Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 1. marec 2018 - BruseljPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Bančna unija – letno poročilo za leto 2017 (razprava)
 3.Obvezna avtomatična izmenjava informacij na področju obdavčevanja (razprava)
 4.Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma (razprava)
 5.Prednostne naloge EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (razprava)
 6.Nadaljevanje seje
 7.Nadaljevanje seje
 8.Čas glasovanja
  8.1.Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (za nadomestitev Ryszarda Czarneckega) (glasovanje)
  8.2.Distribucija zavarovalnih produktov: datum začetka uporabe ukrepov za prenos v državah članicah (A8-0024/2018 - Werner Langen) (glasovanje)
  8.3.Dvostranski sporazum med EU in ZDA o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem (A8-0008/2018 - Roberto Gualtieri) (glasovanje)
  8.4.Imenovanje članice Računskega sodišča – Annemie Turtelboom (A8-0027/2018 - Indrek Tarand) (glasovanje)
  8.5.Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje (A8-0030/2018 - Roberto Gualtieri) (glasovanje)
  8.6.Ustanovitev posebnega odbora o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (TAX3) (B8-0125/2018) (glasovanje)
  8.7.Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih geografskih označb (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (glasovanje)
  8.8.Obvezna avtomatična izmenjava informacij na področju obdavčevanja (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel) (glasovanje)
  8.9.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze 59122 (DAS-59122-7) (B8-0122/2018) (glasovanje)
  8.10.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze MON 87427 × MON 89034 × NK603 in in gensko spremenjene koruze s kombinacijo dveh transformacij MON 87427, MON 89034 in NK603 (B8-0124/2018) (glasovanje)
  8.11.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (A8-0033/2018 - Esteban González Pons) (glasovanje)
  8.12.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/007 SE/Ericsson (A8-0032/2018 - Urmas Paet) (glasovanje)
  8.13.Sklep Komisije o uporabi člena 7(1) PEU glede razmer na Poljskem (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018) (glasovanje)
  8.14.Razmere na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 (A8-0025/2018 - Frank Engel) (glasovanje)
  8.15.Možnosti in izzivi za čebelarski sektor EU (A8-0014/2018 - Norbert Erdős) (glasovanje)
  8.16.Bančna unija – letno poročilo za leto 2017 (A8-0019/2018 - Sander Loones) (glasovanje)
  8.17.Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma (A8-0035/2018 - Javier Nart) (glasovanje)
  8.18.Prednostne naloge EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (A8-0022/2018 - Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina) (glasovanje)
 9.Sestava delegacij: glej zapisnik
 10.Obrazložitev glasovanja
  10.1.Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih geografskih označb (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso)
  10.2.Obvezna avtomatična izmenjava informacij na področju obdavčevanja (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel)
  10.3.Sklep Komisije o uporabi člena 7(1) PEU glede razmer na Poljskem (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018)
  10.4.Razmere na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 (A8-0025/2018 - Frank Engel)
  10.5.Možnosti in izzivi za čebelarski sektor EU (A8-0014/2018 - Norbert Erdős)
 11.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 12.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 13.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 14.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 15.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 16.Zaključek seje
 17.Prekinitev zasedanja
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (564 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (2889 kb)
Zadnja posodobitev: 17. maj 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov