Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 1 mars 2018 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Bankunionen – årsrapport 2017 (debatt)
 3.Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (debatt)
 4.Att strypa jihadisternas inkomstkällor - åtgärder mot finansiering av terrorism (debatt)
 5.EU:s prioriteringar inför det 62:a mötet i FN:s kvinnokommission (debatt)
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Omröstning
  8.1.Val av en vice talman för Europaparlamentet (för att ersätta Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  8.2.Försäkringsdistribution: tillämpningsdatum för medlemsstaternas införlivandeåtgärder (A8-0024/2018 - Werner Langen) (omröstning)
  8.3.Bilateralt avtal EU-USA om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring (A8-0008/2018 - Roberto Gualtieri) (omröstning)
  8.4.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Annemie Turtelboom (A8-0027/2018 - Indrek Tarand) (omröstning)
  8.5.Utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden (A8-0030/2018 - Roberto Gualtieri) (omröstning)
  8.6.Tillsättning av ett särskilt utskott för ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (TAX3), samt fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod (B8-0125/2018) (omröstning)
  8.7.Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (omröstning)
  8.8.Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel) (omröstning)
  8.9.Invändning enligt artikel 106: Genetiskt modifierad majs 59122 (DAS-59122-7) (B8-0122/2018) (omröstning)
  8.10.Invändning enligt artikel 106: Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 89034 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två av sorterna MON 87427, MON 89034 och NK603 (B8-0124/2018) (omröstning)
  8.11.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (A8-0033/2018 - Esteban González Pons) (omröstning)
  8.12.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/007 SE/Ericsson (A8-0032/2018 - Urmas Paet) (omröstning)
  8.13.Kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget när det gäller situationen i Polen (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018) (omröstning)
  8.14.Situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016 (A8-0025/2018 - Frank Engel) (omröstning)
  8.15.Framtidsutsikter och utmaningar för biodlingssektorn i EU (A8-0014/2018 - Norbert Erdős) (omröstning)
  8.16.Bankunionen – årsrapport 2017 (A8-0019/2018 - Sander Loones) (omröstning)
  8.17.Att strypa jihadisternas inkomstkällor - åtgärder mot finansiering av terrorism (A8-0035/2018 - Javier Nart) (omröstning)
  8.18.EU:s prioriteringar inför det 62:a mötet i FN:s kvinnokommission (A8-0022/2018 - Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina) (omröstning)
 9.Delegationernas sammansättning: se protokollet
 10.Röstförklaringar
  10.1.Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso)
  10.2.Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel)
  10.3.Kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget när det gäller situationen i Polen (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018)
  10.4.Situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016 (A8-0025/2018 - Frank Engel)
  10.5.Framtidsutsikter och utmaningar för biodlingssektorn i EU (A8-0014/2018 - Norbert Erdős)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Inkomna dokument: se protokollet
 13.Anslagsöverföringar: se protokollet
 14.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 16.Avslutande av sammanträdet
 17.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (564 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2889 kb)
Senaste uppdatering: 17 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy