Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 12. března 2018 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání: viz zápis
 5.Členství v politických skupinách: viz zápis
 6.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu): viz zápis
 8.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu): viz zápis
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu): viz zápis
 10.Další kroky na základě postojů a usnesení Parlamentu: viz zápis
 11.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení): viz zápis
 12.Předložení dokumentů: viz zápis
 13.Plán práce
 14.Integrita Komise, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise (rozprava)
 15.Rovnost žen a mužů v obchodních dohodách EU (rozprava)
 16.Boj proti násilí na ženách a dívkách a ratifikace Istanbulské úmluvy členskými státy EU (rozprava)
 17.Služby přeshraničního dodávání balíků (rozprava)
 18.Výchozí kvalifikace a pravidelné školení řidičů některých silničních vozidel a řidičské průkazy (rozprava)
 19.Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů (krátké přednesení)
 20.Zaostávající regiony v Evropské unii (krátké přednesení)
 21.Úloha regionů a měst v EU při provádění Pařížské dohody o změně klimatu přijaté na 21. konferenci smluvních stran (krátké přednesení)
 22.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 24.Ukončení zasedání
 25.Ukončení ročního zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání
Poslední aktualizace: 29. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí