Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 12 maart 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van het voorzitterschap
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 5.Samenstelling fracties: zie notulen
 6.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 8.Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement): zie notulen
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 10.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 11.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 12.Ingekomen stukken: zie notulen
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie (debat)
 15.Gendergelijkheid in de handelsverdragen van de EU (debat)
 16.De bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes en de ratificatie van het Verdrag van Istanbul door de lidstaten van de EU (debat)
 17.Grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten (debat)
 18.Vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde wegvoertuigen en rijbewijzen (debat)
 19.Een Europese strategie voor coöperatieve slimme vervoerssystemen (korte presentatie)
 20.Achterstandsregio's in de EU (korte presentatie)
 21.De rol van de regio's en steden van de EU in de tenuitvoerlegging van de COP21-overeenkomst van Parijs over de klimaatverandering (korte presentatie)
 22.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
 25.Sluiting van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave
Laatst bijgewerkt op: 29 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid