Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Esmaspäev, 12. märts 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 5.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 8.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2) (vt protokoll)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 10.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 11.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 12.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 13.Tööplaan
 14.Komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika, eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamine (arutelu)
 15.Sooline võrdõiguslikkus ELi kaubanduslepingutes (arutelu)
 16.Võitlus naiste- ja tütarlastevastase vägivalla vastu ning Istanbuli konventsiooni ratifitseerimine ELi liikmesriikide poolt (arutelu)
 17.Postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenused (arutelu)
 18.Teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõpe ning juhiload (arutelu)
 19.Koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme käsitlev Euroopa strateegia (lühiettekanne)
 20.ELi mahajäänud piirkonnad (lühiettekanne)
 21.ELi piirkondade ja linnade roll COP21 Pariisi kliimakokkuleppe täitmisel (lühiettekanne)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
 25.Istungjärgu lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon
Viimane päevakajastamine: 29. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika