Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Pirmdiena, 2018. gada 12. marts - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 5.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 7.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 8.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts) (sk. protokolu)
 9.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants) (sk. protokolu)
 10.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 11.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 12.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 13.Darba kārtība
 14.Komisijas godprātības politika, jo īpaši Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra iecelšana amatā (debates)
 15.Dzimumu līdztiesība ES tirdzniecības nolīgumos (debates)
 16.Vardarbības pret sievietēm un meitenēm apkarošana un Stambulas konvencijas ratifikācija ES dalībvalstīs (debates)
 17.Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi (debates)
 18.Dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšana un periodiska apmācība un vadītāja apliecības (debates)
 19.Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģija (īss izklāsts)
 20.Mazāk attīstītie ES reģioni (īss izklāsts)
 21.ES reģionu un pilsētu loma COP 21 Parīzes klimata nolīguma īstenošanā (īss izklāsts)
 22.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 23.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 24.Sēdes slēgšana
 25.Gadskārtējās sesijas slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija
 
Debates
Pārskatītā redakcija
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 29. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika