Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2017/2015(INI)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0023/2018

Textes déposés :

A8-0023/2018

Débats :

PV 12/03/2018 - 15
CRE 12/03/2018 - 15

Votes :

PV 13/03/2018 - 7.7
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2018)0066

Compte rendu in extenso des débats
Lundi 12 mars 2018 - Strasbourg Edition révisée

15. Égalité des genres dans les accords commerciaux de l'UE (débat)
Vidéo des interventions
Procès-verbal
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A következő napirendi pont az Eleonora Forenza és Malin Björk által a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében készített, A nemek közötti egyenlőség az uniós kereskedelmi egyezményekben, című jelentésről folytatott vita (2017/2015(INI)) (A8-0023/2018)

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Forenza, relatrice. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, desidero ringraziare in primo luogo la mia collega di gruppo parlamentare Malin Björk, Azadeh Jafari e Roberta Paoletti. Questa relazione è frutto di una relazione tra donne e mi auguro che questo emerga anche dal testo.

Desidero ringraziare tutti e tutte le relatrici ombra, lo staff del segretariato della commissione, che hanno contribuito alla stesura di questa relazione, le ONG e le esperte protagoniste dell'audizione, in particolare l'associazione AIDOS e la rete Stop TTIP Italia, per il contributo che hanno dato. Desidero ringraziare moltissimo anche il collettivo Femministe Nove, il cui manifesto mi impegna a provare a fare la differenza anche in questa Istituzione, e il movimento femminista mondiale Non Una Di Meno, sceso in piazza anche lo scorso 8 marzo, per la forza che dà a tutte e a ciascuna, me compresa.

Quando è incominciata questa legislatura, una relazione che commissionammo alla commissione per il commercio internazionale definiva la politica commerciale dell'Unione europea "gender-blind", e ci forniva alcune indicazioni su come farla diventare "gender-sensitive". Nella relazione di cui sono stata relatrice nel 2016 – relazione sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese e il loro impatto nelle politiche di commercio internazionale – già provavamo a chiedere un'inversione di rotta della politica commerciale dell'Unione, un'inversione di rotta che rendesse le clausole sui diritti umani vincolanti, e non subordinate a quelle clausole che invece tutelano il profitto e i diritti degli investitori.

Già in quella relazione invitavamo a definire i diritti umani, sociali e ambientali non semplicemente barriere non tariffarie, ma appunto elementi centrali, da salvaguardare anche nella politica commerciale. In questa relazione ci occupiamo di quei diritti umani fondamentali che sono i diritti delle donne.

L'uguaglianza di genere è un obiettivo universale previsto dagli strumenti internazionali e anche dai trattati fondamentali dell'Unione europea, che dovrebbe impegnarsi a promuovere e a garantire la parità di genere nelle sue azioni politiche, e dunque anche nella politica commerciale. Ricordo che tra gli obiettivi più ampi delle Nazioni Unite, gli obiettivi di sviluppo sostenibile, e in particolare l'obiettivo 5, stabiliscono che la parità di genere, l'emancipazione di donne e ragazze devono essere raggiunti entro il 2030.

Nulla di tutto questo è ancora presente pienamente nella politica commerciale dell'Unione europea, e questa relazione interviene in questa direzione. Stando alle stime, soltanto il 20 % degli accordi commerciali fa menzione dei diritti delle donne, mentre l'Unione europea sta ratificando negoziati o negoziando trattati che includono servizi, e quindi più dei precedenti accordi commerciali si intrecciano con i diritti umani e i diritti delle donne.

Vengo ad alcuni dei punti principali di questa relazione, che non è stata difficile anche da stendere, considerate le diverse anime politiche che hanno lavorato per trovare una sintesi. I punti, ne sono certa, saranno illustrati più nel dettaglio dalla mia collega Malin Björk; quello che voglio dire, però, con nettezza in conclusione di questo intervento, è che mi auguro che questo possa essere un tassello per cambiare da un punto di vista femminista – che è un punto di vista che chiede giustizia, non solo per le donne e per le ragazze, ma per tutte e per tutti – la politica commerciale dell'Unione europea, che non può essere disciplinata soltanto dalla logica della competizione e del profitto.

 
  
MPphoto
 

  Malin Björk, föredragande. – Fru talman! Från vänsterns sida vill vi att handelspolitiken ska bidra till en mer rättvis fördelning av världens resurser och rikedom. Vi vill att den ska bidra till att stoppa klimatförändringarna, till att stärka demokratin – och allt detta arbetar vi med. Men med detta betänkande ville vi rikta fokus på kvinnors situation och på jämställdhet.

Den internationella handelspolitiken är en viktig del av vår ekonomiska politik. Den är en viktig del av vår utrikespolitik. Handelspolitiken rör grundläggande frågor om demokrati, om mänskliga rättigheter, om arbetstagares rättigheter, frågor om konsumentsäkerhet, frågor om folkhälsa, grundläggande bestämmelser om klimat och miljö. Alla dessa delar berör också jämställdhet och kvinnors situation. Handelspolitiken är inte könsneutral.

Kvinnor påverkas annorlunda än män beroende på deras position i ekonomin, beroende på om det är en exportorienterad ekonomi, om det är en mer jordbruksorienterad ekonomi, beroende på det arbetsrättsliga läget osv. Allt detta tar vi upp i vårt betänkande. Vi menar att det inte räcker längre med slagdängor som att vi ska exportera demokrati eller vi ska exportera jämställdhet, mänskliga rättigheter eller hållbar utveckling eller något av de områden som vi bryr oss så mycket om. Vi behöver formulera verktyg och ha styrinstrument så att det blir verklighet av det vi säger också och så att våra förhandlare fokuserar på rätt saker och vet vilka förväntningar vi har på dem.

Den internationella handelspolitiken har vilat lite grann på en förlegad syn, vilket inneburit att alla krav på miljö och mänskliga rättigheter eller jämställdhet fått svaret att ”äsch, de hör inte hemma här, dem får ni fixa någon annanstans med några andra verktyg eller i en annan förhandling”. Vi menar att den tiden måste vara slut.

Handelspolitik är en exklusiv kompetens som medlemsländerna har gett till EU. Därför är det extra viktigt och rimligt att vi diskuterar och granskar och sätter upp ramar för hur vi vill att framtida avtal ska se ut.

I detta arbete har vi haft ett enormt stöd från civilsamhället, kvinnoorganisationer och MR-organisationer. Vi har inhämtat expertis, och vi har haft överläggningar och hearings.

Jag vill varmt tacka min medföredragande Eleonora Forenza men också mina skuggföredragande. Vi har haft olika tyngdpunkt och delvis olika ingångar, men de som tog på sig detta uppdrag från sina respektive grupper var helt uppenbart de som var mest intresserade av att se och analysera effekterna på kvinnor och formulera konstruktiv kritik och förslag. För det vill jag tacka skuggföredragandena.

Jag tänker inte gå igenom alla enskilda delar av betänkandet, men jag vill lyfta fram några av de viktigaste delarna.

Precis som Forenza har sagt vill vi se ett jämställdhetskapitel med målsättningar om kvinnors rättigheter och om kvinnors ekonomiska egenmakt – målsättningar som måste bygga på Pekingplattformen som ska ha jämställdhetsexperter och civilsamhället involverat i sitt uppföljande, och vi ska ha en granskning av att detta kapitel efterlevs.

Vi vill också att EU:s handelspolitik ska bekämpa exploatering och sikta på att förbättra arbetsvillkor för kvinnor i exportindustrin, oavsett om det är inom jordbruk, textilindustri eller någon annanstans. Vi anser att ILO:s standarder och FN:s hållbarhetsmål är centrala i detta.

Vi menar också att det ska finnas bindande bestämmelser om respekt för mänskliga rättigheter, demokrati, arbetsvillkor och miljö.

Handelspolitiken får inte undergräva tillgång till offentliga tjänster, utbildning, hälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vi menar också att FN:s kvinnokonvention SIDO ska vara med i handelsavtalen och att EU själv ska ansluta sig. Vi vill se due diligence på ett riktigt sätt för företag.

Som sagt, jag vill tacka min medföredragande, mina medarbetare och skuggföredragandena. Här är alltså några av de saker som vårt betänkande kräver om vi vill att EU:s handelspolitik ska kunna leva upp till både globala behov och förväntningar.

Nu ser jag fram mot att kommissionen går från ord till handling, också när det gäller jämställdhet i handelspolitiken.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. – Madam President, let me first thank Parliament, the Committee on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM) and the Committee on International Trade (INTA), and, of course, the co-rapporteurs Ms Malin Björk and Ms Eleonora Forenza, for the attention, the work and the time that they have invested in this report on Gender Equality in EU Trade Agreements. It makes a very valuable contribution to strengthening gender aspects in EU trade policy.

The Commission is committed to gender equality. EU trade policy already contributes to this goal through some of its instruments, for example, its sustainability impact assessments, the Generalised System of Preferences, the GSP+ and the Trade and Sustainable Development Chapters of the European Union’s free trade agreements. However, we need to do more.

To gather input from stakeholders, in June last year the Commission and the International Trade Centre organised an International Forum on Women and Trade, to which the honourable Members Mosca, Rodríguez-Piñero and Forenza kindly contributed as speakers. The Commission has already put some of the ideas that emerged from this event into practice, and I can assure you that we will continue to do so.

The report identifies a lack of adequate data on trade and gender equality when it comes to determining the impact of trade policy instruments on women. In cooperation with other international organisations, for example the World Trade Organisation (WTO), the International Trade Centre, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), the OECD or the European Institutes for Gender Equality, we are exploring how to better collect and use data on the impact of trade policy instruments on women. We are also looking to improve our analysis by using the most advanced methods, like the UNCTAD toolbox on trade and gender.

Following a suggestion from this House, the Commission and the International Trade Centre are also launching a collection of firm level data on women entrepreneurship and female employment in EU-exporting and importing firms.

Let me mention some further activities to contribute to the promotion of women’s economic empowerment: the European Union’s recently reviewed Aid for Trade strategy introduces, for all its projects, the requirement of a systematic gender analysis. We are currently working with Chile on gender-specific provisions in the context of modernisation of the existing EU-Chile Association Agreement. These provisions will include commitments to effectively implement relevant international legal instruments on gender equality, such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and a structured framework for cooperating and sharing best practices on women in international trade. The Commission will keep the INTA Committee informed about the development of the EU proposals for these provisions on trade and gender.

In the international arena, the EU actively supported the adoption of the Joint Declaration on Trade and Women’s Economic Empowerment on the occasion of the WTO Ministerial Conference in Buenos Aires in December 2017. The Declaration seeks to remove barriers to and foster women’s economic empowerment. We now need to move ahead with implementation. The Commission is ready to sponsor several follow-up actions, such as organising workshops, collecting data on women’s participation in international trade, and applying a gender lens to our trade-related technical assistance.

Finally, the Commission uses every opportunity to raise awareness of the importance of gender equality for economic growth and the opportunities that trade can provide, including through trade policy reviews in the WTO.

Last but not least, the EU’s commitment towards gender equality and women’s empowerment has been expanded by the EU Gender Action Plan too, placing gender at the heart of the European Union’s actions, from international relations to commercial agreements, and holding all of us accountable for its achievements. I look forward to hearing your views.

 
  
MPphoto
 

  Lola Sánchez Caldentey, ponente de opinión de la Comisión de Desarrollo – Señora presidenta, los tratados comerciales de nueva generación, como el acuerdo Unión Europea-México, refuerzan el poder corporativo, perpetúan las desigualdades, la brecha salarial entre hombres y mujeres y las violaciones de los derechos humanos, a través del acaparamiento de recursos naturales. Las cláusulas de igualdad solamente maquillan la obvia incompatibilidad entre este tipo de tratados y el respeto a la vida.

¿Cómo pretende la Comisión garantizar la igualdad de género? ¿Obligarán los tratados comerciales a extender los tiempos de maternidad y paternidad remunerados, no transferibles, y a garantizar la vuelta al puesto de trabajo? ¿Obligarán a prohibir y penalizar la brecha salarial? ¿Se prohibirá la privatización de los servicios públicos para que los cuidados sean responsabilidad del Estado y no recaigan sistemáticamente sobre las mujeres? ¿Garantizarán el acceso gratuito a guarderías y escuelas infantiles? ¿Y van a prohibir la trata de mujeres y perseguir a los que pagan por la prostitución?

Los millones de mujeres que respaldaron la huelga feminista este pasado 8 de marzo nos exigen cambios políticos de calado, no solo palabras. Y ese es nuestro mandato.

 
  
MPphoto
 

  Tokia Saïfi, au nom du groupe PPE. – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, je remercie tout d’abord Mesdames les rapporteures pour le travail qui a été réalisé.

L’égalité entre les hommes et les femmes fait partie des valeurs de l’Europe et nous devons utiliser tous les outils à notre disposition pour la promouvoir, y compris notre politique commerciale. Le commerce international a des conséquences variables sur les hommes et les femmes, et il est fondamental qu’il bénéficie de la même manière à tous et à toutes. L’égalité hommes-femmes doit être davantage prise en compte dans la politique commerciale de l’Union européenne, et ce dès la réalisation des études d’impact, et, de plus, des données doivent être collectées sur ce sujet.

D’autre part, les instruments dont nous disposons, comme le système de préférences généralisées ou les chapitres sur le développement durable des accords, doivent mieux intégrer l’égalité hommes-femmes et nous devons veiller à leur mise en œuvre pleine et effective. En outre, je me félicite de l’initiative de la Commission européenne d’intégrer, pour la première fois, un chapitre spécifique sur ce sujet dans la modernisation de l’accord avec le Chili.

Il est fondamental que notre politique commerciale contribue à lutter contre l’exploitation des femmes, à améliorer leurs conditions de travail et à renforcer la responsabilité sociale des entreprises. Dans la lignée de la déclaration de l’OMC sur le rôle des femmes dans le commerce et quelques jours après la journée internationale des droits des femmes, je suis heureuse que le Parlement adresse un message fort sur ce sujet.

 
  
MPphoto
 

  Maria Noichl, im Namen der S&D-Fraktion. – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Der Handel muss den Menschen dienen. Handel ist überhaupt nur dann sinnvoll, wenn er den Menschen dient; er hat keinen anderen Zweck. Handel hat keinen Selbstzweck. Man hat das in den letzten Wochen und Monaten erlebt, dass das Thema „Handel, Handelsabkommen der EU“ Menschen auf die Straße getrieben hat, und zwar in ganz Europa. Denn die Menschen waren sich nicht mehr sicher: Dient der Handel überhaupt ihnen, oder sollen sie nur dem Handel dienen? Ich glaube, genau um diese grundlegenden Dinge geht es.

Wir haben ja nur eine Minute Zeit, deswegen möchte ich mich auf fünf Grundsätze beschränken. Erstens: Es ist Zeit, und es ist höchste Zeit, dass endlich auch Frauen im Fokus von Handelsabkommen stehen. Zweitens: Frauenrechte sind niemals Handelshemmnisse, dürfen niemals Handelshemmnisse sein. Drittens: Frauenrechte schaffen Wohlstand in allen Ländern. Viertens: Frauen gehören an den Verhandlungstisch, wenn es um Abkommen geht. Und fünftens: Frauen gehören in das Team, das die Abkommen täglich kontrolliert.

Frauen sind ein Teil der Menschheit, sind die Hälfte der Menschheit. Der Handel muss also in Zukunft nicht den Menschen dienen, sondern der Handel muss in Zukunft den Frauen und den Männern gleichermaßen dienen. Das ist unser Ziel.

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek, za skupinu ECR – Pani predsedajúca, môj pohľad je taký, že Európska únia a celá Európa čelí demografickej zime. V každom štáte Európskej únie chýbajú deti, ktoré sú našou budúcnosťou. Niet detí, lebo ľudia si často sebecky vyberajú pohodlný život bez starostí alebo tie deti boli pozabíjané ešte pred svojím narodením v mene sexuálnych a reprodukčných nadpráv. Potraty spôsobujú, že Európa má ohrozenú budúcnosť.

Ani v tomto dokumente nie je zmienka o tom, že treba podporovať rodiny s deťmi. Tým, že sa budú rodiť deti, bude v budúcnosti zabezpečený aj rozvoj našej spoločnosti. Ale častokrát je v legislatíve Európskej únie zvykom, že v tejto správe sa rieši to, aby žena mohla čo najskôr nastúpiť do pracovného procesu, bez ohľadu na to, čo chce a čo jej rodina potrebuje. Ak chce žena zostať doma a starať sa o našu budúcnosť, to znamená o ďalšiu generáciu detí, čelí predsudkom. Žena starajúca sa o deti či iného rodinného príslušníka je často diskriminovaná a čelí chudobe. Ak zostane v požehnanom stave a je bez podpory manžela či partnera, potrat býva pre ňu hrozným východiskom.

Ja myslím, že táto filozofia v Európe nefunguje, prináša nám veľké problémy, a treba to povedať: Európa umiera. Touto správou, podľa mňa, chceme vyvážať kultúru smrti do tretích krajín cez obchodné zmluvy. A tak dnes krajiny, ktoré majú dostatok detí, budú o pár rokov čeliť podobným problémom ako my v Európe. Toto je novodobá kolonizácia a krajiny tretieho sveta by nemali na toto pristúpiť, lebo im to neprinesie hospodársky rozvoj.

 
  
MPphoto
 

  Beatriz Becerra Basterrechea, en nombre del Grupo ALDE. – Señora presidenta, señora comisaria, los liberales sabemos bien que el libre comercio es un motor muy poderoso de progreso, gracias al cual cientos de millones de personas han salido de la pobreza.

Las mujeres pueden ser las grandes beneficiarias del comercio, siempre y cuando cuenten con el poder y la protección necesarios para su talento.

Europa hace negocios con países como Irán o Arabia Saudí, donde las mujeres viven en un régimen de semiesclavitud. Solo el 20 % de los acuerdos comerciales de la Unión Europea hacen referencia a los derechos de las mujeres. En adelante, reclamo que todos los acuerdos que se firmen incorporen disposiciones vinculantes y exigibles al respecto.

Es muy significativo que los actuales enemigos del comercio, desde Trump hasta Wilders, sean también enemigos de la igualdad de género. Los reaccionarios siempre tratan de preservar ciertos privilegios. Por eso, las mejores armas que tenemos contra ellos y a favor del progreso son, precisamente, el comercio y la igualdad.

 
  
MPphoto
 

  Margot Parker, on behalf of the EFDD Group. – Madam President, 12 million women in the EU have jobs that depend on the export of goods and services to the rest of the world. Whilst trade can liberate the poorest of nations, it is of paramount importance that women are protected by labour laws avoiding issues with precarious work, and that discrimination be eradicated, and that there are equal opportunities for men and women.

Promotion of free trade empowers people to be economically active, lifting people out of poverty, boosting education and creating higher standards of living. But I believe gender equality should be brought about by cultural change with voices of both men and women. Incorporating gender mainstreaming into policy is not the answer.

Therefore, it is an absolute priority that during the negotiations with the UK, the EU be fair. At the expense of stubbornness and bitterness at the UK’s exit, and fear of other EU countries following suit, the EU could risk jeopardising the livelihood of those women and men whose jobs are reliant upon trade. It is a clear case where politics from any source cannot be allowed to interfere with good sense and the wellbeing of women everywhere.

 
  
MPphoto
 

  France Jamet, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, chers collègues, à l’heure où le président Trump instaure des mesures protectionnistes sur l’acier et l’aluminium, à l’heure où l’on s’accorde à dire que les accords de libre-échange sont délétères pour nos filières d’élevages, agricoles, sucrières et pour la santé de nos concitoyens, vous nous présentez, chers collègues, à l’instar des religieux byzantins qui discutaient encore du sexe des anges lorsque les forces turques s’apprêtaient à faire tomber Constantinople, un rapport sur l’égalité entre les genres dans les accords commerciaux, dans une Europe qui compte près de vingt millions de chômeurs, une Europe dont la balance commerciale est négative et où nos traditions et notre environnement sont menacés.

Chers collègues, il y a, au demeurant, dans ce rapport, des mesures de bon sens et une évaluation lucide des conséquences, notamment dans les accords de libre-échange et des relations commerciales, en général. Alors, si nous sommes d’accord pour dénoncer les risques du mondialisme, sa violence sociale et économique, défendons avec la même énergie nos filières, nos traditions, notre environnement, les consommatrices et nos consommateurs.

 
  
MPphoto
 

  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE). – Frau Präsidentin, sehr verehrte Frau Kommissarin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ich halte eine werteorientierte Handelspolitik mit dem Ziel der Schaffung eines hohen Maßes an Schutz für Arbeits-, Umwelt- und Menschenrechte mit Blick auf eine nachhaltige globale Entwicklung für sehr relevant, und ich unterstütze entsprechende Maßnahmen. Wichtig ist, dass diese Maßnahmen, wozu auch die Verankerung von Frauenrechten gehört, nicht zu einer Überfrachtung von Freihandelsabkommen und zu einer übermäßigen Beschränkung des internationalen Waren- und Dienstleistungsverkehrs führen.

Der internationale Handel trägt weltweit – mit wenigen Ausnahmen – zur Vermehrung des Wohlstandes, insbesondere zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen bei. Das gilt auch für Frauen. Allerdings: Bindende Kapitel, sogar verbunden mit Sanktionen, sind kontraproduktiv. Das würde per Saldo mehr schaden als Nutzen herbeiführen. Und deswegen würde die EVP das nicht unterstützen.

 
  
MPphoto
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D). – Señora presidenta, en primer lugar felicito a las ponentes por su excelente trabajo, el consenso alcanzado y por recoger el contenido de las 56 enmiendas que he presentado en nombre del Grupo de los Socialistas y Demócratas. Y, gracias a la comisaria, y también a la comisaria Malmström, por su compromiso con la perspectiva de género en la política comercial, fundamental para avanzar pero todavía muy insuficiente. Porque no olvidemos que el número de años que se necesitan para conseguir la paridad sigue creciendo y ya alcanza los 52 años.

Las mujeres somos la mitad de la población, pero representamos más del 70 % de los 1 000 millones de personas más pobres del mundo. La población mundial ocupada asciende al 72 % en el caso de los hombres, frente al 47% en el de las mujeres, que ingresan solo el 77 % del salario de los hombres y realizan actividades mayoritariamente en la economía informal. Pero acabar con la brecha de género es también una cuestión de eficiencia económica, ya que permitiría aumentar el PIB mundial si se alcanzara la paridad hasta en 10 billones de euros.

Ninguna política puede combatir aisladamente la desigualdad y cambiarle a la pobreza el rostro de mujer, pero estoy firmemente convencida de que se puede hacer mucho desde el ámbito del comercio internacional. Por eso pido a la Comisión que apoye las medidas contempladas en este informe, ampliamente respaldadas por este Parlamento, y entre las que destaco las siguientes: la inclusión de un capítulo de género en todos los acuerdos comerciales, también en los que se están negociando ahora, así como de capítulos de desarrollo sostenibles ambiciosos, con medidas obligatorias efectivas y ejecutables en materia de derechos laborales y estándares laborales y medioambientales, atendiendo, por supuesto, a los derechos y libertades de las mujeres.

Son necesarias evaluaciones de impacto de género y es necesario incorporar a personas expertas en los procesos de negociación a lo largo de todo él. Y es fundamental también trabajar para que la perspectiva de género en los acuerdos comerciales sea una causa global y, por tanto, comprometer a la Organización Mundial del Comercio. Solo desde el compromiso y la implicación de todos conseguiremos que la perspectiva de género adquiera el protagonismo que necesita.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Starbatty (ECR). – Frau Präsidentin! Der internationale Handel vollzieht sich ohne Ansehen der Person, er richtet sich nach der jeweiligen Kaufkraft. Diskriminierung von Frauen kann in keinem Handelsabkommen festgestellt werden – warum auch! Wenn Frauen Kaufkraft haben, werden sie natürlich auch als Käuferinnen auftreten.

Es wurde hier von Gender-Blindheit gesprochen. Das ist es! Klar, Verträge sind genderblind, sie achten nicht auf die Person. Und wenn gesagt wird: nicht Wettbewerb und Profit – ja, was denn sonst? Etwa Diskriminierung und Verluste? Ein Beispiel ist angeführt worden: dass der internationale Handel die Agrarwirtschaft in Afrika schädigt, insbesondere Frauen, die dort als Bäuerinnen auftreten. Warum ist das so? Weil wir eine verfehlte Agrarpolitik haben und die Überschüsse dieser Agrarpolitik nach Afrika exportieren! Deswegen gehen doch die Farmerinnen und die Farmer zugrunde.

Und weiter: Das, was hier vorgelegt wird, ist ja kein Text zum Außenhandel, sondern man benutzt den Außenhandel als Hebel, um eigene europäische Interessen durchzusetzen. Das ist sozusagen von einer Machtposition her gesehen. Wenn wir ein kleines Land wären, würde alle Welt über uns lachen, wenn wir solche Forderungen stellen würden. Aber wir haben 500 Millionen Verbraucher hinter uns. Deswegen können wir versuchen, unsere Auffassung von Genderismus in der Welt durchzusetzen. Das ist Arroganz, das ist Machtstreben!

 
  
MPphoto
 

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE). – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Przede wszystkim chciałabym podziękować sprawozdawczyniom za to sprawozdanie, które przybliża – jak się okazuje – nieoczywiste związki między handlem a równouprawnieniem. Umowy handlowe przyczyniają się do rozwoju gospodarczego świata, a tym samym do większych możliwości pracy dla kobiet i poprawy sytuacji ich gospodarstw domowych. Trzeba jednak pamiętać, że szczególnie w krajach rozwijających się kobiety są często wykorzystywane do nieomal niewolniczej pracy, za bardzo niskie stawki. Unia Europejska nie powinna się na to zgadzać. Umowy handlowe stwarzają możliwości wywierania presji na strony, tak aby przestrzegały praw człowieka i praw pracowniczych. Unia Europejska ma obowiązek promować ideę równouprawnienia także w umowach handlowych, aby zmniejszać zjawisko wykorzystywania kobiet w pracy i zwiększać ich szanse na dobrą edukację i pracę, a tym samym przyczyniać się do poprawy ich życia i do rozwoju gospodarek krajów, w których mieszkają. Podzielam też intencje wyrażone w punkcie 29 sprawozdania, w którym wzywa się Europejski Bank Inwestycyjny do kontrolowania, czy spółki uczestniczące w projektach inwestycyjnych przestrzegają zasad polityki równościowej.

 
  
MPphoto
 

  Adam Szejnfeld (PPE). – Pani Przewodnicząca! Prawa kobiet nie są przestrzegane – zwłaszcza w aspekcie równouprawnienia – nawet w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej, a cóż dopiero w państwach trzecich. Bardzo źle, tragicznie, dramatycznie wygląda to bardzo często w krajach nierozwiniętych i państwach rozwijających się. Kobiety tam bardzo często są na przykład zatrudniane niezgodnie z prawem, zwłaszcza w rolnictwie, ale także i w przemyśle. Dlatego należy podejmować wszelkie możliwe instrumenty, aby promować prawa kobiet i równouprawnienie kobiet i mężczyzn.

Natomiast w aspekcie umów handlowych trzeba działać jednak rozważnie i odpowiedzialnie. Umowy handlowe bowiem – nie tak, jak tu powiedziano – nie służą tylko i wyłącznie zyskom, i tylko i wyłącznie ekonomii, ale także rozwojowi społecznemu. Uważam, że gdyby nie umowy handlowe i współpraca Unii Europejskiej z państwami trzecimi, to sytuacja kobiet byłaby w tych państwach jeszcze gorsza. Dlatego apelowałbym trochę o obniżenie temperatury dyskusji.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, discutiamo una risoluzione che evidenzia le potenzialità che gli accordi commerciali possono rappresentare per le donne lavoratrici e imprenditrici.

Uno studio della Commissione europea mostra che una maggiore partecipazione delle donne nell'economia reale potrebbe aumentare il Pil globale di 25 miliardi di dollari entro il 2025. Una cifra impressionante, che si aggiungerebbe ai benefici della globalizzazione in termini di sradicamento della povertà ed emancipazione delle donne. Elementi importanti che, come si specifica nel testo della relazione, non devono e non possono prescindere dal rispetto dei diritti umani, che restano centrali nei rapporti commerciali.

L'Europa è il principale esportatore mondiale di beni e servizi: un potere contrattuale immenso che l'Unione dovrà continuare ad utilizzare come leva per la protezione dei diritti delle donne, senza dimenticare però gli interessi commerciali europei. Non dobbiamo però cadere nella tentazione di salire in cattedra e pretendere che i nostri partner commerciali raggiungano velocemente i nostri elevati standard di protezione dei diritti. Credo nel dialogo e nello scambio delle buone pratiche.

 
  
 

„Catch the eye” eljárás

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Kolegyně a kolegové, obchodní dohody by měly vést k naplňování cílů Evropské unie a samozřejmě také k respektování hodnot Evropské unie. K prosazování ekonomických zájmů nesmí docházet za cenu ustoupení od evropských hodnot, ke kterým se Evropská unie hlásí. Jednou z těch hodnot je právě ochrana lidských práv a důstojnost lidského života.

Je smutnou realitou, že ženy mají v určitých sektorech slabší postavení než muži a obchodní dohody by mohly mít právě negativní dopad v těchto případech. Proto považuji za správné, aby Komise v rámci hodnocení dopadu také posuzovala i dopad na postavení žen. Oceňuji jmenování kontaktní osoby pro otázky rovnosti žen a mužů v rámci Generálního ředitelství pro obchod a přivítala bych i větší zapojení žen do vyjednávacích procesů. Domnívám se, že je správné, aby některá témata, jako je sexuální a reprodukční zdraví, zůstala záležitostí členských států a odmítám jakékoliv spekulace o dopadu obchodní politiky Evropské unie na sexuální a reprodukční zdraví žen.

 
  
MPphoto
 

  Maria Arena (S&D). – Madame la Présidente, Madame Thyssen, je vous préfère quand vous parlez d’emploi que quand vous parlez de commerce. C’est vrai qu’aujourd’hui il y a – et Mme Malmström l’a dit – des gagnants et des perdants de la mondialisation et il y a des gagnantes et des perdantes de cette même mondialisation.

Ce rapport a pour objectif de faire en sorte qu’il y ait plus de gagnantes et moins de perdantes de la mondialisation. Il existe un outil important qui peut être mis en œuvre, à savoir le chapitre «développement durable», qui prévoit également l’application de sanctions. Aujourd’hui, il y a un chapitre «développement durable». Il ne fonctionne pas dans le cadre des accords commerciaux et donc nous prônons l’introduction d’un chapitre obligatoire assorti de sanctions pour faire en sorte que ceux qui ne les respectent pas soient effectivement sanctionnés. Nous allons donc avoir beaucoup d’accords sur la table, des accords qui sont négociés, des accords qui vont être votés. Par conséquent, il est temps de passer à l’action, même si je sais qu’aujourd’hui la Commission européenne – tout comme le PPE, d’ailleurs – ne veut pas entendre parler de sanctions, mais alors il s’agit là purement et simplement de belles paroles qui n’atteindront jamais leurs objectifs.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, οι διάφορες εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγούν στο άνοιγμα των αγορών και έχουμε δει ότι πρακτικά αυτό που κάνουν είναι να διαλύουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι οι χώρες με τις οποίες έχει συνάψει συμφωνίες η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χώρες που πρώτα απ’ όλα δεν τηρούν την εργατική νομοθεσία, δεύτερον, έχουν μισθούς πείνας, δεν τηρούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα και στην πράξη οδηγούν σε έναν αθέμιτο ανταγωνισμό και έτσι λοιπόν διαλύουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Πολύ δε περισσότερο, αυτές που υφίστανται μεγαλύτερες συνέπειες είναι οι γυναίκες, που είναι το πιο ευάλωτο τμήμα της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείτε επίσης τι συμβαίνει: Δεν τηρούν στις αναπτυσσόμενες χώρες την ίση αμοιβή για ίση εργασία, με αποτέλεσμα να έχουν γυναίκες που κατεξοχήν δουλεύουν, ενώ φυσικά δεν αμείβονται με ίσους όρους με τους άνδρες και έτσι δημιουργείται επιπλέον αθέμιτος ανταγωνισμός. Χρειάζονται μέτρα για να στηρίξουμε τις γυναίκες και στις εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – Señora presidenta, quiero felicitar a las ponentes y quiero romper una lanza aquí por la actitud, la capacidad y la disposición de la comisaria Malmström para incorporar la visión de género a los acuerdos comerciales de la Unión Europea.

Esta es una buena herramienta para extender el movimiento a favor de la igualdad en todo el planeta y creo que la igualdad es una cuestión de derechos fundamentales y todos ellos están interrelacionados. Y creo, además, que tener en cuenta el papel del trabajo de las mujeres en sectores como la agricultura o los servicios es una obligación y un ejercicio de coherencia con las políticas de cooperación al desarrollo que también estamos apoyando.

Gracias a ellas, muchas comunidades locales de los países del sur han comenzado a ser social y económicamente viables, pero son aún espacios frágiles que necesitan el apoyo de un sistema justo de relaciones comerciales que tenga en cuenta estas circunstancias. No podemos permitirnos romper esta llama de esperanza, que es además la llave de solución de otros muchos problemas.

 
  
MPphoto
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL). – Senhora Presidente, Senhora Comissária, os acordos comerciais são particularmente nocivos para as mulheres em todo o planeta. A introdução destes acordos comerciais, no Norte e no Sul, faz com que os produtos sejam colocados nos mercados a um preço abaixo dos custos de produção, deslocalizam a produção, expulsam as mulheres dos mercados locais e de proximidade - por exemplo na agricultura - e geram desemprego e condições de trabalho muito precárias, por exemplo no setor têxtil.

Se a União Europeia quer minimizar os impactos de género deve acabar com os acordos comerciais feitos por e para as multinacionais e garantir o direito à soberania alimentar dos povos e impedir todas as formas de dumping.

Senhora Comissária, a greve feminista neste dia 8 de março reforça a necessidade de medidas concretas por parte das administrações públicas.

 
  
MPphoto
 

  Florent Marcellesi (Verts/ALE). – Señora presidenta, este 8 de marzo ha sido histórico: mujeres de todo el mundo han tomado las calles para denunciar la desigualdad y la violencia a las que se ven sometidas en el día a día. Esta desigualdad y esta discriminación también están presentes en los tratados comerciales.

Las mujeres están infrarrepresentadas en los procesos de negociación. En muchos casos los acuerdos comerciales incrementan el trabajo precario de las mujeres y negociamos acuerdos comerciales con países como Arabia Saudí, donde los derechos de las mujeres brillan por su ausencia. Sin embargo, el empoderamiento económico de las mujeres es uno de los objetivos del desarrollo sostenible a los que se ha adherido la Unión Europea. Por ello, pedimos que se hagan evaluaciones de impacto de género sobre cada tratado comercial. También celebramos que la Comisión Europea haya propuesto un capítulo sobre igualdad de género en el tratado comercial con Chile y reclamamos que a partir de ahora esto se convierta en una práctica habitual y vinculante.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Madam President, I wanted to make a point and speak as a woman who has been in the chamber listening to the whole debate. Sexism is a system of oppression that affects every aspect of life. It must be tackled at every level of decision-making and in every sector. Unfortunately, in many cases, the fight for gender equality and trade agreements is disregarded or left out in favour of other interests.

I am happy that this report on EU trade insists on the importance of adopting a gendered approach. Trade includes a wide variety of issues and sectors, which affect women and LGBTIQ+ people. It is absolutely crucial to properly assess the impact our commercial policy has on gender equality. I would like to thank the rapporteurs for stating that the EU’s trading commitments should never overrule human rights. This must always be our first priority.

Unfortunately, the Conservative Government’s chasing of post-Brexit trade agreements at any cost will mean that human rights, gender equality and social justice will be sacrificed on the altar of neo-liberal values. Therefore, it’s time to stop Brexit and continue the collective fight for a fairer world.

 
  
MPphoto
 

  Ana Miranda (Verts/ALE). – Senhora Presidente, parabéns às relatoras Björk e Forenza pelo seu compromisso feminista. A ausência da proteção dos direitos humanos, e em especial da igualdade, é um clássico dos acordos comerciais europeus privatizadores e solidários.

Mulheres e raparigas são grupos vulneráveis, são discriminadas, excluídas, ausentes das decisões políticas - decisões políticas como as que levaram a 8 de março à greve feminista nas nossas ruas. Essa greve, que é já um símbolo, Senhora Comissária, da necessidade de outro mundo possível para as mulheres na Europa e no mundo em geral. Queremos mudanças no caminho com cláusulas humanas vinculativas. Por isso quero hoje lembrar as mulheres do setor têxtil de Rana Plaza, e também as mulheres mapuche, excluídas até agora dos acordos com o Chile.

 
  
 

(„Catch the eye” eljárás vége)

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. – Madam President, I would again like to thank honourable Members for their interest, questions and suggestions. I would like to assure Members that the Commission will take their observations and recommendations into consideration in its future work on trade and women’s economic empowerment.

As the report recognises, there are limits to the extent to which global issues can be solved through trade policy and free trade agreements alone. Domestic policies, such as those tackling gender segregation in the labour market and alleviating the disproportionate care responsibilities that women face, are clearly the key. However, we must all do our share.

Therefore, the Commission will continue to make the European Union’s trade policy more inclusive so that it contributes to women’s economic empowerment. I promise you, also in the name of my colleague, Ms Malmström, who – as you know – is a female Commissioner for Trade, that the Commission will keep you closely informed on developments, including the trade negotiations with Chile on trade and gender provisions.

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Forenza, relatrice. –Signora Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio la Commissaria e ringrazio chi è intervenuto o è intervenuta in questo dibattito, che credo abbia evidenziato il tentativo di portare un punto di vista femminista, quindi di giustizia sociale, per tutte e per tutti, all'interno della politica commerciale dell'Unione europea, chiedendo un cambio di rotta, avvalendosi della elaborazione intersezionale e trasversale del movimento femminista che, appunto, è sceso ancora una volta in piazza l'8 marzo.

Chiediamo con forza che questo punto di vista sia inserito non come un elemento di maquillage, di discorso e ornamento retorico all'interno dei negoziati della politica commerciale, ma che ci sia un sostanziale cambiamento.

Nomino qui alcuni dei punti che saranno consolidati qualora questa relazione, come mi auguro, sarà approvata domani. Un capitolo di genere sul modello del mandato che è stato dato alla Commissione per la rinegoziazione e l'ammodernamento del trattato con il Cile – lo ricordava prima la collega Rodríguez-Piñero, che è stata relatrice di quella relazione del Parlamento, e relatrice ombra di questa relazione, che ringrazio.

Come ricordava la collega Arena, noi chiediamo che ci siano degli elementi vincolanti e sanzionabili nelle clausole che difendono i diritti umani e l'uguaglianza di genere; che i servizi pubblici siano sottratti ai trattati commerciali e non privatizzati; che ci siano meccanismi di composizione delle controversie che garantiscano la capacità dei singoli governi di legiferare a difesa dell'interesse pubblico e al servizio di obiettivi di politica pubblica; che ci sia un'urgenza per quanto riguarda la convenzione CEDAW – tra poco discuteremo in quest'Aula della convenzione di Istanbul – che il Parlamento europeo venga costantemente informato di tutti i passaggi negoziali; che ci siano valutazioni ex post ed ex ante per quanto riguarda gli impatti differenziati di genere; che ci sia un punto di vista di genere non solo alla fine delle negoziazioni, ma durante le negoziazioni.

Spero, e davvero mi auguro, che il Parlamento riesca ad approvare questa relazione: sarebbe una bella risposta alle manifestazioni dell'8 marzo.

 
  
MPphoto
 

  Malin Björk, rapporteur. – Madam President, I must start by thanking my co-rapporteur, the shadow rapporteurs, my colleagues Azadeh Jafari and Roberta Paoletti, and WIDE, an organisation working with the global south and in the EU for women’s rights and which has provided expertise for us in this work.

I think some of my colleagues here have said what this report actually started with: the question of trade for whom and for what? And the answer coming back is that it is not neutral. It is certainly not neutral when it comes to women. We took it upon ourselves to formulate some of the principles, and it is true that trade polices cannot fix everything, but it cannot be free-floating, from human rights, from women’s rights, from environmental rights and public health. The bottom line has been said here over and over again, there has to be some stepping-up of the work, there has to be some binding measures. I think our report outlines some of the key elements of that.

I hear from the Commission that you welcome our report, and that is very nice, I also hear about the toolbox, the data collection, the women entrepreneurs, all important things, but I am missing the commitment that we will take this on board – the gender chapter, the binding things, the references to CEDAW, to the SDGs, etc. So we look forward to Ms Malmström, and you and the Commission, coming back and discussing these things with us.

I hope and I expect the Commission to take this on board because it also means a lot in who we are as a player on the global level. These are actions that we see for the EU as a trade partner itself, but also who we are when we negotiate global trade deals and trade policies, be it at WTO or UN level. We have to look ourselves in the eye. Nobody else is going to take gender equality further, as well as social rights, in EU trade deals if we don’t do it. So I think as some of my colleagues have said, it is time to pass to action, passer à l’action.

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A vitát lezárom.

A szavazásra 2018. március 13-án, kedden kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (162. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), in writing. – Our society is struggling with many unconscious biases and discriminatory norms and attitudes, in many aspects of our lives, in employment, and especially in the media sector. Our failure to address gender inequality. We need to devote resources for training, and awareness-raising campaigns to promote egalitarian practices and values. Action is essential to ensure that existing rules on equal treatment in employment are enforced. We must foster a cultural atmosphere in which women feel better supported to disclose their experiences, so that harassment and discrimination cases are not left unreported; harassment policies need to be clearly outlined and reach the highest possible standards of fairness, clarity, and transparency.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE), kirjallinen. – Naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ei ole saavutettu missään maassa. Naisilla ja miehillä on edelleen eri yhteiskunnallinen asema. Naiset ovat harvalukuisia monella päättäjän paikalla. Mikäli naiset ja tytöt eivät ole neuvottelupöydissä osallistumassa heitä koskevaan päätöksentekoon, vaarana on, ettei ymmärretä, miten päätösten vaikutukset naisiin ja miehiin poikkeavat toisistaan. EU:n tulisi näyttää johtajuutta sukupuolten tasa-arvon kunnioittamisessa ja työntekijöiden perusoikeuksien ja ympäristöoikeuksien korkeatasoisessa suojelussa kauppapolitiikassa. Kaikissa EU:n kauppasopimuksissa tulee olla kunnianhimoinen ja toteuttamiskelpoinen kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva luku. Tämä on linjassa EU:n perussopimuksen kanssa, jonka mukaan ”unioni pyrkii kaikissa toimissaan poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä sekä edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa”.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Cette résolution sur l’égalité des genres dans les accords commerciaux de l’UE marque la détermination du Parlement européen de moderniser et de repenser ses politiques commerciales en assurant à chacun des moyens de subsistance, de protéger l’environnement et les écosystèmes. Elle marque, également sa volonté de faire de l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une réalité plutôt qu’une simple volonté. Cependant, l’Union doit se poser la question de son efficacité quant à l’égalité femme – homme à l’intérieur même de la communauté européenne. Car même si elle a permis de nombreux progrès ces cinquante dernières années, il reste de nombreux efforts à fournir en termes d’emploi ou d’égalité salariale. En effet, bien que l’écart salarial moyen s’élève à 16,3 %, faut-il préciser que tous les pays de l’Union ne luttent pas avec la même force contre les discriminations salariales. Nous pouvons prendre l’exemple de l’Estonie avec un écart de 25,3 % alors qu’il s’élève à 5,2 % en Roumanie. De plus, l’indice moyen en matière d’égalité de l’UE (52,9 %) illustre parfaitement les efforts qu’il nous reste encore à fournir. Il est donc nécessaire d’intensifier notre travail afin d’améliorer la qualité de vie de nos citoyens et de faire de l’Union un exemple à l’échelle mondiale.

 
Dernière mise à jour: 29 mai 2018Avis juridique - Politique de confidentialité