Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 13. března 2018 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení zasedání
 3.Pokyny k rámci pro budoucí vztahy EU a Spojeného království (rozprava)
 4.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 22.–23. března 2018 (rozprava)
 5.In memoriam
 6.Složení Parlamentu: viz zápis
 7.Hlasování
  7.1.Provedení Protokolu o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel (A8-0034/2018 - Jean Arthuis) (hlasování)
  7.2.Dohoda mezi EU a Novým Zélandem o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách (A8-0029/2018 - Daniel Caspary) (hlasování)
  7.3.Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů (A8-0036/2018 - István Ujhelyi) (hlasování)
  7.4.Služby přeshraničního dodávání balíků (A8-0315/2017 - Lucy Anderson) (hlasování)
  7.5.Výchozí kvalifikace a pravidelné školení řidičů některých silničních vozidel a řidičské průkazy (A8-0321/2017 - Peter Lundgren) (hlasování)
  7.6.Zřízení Programu rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) (hlasování)
  7.7.Rovnost žen a mužů v obchodních dohodách EU (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk) (hlasování)
  7.8.Zaostávající regiony v Evropské unii (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida) (hlasování)
  7.9.Úloha regionů a měst v EU při provádění Pařížské dohody o změně klimatu přijaté na 21. konferenci smluvních stran (A8-0045/2018 - Ángela Vallina) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
  8.1.Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů (A8-0036/2018 - István Ujhelyi)
  8.2.Služby přeshraničního dodávání balíků (A8-0315/2017 - Lucy Anderson)
  8.3.Výchozí kvalifikace a pravidelné školení řidičů některých silničních vozidel a řidičské průkazy (A8-0321/2017 - Peter Lundgren)
  8.4.Rovnost žen a mužů v obchodních dohodách EU (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk)
  8.5.Zaostávající regiony v Evropské unii (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida)
  8.6.Úloha regionů a měst v EU při provádění Pařížské dohody o změně klimatu přijaté na 21. konferenci smluvních stran (A8-0045/2018 - Ángela Vallina)
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 12.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu): viz zápis
 13.Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 - Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie (rozprava)
 14.Předložení dokumentů: viz zápis
 15.Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III (rozprava)
 16.Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
 17.Situace v Sýrii (rozprava)
 18.Perspektivy EU v souvislosti s prvním společným zasedáním Rady EU-Kuba (rozprava)
 19.Nová agenda pro vztahy mezi EU a Střední Asií v rámci 13. výročního ministerského zasedání (rozprava)
 20.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 - Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2018 (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 22.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1066 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (4990 kb)
Poslední aktualizace: 5. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí