Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2208(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0046/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0046/2018

Viták :

PV 12/03/2018 - 20
CRE 12/03/2018 - 20

Szavazatok :

PV 13/03/2018 - 7.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0067

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2018. március 13., Kedd - Strasbourg Lektorált változat

8.5. Lemaradó uniós régiók (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida)
A felszólalásokról készült videofelvételek
 

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR). – Panie Przewodniczący! Sprawozdanie proponuje pozytywne rozwiązania wspierające wzrost gospodarczy, zrównoważony rozwój i tworzenie miejsc pracy w słabiej rozwiniętych regionach Unii Europejskiej. Są one oparte na zasadzie pomocniczości i partnerstwa. Rozwiązania te zakładają poprawę relacji między przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorstwami a uczelniami wyższymi, inwestowanie w infrastrukturę i edukację, poprawę połączeń między miastami a obszarami sąsiadującymi, większe inwestycje w instytucje publiczne w celu poprawy skuteczności i efektywności administracji publicznej oraz wzmocnienie powiązań między europejskim semestrem a polityką spójności. Mimo że sprawozdanie ogólnie promuje pozytywne rozwiązania, to nie poparłam części dotyczącej finansowania związanego z kryzysem migracyjnym za pomocą europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

 
  
MPphoto
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL). – Monsieur le Président, l’île de Mayotte est la région la plus pauvre de l’Union européenne. Eh oui! La région la plus pauvre de l’Union européenne est une région française alors que la France est la deuxième puissance économique de l’Union européenne. Et vous devez savoir qu’actuellement, Mayotte est plongée dans la plus grave crise de son histoire. À Mayotte, 84 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, la moitié de la population est constituée d’immigrés illégaux et les services publics sont indigents. Je dis ici depuis Strasbourg que Mayotte est une honte pour la France et que la France fait honte à l’Europe.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). – A lemaradó uniós régiók helyzete azért is rendkívül aggasztó, mivel a jelenlegi trendek konzerválják a lemaradást és nehézkessé teszik a kohéziós politika eszközeinek hatékony felhasználását. Én egy olyan országból jövök, ahol a fejlesztési régiók nagyobbik része lemaradónak számít és két súlyos problémára szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik a statisztikai adatok és a valós helyzet közötti különbség: ha az egyes fejlesztési régiókon belüli különbségeket vizsgáljuk meg, akkor látszik, hogy a fejlesztési pólusnak számító nagyvárosok eredményei nélkül még elkeserítőbb lenne a helyzet. Az a trend érvényesül, hogy ezek a fejlesztési pólusok elszívják a forrásokat és a beruházásokat  a régió periférikus és kevésbé fejlett térségei elől, ami felerősíti a már így is súlyos egyenlőtlenségeket és erre semmilyen válasza nincs a fejlesztési politikának. A másik súlyos gond az elvándorlás jelensége: egyrészt az egyes régiókon belül is megfigyelhető a fejlettebb térségek felé történő migráció, másrészt európai szinten is ezt látjuk, már nemcsak keletről nyugatra, hanem délről északra is. Az elvándorlás még nehezebb helyzetbe hozza a lemaradó régiókat, mivel éppen a növekedés lehetőségét magában hordozó aktív, fiatal, munkaképes réteg megy el.

 
  
MPphoto
 

  Stefano Maullu (PPE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa relazione ha il merito di porre all'attenzione del Parlamento europeo lo squilibrio tra le varie regioni, e in particolare di mettere sotto una lente d'ingrandimento le regioni più povere e meno sviluppate dell'Unione.

Ecco, io credo che questo sia un argomento assolutamente centrale in questo momento storico, e lo dico pensando a un'isola, una delle più grandi isole del Mediterraneo, la Sardegna, che soffre – nonostante il principio di continuità territoriale sia garantito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea – di una serie di squilibri assolutamente intollerabili, squilibri che penalizzano l'isola da ogni punto di vista, in particolare nel settore dei trasporti. Diventa quasi impossibile pensare, ma è realtà, che i cittadini di quest'isola, cittadini italiani, cittadini europei, siano impossibilitati a muoversi con la stessa libertà che hanno i loro connazionali italiani, piuttosto che degli altri paesi dell'Unione.

Ecco, io credo che questo sia uno dei punti focali per ridare dignità e giustizia a un'isola che è parte integrante dell'Italia e dell'Europa.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Pane přesedající, já jsem tuto zprávu podpořil, protože si myslím, že je správné, abychom v rámci evropské solidarity řešili problémy těch nejchudších regionů. Zpráva hovoří o čtyřiceti sedmi regionech v osmi státech a je velmi dobře, já to v té zprávě vítám, že vedle finanční podpory a pomoci, která je základem kohezní politiky, zpráva řeší i další aspekty a problémy těchto chudších regionů.

Je tam třeba otázka pracovního práva, je tam otázka toho, nakolik by jednotlivé vlády členských států měly řešit reformy, které by mohly vést k většímu ekonomickému růstu v daných regionech, protože jakákoliv finanční podpora v rámci kohezní politiky je sice vítaná a podle mého názoru správná, ale nevyřeší dlouhodobě chudobu určitých oblastí. Bez nastartování ekonomického růstu v těchto oblastech bude podpora pouze podporou.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). – Mr President, a third of the current EU budget is allocated to a financial instrument which supports cohesion policy, and we cannot allow this amount of money to be spent inefficiently. For this particular reason, I greatly welcome the report drafted by our colleague, Ms Giuffrida.

My country, Latvia, is one of the clear winners of EU cohesion policy. However, we need to reinforce its social dimension. Social inclusion is crucial for the harmonious growth of the EU, and when I speak about inclusion I speak about minorities and vulnerable groups. They need to be given a role to play, and they need to have a voice at the political stage. They should benefit from EU policies too.

On another role, the implementation of cohesion funds should not become a victim of politicisation. EU cohesion funds are not a vehicle for the European parties to achieve their short-term goals. Nepotism, corruption and politically motivated appointments should be absolutely excluded from our cohesion projects.

 
Utolsó frissítés: 2018. június 5.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat