gemodificeerde maisrassen die twee van de transformatiestappen MON 87427, MON 89034 en NK603 combineren (B8-0124/2018) (stemming)
  8.11.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/006 ES/Galicia kleding (A8-0033/2018 - Esteban González Pons) (stemming)
  8.12.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/007 SE/Ericsson (A8-0032/2018 - Urmas Paet) (stemming)
  8.13.Besluit van de Commissie om de procedure van artikel 7, lid 1, VEU in te leiden ten aanzien van de situatie in Polen (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018) (stemming)
  8.14.Situatie van de grondrechten in de EU in 2016 (A8-0025/2018 - Frank Engel) (stemming)
  8.15.Vooruitzichten en uitdagingen voor de bijenteeltsector in de EU (A8-0014/2018 - Norbert Erdős) (stemming)
  8.16.Bankenunie - jaarverslag 2017 (A8-0019/2018 - Sander Loones) (stemming)
  8.17.De drooglegging van inkomstenbronnen voor jihadi's - bestrijding van de financiering van terrorisme (A8-0035/2018 - Javier Nart) (stemming)
  8.18.EU-prioriteiten voor de 62e zitting van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw (A8-0022/2018 - Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina) (stemming)
 9.Samenstelling delegaties: zie notulen
 10.Stemverklaringen
  10.1.Definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso)
  10.2.Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel)
  10.3.Besluit van de Commissie om de procedure van artikel 7, lid 1, VEU in te leiden ten aanzien van de situatie in Polen (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018)
  10.4.Situatie van de grondrechten in de EU in 2016 (A8-0025/2018 - Frank Engel)
  10.5.Vooruitzichten en uitdagingen voor de bijenteeltsector in de EU (A8-0014/2018 - Norbert Erdős)
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Ingekomen stukken: zie notulen
 13.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 14.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 15.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 16.Sluiting van de vergadering
 17.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (564 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2889 kb)
Laatst bijgewerkt op: 17 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid