Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 12. marca 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 5.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 6.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 11.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 12.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 13.Program práce
 14.Politika integrity Komisie, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej komisie (rozprava)
 15.Uplatňovanie hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ (rozprava)
 16.Boj proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách a ratifikácia Istanbulského dohovoru členskými štátmi EÚ (rozprava)
 17.Služby cezhraničného dodávania balíkov (rozprava)
 18.Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a vodičské preukazy (rozprava)
 19.Európska stratégia pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy (stručná prezentácia)
 20.Zaostávajúce regióny v EÚ (stručná prezentácia)
 21.Úloha regiónov a miest EÚ pri vykonávaní Parížskej dohody o zmene klímy COP 21 (stručná prezentácia)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
 25.Skončenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie
 
Rozpravy
Revidované vydanie
Posledná úprava: 29. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia