Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 12 marca 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 5.Skład grup politycznych: patrz protokół
 6.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 8.Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu): Patrz protokól
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 10.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 11.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 12.Składanie dokumentów: patrz protokół
 13.Porządek obrad
 14.Polityka Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej (debata)
 15.Równouprawnienie płci w umowach handlowych zawieranych przez UE (debata)
 16.Walka z przemocą wobec kobiet i dziewcząt i ratyfikacja konwencji stambulskiej przez państwa członkowskie UE (debata)
 17.Transgraniczne usługi doręczania paczek (debata)
 18.Wstępna kwalifikacja i okresowe szkolenie kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz prawa jazdy (debata)
 19.Europejska strategia na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych (krótka prezentacja)
 20.Słabiej rozwinięte regiony UE (krótka prezentacja)
 21.Rola regionów i miast UE we wdrażaniu porozumienia paryskiego z konferencji COP21 w sprawie zmian klimatu (krótka prezentacja)
 22.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 24.Zamknięcie posiedzenia
 25.Zamknięcie sesji rocznej
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona
Ostatnia aktualizacja: 29 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności