Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 1. marca 2018 - BruselRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Banková únia - výročná správa za rok 2017 (rozprava)
 3.Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní (rozprava)
 4.Odstrihnutie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu terorizmu (rozprava)
 5.Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (rozprava)
 6.Pokračovanie prerušeného rokovania
 7.Pokračovanie prerušeného rokovania
 8.Hlasovanie
  8.1.Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (nahradenie Ryszarda Czarneckého) (hlasovanie)
  8.2.Distribúcia poistenia: dátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov (A8-0024/2018 - Werner Langen) (hlasovanie)
  8.3.Dvojstranná dohoda medzi EÚ a USA o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia (A8-0008/2018 - Roberto Gualtieri) (hlasovanie)
  8.4.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Annemie Turtelboom (A8-0027/2018 - Indrek Tarand) (hlasovanie)
  8.5.Vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (A8-0030/2018 - Roberto Gualtieri) (hlasovanie)
  8.6.Zriadenie osobitného výboru pre finančné trestné činy, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, jeho pôsobnosť, počet členov a funkčné obdobie (B8-0125/2018) (hlasovanie)
  8.7.Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín, používanie názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a ochrana zemepisných označení liehovín (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (hlasovanie)
  8.8.Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel) (hlasovanie)
  8.9.Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice 59122 (DAS-59122-7) (B8-0122/2018) (hlasovanie)
  8.10.Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice MON 87427 × MON 89034 × NK603 a geneticky modifikovanej kukurice kombinujúcej dve z transformácií MON 87427, MON 89034 a NK603 (B8-0124/2018) (hlasovanie)
  8.11.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (A8-0033/2018 - Esteban González Pons) (hlasovanie)
  8.12.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/007 SE/Ericsson (A8-0032/2018 - Urmas Paet) (hlasovanie)
  8.13.Rozhodnutie Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018) (hlasovanie)
  8.14.Situácia v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 (A8-0025/2018 - Frank Engel) (hlasovanie)
  8.15.Vyhliadky a výzvy pre včelársky sektor EÚ (A8-0014/2018 - Norbert Erdős) (hlasovanie)
  8.16.Banková únia - výročná správa za rok 2017 (A8-0019/2018 - Sander Loones) (hlasovanie)
  8.17.Odstrihnutie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu terorizmu (A8-0035/2018 - Javier Nart) (hlasovanie)
  8.18.Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (A8-0022/2018 - Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina) (hlasovanie)
 9.Zloženie delegácií: pozri zápisnicu
 10.Vysvetlenia hlasovania
  10.1.Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín, používanie názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a ochrana zemepisných označení liehovín (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso)
  10.2.Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel)
  10.3.Rozhodnutie Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018)
  10.4.Situácia v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 (A8-0025/2018 - Frank Engel)
  10.5.Vyhliadky a výzvy pre včelársky sektor EÚ (A8-0014/2018 - Norbert Erdős)
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 13.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 14.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 16.Skončenie rokovania
 17.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (564 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2889 kb)
Posledná úprava: 17. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia