Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Joi, 1 martie 2018 - BruxellesEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Uniunea bancară - Raportul anual 2017 (dezbatere)
 3.Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal (dezbatere)
 4.Tăierea surselor de venit ale jihadiștilor - combaterea finanțării terorismului (dezbatere)
 5.Prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii (dezbatere)
 6.Reluarea şedinţei
 7.Reluarea şedinţei
 8.Votare
  8.1.Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (în locul lui Ryszard Czarnecki) (vot)
  8.2.Distribuția de asigurări: data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre (A8-0024/2018 - Werner Langen) (vot)
  8.3.Acordul bilateral UE-SUA privind măsurile prudențiale referitoare la asigurare și reasigurare (A8-0008/2018 - Roberto Gualtieri) (vot)
  8.4.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Annemie Turtelboom (A8-0027/2018 - Indrek Tarand) (vot)
  8.5.Numirea unui membru al Comitetului unic de rezoluție (A8-0030/2018 - Roberto Gualtieri) (vot)
  8.6.Constituirea unei comisii speciale privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea sarcinilor fiscale (TAX3) (B8-0125/2018) (vot)
  8.7.Definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase și protecția indicațiilor geografice ale acestora (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (vot)
  8.8.Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel) (vot)
  8.9.Obiecție formulată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizarea porumbului modificat genetic 59122 (DAS-59122-7) (B8-0122/2018) (vot)
  8.10.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizarea porumbului modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603 și a porumbului modificat genetic obținut prin încrucișarea a două dintre soiurile MON 87427, MON 89034 și NK603 (B8-0124/2018) (vot)
  8.11.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (A8-0033/2018 - Esteban González Pons) (vot)
  8.12.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2017/007 SE/Ericsson (A8-0032/2018 - Urmas Paet) (vot)
  8.13.Decizia Comisiei de activare a articolului 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește situația din Polonia (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018) (vot)
  8.14.Situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 (A8-0025/2018 - Frank Engel) (vot)
  8.15.Perspective și provocări pentru sectorul apicol din UE (A8-0014/2018 - Norbert Erdős) (vot)
  8.16.Uniunea bancară - Raportul anual 2017 (A8-0019/2018 - Sander Loones) (vot)
  8.17.Tăierea surselor de venit ale jihadiștilor - combaterea finanțării terorismului (A8-0035/2018 - Javier Nart) (vot)
  8.18.Prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii (A8-0022/2018 - Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina) (vot)
 9.Componenţa delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 10.Explicații privind votul
  10.1.Definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase și protecția indicațiilor geografice ale acestora (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso)
  10.2.Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel)
  10.3.Decizia Comisiei de activare a articolului 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește situația din Polonia (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018)
  10.4.Situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 (A8-0025/2018 - Frank Engel)
  10.5.Perspective și provocări pentru sectorul apicol din UE (A8-0014/2018 - Norbert Erdős)
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 12.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 13.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 14.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 15.Calendarul următoarelor ședințe: consultaţi procesul-verbal
 16.Ridicarea ședinței
 17.Întreruperea sesiunii
Dezbateri
Ediţie revizuită (564 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (2889 kb)
Ultima actualizare: 17 mai 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate