Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 1 marca 2018 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2017 (debata)
 3.Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania (debata)
 4.Odcięcie dżihadystów od źródeł dochodu - walka z finansowaniem terroryzmu (debata)
 5.Priorytety UE na 62. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (debata)
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Głosowanie
  8.1.Wybory wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (w miejsce Ryszarda Czarneckiego) (głosowanie)
  8.2.Dystrybucja ubezpieczeń: data rozpoczęcia stosowania przez państwa członkowskie środków transpozycji (A8-0024/2018 - Werner Langen) (głosowanie)
  8.3.Zawarcie umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji (A8-0008/2018 - Roberto Gualtieri) (głosowanie)
  8.4.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Annemie Turtelboom (A8-0027/2018 - Indrek Tarand) (głosowanie)
  8.5.Mianowanie członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (A8-0030/2018 - Roberto Gualtieri) (głosowanie)
  8.6.Powołanie Komisji Specjalnej ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania (TAX3) (B8-0125/2018) (głosowanie)
  8.7.Definicja, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych oraz ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (głosowanie)
  8.8.Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel) (głosowanie)
  8.9.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie kukurydza 59122 (DAS-59122-7) (B8-0122/2018) (głosowanie)
  8.10.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON 87427 × MON 89034 × NK603 i zmodyfikowana genetycznie kukurydza łącząca dwie spośród modyfikacji genetycznych MON 87427, MON 89034 i NK603 (B8-0124/2018) (głosowanie)
  8.11.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania – wniosek EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (A8-0033/2018 - Esteban González Pons) (głosowanie)
  8.12.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2017/007 SE/Ericsson (A8-0032/2018 - Urmas Paet) (głosowanie)
  8.13.Decyzja Komisji w sprawie zastosowania art. 7 ust. 1 TUE w związku z sytuacją w Polsce (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018) (głosowanie)
  8.14.Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. (A8-0025/2018 - Frank Engel) (głosowanie)
  8.15.Perspektywy i wyzwania dla unijnego sektora pszczelarskiego (A8-0014/2018 - Norbert Erdős) (głosowanie)
  8.16.Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2017 (A8-0019/2018 - Sander Loones) (głosowanie)
  8.17.Odcięcie dżihadystów od źródeł dochodu - walka z finansowaniem terroryzmu (A8-0035/2018 - Javier Nart) (głosowanie)
  8.18.Priorytety UE na 62. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (A8-0022/2018 - Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina) (głosowanie)
 9.Skład delegacji: patrz protokół
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  10.1.Definicja, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych oraz ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso)
  10.2.Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel)
  10.3.Decyzja Komisji w sprawie zastosowania art. 7 ust. 1 TUE w związku z sytuacją w Polsce (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018)
  10.4.Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. (A8-0025/2018 - Frank Engel)
  10.5.Perspektywy i wyzwania dla unijnego sektora pszczelarskiego (A8-0014/2018 - Norbert Erdős)
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 12.Składanie dokumentów: patrz protokół
 13.Przesunięcie środków: patrz protokół
 14.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 15.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 16.Zamknięcie posiedzenia
 17.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (564 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2889 kb)
Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności