Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 13. marts 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Retningslinjer for rammen for de fremtidige forbindelser mellem EU og UK (forhandling)
 4.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 22. og 23. marts 2018 (forhandling)
 5.Mindeord
 6.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 7.Afstemningstid
  7.1.Gennemførelse af protokollen om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden (A8-0034/2018 - Jean Arthuis) (afstemning)
  7.2.Aftale mellem EU og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender (A8-0029/2018 - Daniel Caspary) (afstemning)
  7.3.En europæisk strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer (A8-0036/2018 - István Ujhelyi) (afstemning)
  7.4.Grænseoverskridende pakkeleveringstjenester (A8-0315/2017 - Lucy Anderson) (afstemning)
  7.5.Grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer og kørekort (A8-0321/2017 - Peter Lundgren) (afstemning)
  7.6.Oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) (afstemning)
  7.7.Ligestilling i EU's handelsaftaler (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk) (afstemning)
  7.8.Mindre udviklede regioner i EU (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida) (afstemning)
  7.9.Rollen for EU's regioner og byer i gennemførelsen af Parisaftalen om klimaændringer, der blev indgået på COP21 (A8-0045/2018 - Ángela Vallina) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
  8.1.En europæisk strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer (A8-0036/2018 - István Ujhelyi)
  8.2.Grænseoverskridende pakkeleveringstjenester (A8-0315/2017 - Lucy Anderson)
  8.3.Grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer og kørekort (A8-0321/2017 - Peter Lundgren)
  8.4.Ligestilling i EU's handelsaftaler (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk)
  8.5.Mindre udviklede regioner i EU (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida)
  8.6.Rollen for EU's regioner og byer i gennemførelsen af Parisaftalen om klimaændringer, der blev indgået på COP21 (A8-0045/2018 - Ángela Vallina)
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2): se protokollen
 13.Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 - Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (forhandling)
 14.Modtagne dokumenter: se protokollen
 15.Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III (forhandling)
 16.Redegørelser ved næstformanden i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
 17.Situationen i Syrien (forhandling)
 18.EU's perspektiver for det første møde i Det Fælles Råd EU-Cuba (forhandling)
 19.Ny dagsorden for forbindelserne mellem EU og Centralasien inden for rammerne af det 13. årlige ministermøde (forhandling)
 20.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2018 - Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2018 (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 22.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1066 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (4990 kb)
Seneste opdatering: 5. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik