Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 12 martie 2018 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declaraţiile Preşedinţiei
 4.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 5.Componenţa grupurilor politice: a se vedea procesul-verbal
 6.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 8.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European (articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 10.Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 11.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 12.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 13.Ordinea lucrărilor
 14.Politica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei Europene (dezbatere)
 15.Egalitatea de gen în acordurile comerciale ale UE (dezbatere)
 16.Combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor și ratificarea Convenției de la Istanbul de către statele membre ale UE (dezbatere)
 17.Serviciile de livrare transfrontalieră de colete (dezbatere)
 18.Calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere și permisele de conducere (dezbatere)
 19.O strategie europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative (prezentare succintă)
 20.Regiuni cu întârzieri în dezvoltare din UE (prezentare succintă)
 21.Rolul regiunilor și al orașelor din UE în punerea în aplicare a Acordului de la Paris COP 21 privind schimbările climatice (prezentare succintă)
 22.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 24.Ridicarea ședinței
 25.Încheierea sesiunii anuale
Dezbateri
Ediţie revizuită
 
Dezbateri
Ediţie revizuită
Ultima actualizare: 29 mai 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate